UAS-suojavyöhykkeillä lisää lentoturvallisuutta

keskiviikko 09.12.2020
TEKSTI
Hyvinkään tulevassa laskeutumiskartassa näkyy, kuinka kaupungin laidalla joudutaan huomioimaan taajaman ja läheisen hautausmaan melunvaimennusalueet, uusi UAS-suojavyöhyke sekä erilaiset ilma-alusluokat. Kartta  sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa.

Kansallisella sääntelyllä aiotaan perustaa lentoasemille ja valvomattomille lentopaikoille miehittämättömän ilmailun kieltävä UAS-suojavyöhyke. Asia on lausuntokierroksella.

 

Ilmailulain muutos tulee voimaan 1.1.2021. Siihen on sisällytetty viimeisimmät osat EU:n ilmailua säätelevän perusasetuksen voimaan saattamiseksi Suomessa. Lain muutoksella meillä otetaan käyttöön ultrakeveiden ilma-alusten maksimi lentoonlähtömassan korotus 600 kiloa sekä määritellään miehittämättömän ilmailun perusteet.
Lennokki terminä lakkaa olemasta. Jatkossa puhutaan yleisnimikkeellä miehittämätön ilma-alus ja miehittämätön ilmailu.

 

Varsinaisesti perinteisessä harrastustoiminnassa perusmalli ei muutu. Lentoasemilla ja valvomattomilla lentopaikoilla lennokkitoiminnan järjestämisestä on pitänyt sopia lentopaikan pitäjän kanssa lentoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Eli toiminta on ollut luvanvaraista.

 

Tieto lajin harrastamisesta on merkitty lentopaikan ohjeisiin ja julkaistu muun muassa Lentopaikat.fi-sivustolla sekä ilmailutiedotteessa lennätyspaikkaluettelossa. Ohjeissa käy ilmi, missä osassa lentopaikkaa ja kuinka korkealle lennätystoimintaa tapahtuu.

 

Tällöin miehitetyllä ilmailulla on ollut mahdollisuus saada tietoa asiassa esimerkiksi ennen vieraalle kentälle lentämistä.

 

 

Kentille tulee UAS-suojavyöhykkeet
Parasta-aikaa on lausuntokierroksella miehittämättömän ilmailun kansallisen sääntelyn ensimmäinen osa. Siinä perustetaan lentoasemien ja valvomattomien lentopaikkojen eli niin sanottujen korpikenttien ympärille miehittämättömän ilmailun kieltävä UAS-suojavyöhyke, jonka perustarkoitus on suojata miehitettyä ilmailua eli varmistaa lentoturvallisuus. Tällaisella vyöhykkeellä tapahtuvasta lennätystoiminnasta on sovittava lentopaikan pitäjän kanssa.

 

Suomen Ilmailuliitto esitti lausunnossaan viranomaiselle, että jokaiselle valvomattomalle lentopaikalle perustetaan samanlainen UAS-suojavyöhyke, joka ulottuu kilometrin etäisyydelle sen sivuilla ja kahden kilometrin etäisyydelle kiitotien jatkeella.

 

Lentopaikan pitäjät esittivät suurempaa UAS-suojavyöhykettä Lahti-Vesivehmaalle, Hyvinkäälle ja Malmille vilkkaan liikenteen vuoksi. Esimerkiksi Hyvinkään tuleva laskeutumiskartta on hyvin mielenkiintoisen näköinen. Siinä näkyy erinomaisen selvästi, kuinka kaupungin laidalla joudutaan huomioimaan taajaman ja läheisen hautausmaan melunvaimennusalueet, uusi UAS-suojavyöhyke sekä erilaiset ilma-alusluokat. Lentopaikan pitäjän kanssa sovitaan suojavyöhykkeen sisälle perustettavan, sallivan UAS-vyöhykkeen pelisäännöt, kuten nykyäänkin.

 

 

Lennätyspaikat säilyvät
Lennokkitoimintaa varten perustetut lennätyspaikat säilyvät jatkossakin. Ilmailuliiton Lennokkitoimikunta on valmistellut viranomaisen kanssa yhteistyössä nykyisten lennätyspaikkojen (ilmailutiedote AIC A9/2018) muuttamisen lennätystoiminnan salliviksi UAS-vyöhykkeiksi. Samalla luetteloon lisätään uusia paikkoja sekä poistetaan joitakin nykyään sopimattomia tai muuten hiljentyneitä lennätyspaikkoja. Samassa määräysluonnoksessa on ratkaistu vihdoin myös Jyväskylän ja Utin lähialueella tapahtuva lennätystoiminta.

 

Lisätietoja
Lennätyspaikoista ja miehittämättömän ilmailun uusista sääntöluonnoksista 
Ilmailuliiton antamat lausunnot

LISÄÄ AIHEESTA