Uusi dronelaki voimaan vuodenvaihteessa 

torstai 03.12.2020
TEKSTI

Koko EU:n dronelennättämisen yhtenäistävä asetus tulee voimaan vuoden viimeisenä päivänä. Jatkossa kaikkien droneja käyttävien, niin harrastajien kuin ammattilaistenkin pitää rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Lennätyskäytäntöihin uudistus tuo joitain muutoksia, mutta perusasiat turvalliseen lennättämiseen säilyvät jatkossakin. Asia käy ilmi Traficomin 3.12. 2020 julkaisemasta tiedotteesta.

 

Euroopan unionin asetusta dronejen käyttämisestä aletaan soveltaa 31.12.2020 alkaen. Uusi dronelaki yhtenäistää droneja koskevat säädökset koko EU:n alueella. Suomalaisille dronejen käyttäjille uudistus tuo velvollisuuden rekisteröityä dronetoimijarekisteriin, aikaisemmin ilmoitusvelvollisuus on koskenut vain ammattilaisia. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne dronejen käyttäjät, jotka lennättävät alle 250 grammaa painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja. Kaikki kamerallisia droneja lennättävät dronejen käyttäjät kuuluvat siis rekisteröinnin piiriin.

 

Kaikkien dronejen käyttäjien tulee jatkossa myös perehtyä dronejen lennättämistä koskeviin sääntöihin ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Tavallisille droneharrastajille riittää yleensä verkkotentin suorittaminen.

 

Rekisteröityminen ja mahdollisuus verkkokokeeseen avautuvat vuodenvaihteen tuntumassa. Tarkemmat ohjeet tulevat löytymään Traficomin droneinfo-sivuilta.

 

Dronetoiminta järjestetään samalla eri kategorioihin, joille tulee erilaiset vaatimukset. Näitä luokkia ovat avoin luokka (open), johon suurin osa harrastajista kuuluu, sekä erityinen (specific) ja sertifioitu (certified) luokat, joita koskevat tiukemmat vaatimukset.

 

Sallittu lentokorkeus jatkossa 120 metriä, myös dronejen massarajat muuttuvat

Uuden dronelain myötä suurin sallittu lentokorkeus laskee avoimessa luokassa 150 metristä 120 metriin.

Avoimessa luokassa dronejen maksimipaino voi olla 25 kg. Luokan sisällä on kolme eri alaluokkaa, joissa määritellään dronejen painoa, käyttöaluetta ja koulutusvaatimuksia tarkemmin. Mikäli toiminta ei ole mahdollista avoimessa luokassa, niin toiminnalle pitää hankkia joko erityisen tai sertifioidun luokan toimintalupa. Näiden kahden muun luokan dronetoimintaa varten tulee arvioida mm. toiminnan riskejä, minkä arviointiin saa apuja Traficomin uudesta ilmatilasovelluksesta.

 

Turvallisen lennättämisen perusteet säilyvät

Uudistuksista huolimatta turvallisen lennättämisen periaatteet säilyvät. Avoimessa luokassa droneen pitää yhä säilyttää näköyhteys eikä ihmisjoukkojen yllä tai lentokentän läheisyydessä saa lennättää. Tärkeää on myös muistaa yksityisyydensuoja ja kotirauhan noudattaminen.

 

Siirtymäaika uuden ja vanhan lain välillä koskee vain aikaisemmin rekisteröityneitä sekä kerhoissa lennättäviä

Dronestansa jo aikaisemmin ilmoituksen tehneet, lentotyötä tekevät voivat jatkaa vanhoilla kansallisilla säädöksillä 1.1.2022 asti. Poikkeusluvat pysyvät myös voimassa lupaan kirjatun voimassaolon mukaisesti.

 

Kerhotoiminnan piirissä harrastavat dronelennättäjät voivat jatkaa kansallisilla säädöksillä 1.1.2023 asti. Kansallisen määräyksen lisäksi kerhossa harrastavan on noudatettava myös oman kerhonsa ohjeita ja sääntöjä, jotta toiminnan voidaan katsoa tapahtuvan kerhotoiminnan puitteissa.

 

Itsekseen droneja lennättävien tulee toimia uuden dronelain mukaan heti sen tultua voimaan vuoden 2021 alussa.

 

EU:n droneasetuksessa on myös laitteita koskevia siirtymäaikoja. Uusien, myynnissä olevien dronejen tulee olla CE-merkittyjä 1.1.2023 mennessä. Tämän jälkeen vanhoja, CE-merkitsemättömiä droneja voi käyttää vain rajatusti.

 

Lisätietoja:

Droneinfo: EU:n droneasetus pähkinänkuoressa