lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Uudenlainen ennuste lentosäälle

torstai 05.12.2019
TEKSTI Michael Hunt

Ilmatieteen laitos otti marraskuun alussa käyttöön uuden LLF-järjestelmän, jonka avulla yleisilmailijat saavat paremman käsityksen sääolosuhteista aiempaa helpommin.

Mikä on LFF?

  • Alailmakehän lentosääennuste (sfc-FL125) yleisilmailun tarpeisiin.
  • Käytössä Ruotsissa ja Tanskassa nykymuodossaan vuodesta 2017, sitä ennen jo hieman vastaavan kaltainen graafinen tuote.
  • Graafinen ennusteen esitystapa ja tekstiennuste.
  • Valvottu tuote, jota korjataan tarvittaessa.
  • Korvaa GAFORin.
  • Käyttäjälle visuaalisempi kuin GAFOR.
  • LLF sisältää enemmän tietoa GAFORiin verrattuna ja tarkemmin ennustettuna (esim. CB, QNH, pilven yläraja, FL100 tuulet/lämpötilat.

 

Avaruussääpäivystys sijaitsee Helsingissä Kumpulassa Ilmatieteen laitoksella sää-, meri- ja ilmastopalvelukeskuksessa. Kuvassa avaruussääpäivystäjä Mirjam Kellinsalmi vuorossaan.

AVARUUSSÄÄKESKUS PECASUS AVAUTUI HELSINGISSÄ

ILMATIETEEN LAITOKSEN johtama maail­manlaajuinen PECASUS-avaruussääkes­kus aloitti toimintansa marraskuussa. Kes­kuksessa seurataan jatkuvasti auringon ja maan lähiavaruuden tilaa satelliittien ja maasta käsin tehtyjen havaintojen avulla. Sen tuottaman tiedon avulla parannetaan ilmailun turvallisuutta.

Kun kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn määrittämät kynnysarvot lähiava­ruuden häiriöissä ylittyvät, keskuksesta lähetetään avaruussäätiedote lentoliiken­teen toimijoille.

”Avaruussäätietojen avulla lennonjohto ja lentoyhtiöt voivat suunnitella lentoreitit ja aikataulut turvallisesti”, PECASUS-konsor­tion koordinaattori Ari-Matti Harri sanoo.

Tarve avaruussääpalveluille kasvaa, sillä lentokoneiden toiminnot ovat yhä riippuvaisempia satelliittipohjaisista navigointi- ja viestintämenetelmistä. Voi­makkaat aurinkomyrskyt voivat vaikuttaa sekä lentokoneiden että lennonjohdon järjestelmien toimivuuteen.

Ilmatieteen laitos johtaa PECASUS-keskuksen operatiivista ja tieteellistä toimintaa, vastaa avaruussäätiedotteiden laadusta ja tuottaa tiedotteet maailman­laajuiseen ilmailun tietoverkkoon. Belgian avaruussääkeskus koostaa tiedotteiden sisällön muiden konsortion jäsenten tuot­tamien havaintojen ja mallitulosten perus­teella. Britannian ilmatieteen laitoksella on valmius korvata muita konsortion jäseniä häiriötilanteissa ja Alankomaiden ilma­tieteen laitos tarkkailee palvelun luotetta­vuutta sekä kerää palautetta asiakkailta.

Muut konsortioon kuuluvat maat ovat Saksa, Puola, Itävalta, Italia, Kypros ja Etelä-Afrikka.