lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Ultrakeveiden MTOM-korotus ja EU-droneasetuksen voimaantulo lykkääntyy vuodenvaihteeseen

torstai 27.08.2020
TEKSTI JANI HOTTOLA

Eduskunta hyväksyi 12.6.2020 hallituksen esityksen eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi. Osana tätä esitystä oli muun muassa kevytilmailun maksimilentoonlähtömassan korotukset mahdollistavan, kansallisen poikkeamamahdollisuuden käyttöönotto sekä EU-droneasetuksen kansallinen toimeenpano.

 

EU-droneasetuksen oli tarkoitus tulla voimaan asteittain 1.7.2020 alkaen. Euroopan komissio päätti kuitenkin siirtää asetuksen ensimmäistä soveltamispäivää puolella vuodella eteenpäin siten, että asetus tulee sovellettavaksi 31.12.2020 alkaen.

 

Aikataulun siirto johtuu koronapandemian aiheuttamista täytäntöönpanohaasteista joillekin jäsenvaltioille. Tästä johtuen myös kevytilmailun ilma-alusten opt-out menettelyn voimaanastuminen lykkääntyy myös 31.12.2020 saakka. Säädösvalmistelu opt-out menettelyn kansallisen käyttöönoton mahdollistamiseksi etenee niin, että ultrakeveiden ilma-alusten lentokelpoisuutta ja valmistusta määrittelevän ilmailumääräys AIR M5-10 on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti lakimuutosten kanssa.

Suomessa dronetoiminta jatkuu nykyisin voimassa olevan ilmailumääräyksen (OPS M1-32) mukaisesti siihen asti, kun EU-droneasetus tulee sovellettavaksi.