U-space: Yhteispelillä se sujuu

torstai 05.12.2019
TEKSTI Michael Hunt
KUVAT Bigstock ja Redstone Aero

Vielä hahmoaan etsivästä U-spacesta on tarkoitus tulla järjestelmä, jonka puitteissa kaikilla ilmatilaa tulevaisuudessa jakavilla toimijoilla on yhteiset askelmerkit.

U-space

U-SPACE ON tavaramerkki eurooppa­laiselle miehittämättömälle liikenteen­hallinnalle. Sen puitteissa määritellään, miten ja missä dronet voivat Euroopassa toimia, ja kuinka U-space konseptina voi auttaa dronejen käyttäjiä ja teollisuutta luomaan ilmailusta uutta liiketoimintaa. Se on myös joukko uusia palveluja ja menettelytapoja, jotka on suunniteltu tukemaan suurta määrää droneja sekä tarjoamaan niille turvallisen, tehokkaan ja varman pääsyn ilmatilaan.

 

Pyhtää-Redstonen kentällä on yksi kiitotie ja hangaari, mutta hankkeen puuhamiehellä Esa Korjulalla on paikalle paljon suurempia suunnitelmia.

SUOMEN UUSIN LENTOPAIKKA TÄHTÄÄ TULEVAISUUDEN ILMAILUN KESKUKSEKSI

ESA KORJULA on raivannut itselleen jalan­sijaa Suomen ilmailun tulevaisuudesta noin tunnin ajomatkan päässä kaakkoon Helsingin lentokentältä sijaitsevassa Pyhtään kunnassa. Toistaiseksi pienellä Pyhtää-Redstonen kentällä on yksi kiitotie ja hangaari, mutta Korjulalla on paikalle paljon suurempia suunnitelmia.

”Panostamme monella tavalla ilmailun tulevaisuuteen. Miehittämätön ja sähköi­nen ilmailu kasvavat nopeasti, mutta suurin kasvu on yleisilmailun puolella. Uskomme, että yhä useammat ovat halukkaita mat­kustamaan pienemmillä lentokoneilla, joil­la pääsee suoraan kohteeseen”, Redstone Aeron toimitusjohtaja Korjula sanoo.

Kun Malmin lentokenttää uhkaa lopetus ja Suomen Ilmailumuseokin on menet­tämässä vuokrasopimuksensa Vantaalla, Korjula uskoo uuden lentopaikkansa ole­van hyvissä asemissa vastatakseen yleis­ilmailuyhteisön kasvaviin tarpeisiin. Lisäksi dronejen käytön kasvu sekä tekniikaltaan nopeasti kehittyvien ilmataksien tulo kaupunkiliikenteeseen nostavat kysyntää edelleen.

”Pyhtää-Redstone voi olla toimiva ratkaisu, kun se on muokattu vastaamaan yleisilmailun tarpeisiin. Siihen meillä on mielestäni erittäin hyvät mahdollisuudet. Kaupallista ilmailua ei pysty pyörittämään ilman instrumentteja ja hangaareja, mutta olemme kehittämässä näitä osa-alueita parhaillaan. Haluamme olla ilmailualan yri­tysten kotikenttä, joko jo olemassa oleville tai tulevaisuuden yhtiöille”, Korjula sanoo.

Pyhtää-Redstone oli viime kesänä yksi seitsemästä GOF U-space -hankkeen testipaikoista. Siellä testattiin miehitettyä ja miehittämätöntä kalustoa samassa ilma­tilassa. Ilmatilassa lensivät samaan aikaan seurannassa Cessna-yleisilmailukone, kaksi dronea, Avartek Boxer Hybrid ja Vi­deoDrone X4L, sekä kolme RC-lennokkia. Ne kaikki välittivät sijaintitietojaan ympäris­töön muun muassa mobiilisovelluksen ja flarm-laitteen avulla.

”Kyse on ratkaisujen löytämisestä kaikelle liikenteelle Euroopan yhteisessä ilmatilassa”, Korjula toteaa.

”Ratkaisujen löytyminen on välttämätön­tä ja se on tehtävä vieläpä melko nopeasti, koska ilmailu ja miehittämätön lentäminen kasvavat niin nopeasti. Me haluamme olla ne, jotka ratkaisevat ongelmat. Emme näe droneja vihollisina tai haittatekijöinä, vaan uskomme, että voimme toimia turvallisesti kaikkien kannalta.”

Korjula haluaa myös, että Pyhtäästä tulee Suomen Ilmailumuseon uusi koti.

”Kisaamme tiukasti ilmailumuseon saamiseksi tänne. Jatkossa menestyvät ak­tiiviset museot, joilla on lentävää kalustoa. Meistä parhaat menestyksen mahdolli­suudet olisivatkin lentopaikan yhteydessä”, Korjula huomauttaa.