Turvallisuustoimikunta on hyvässä vauhdissa

torstai 27.08.2020
TEKSTI TAPIO KIMANEN
KUVAT Alexandre Pirojenko
Mari Lehtonen

Ilmailuliiton strategian kulmakivi on harrasteilmailun lentoturvallisuuden parantaminen. Pari vuotta sitten liitto perusti turvallisuustyön käsikassaraksi toimikunnan, jonka jäsenistö koostuu lajitoimikuntien asiantuntijoista. Nyt hienoista visioista alkaa näkyä konkreettisia tuloksia.

 

Toimikunnan ensimmäinen suuri urakka, Kerho-SMS, on saanut hyvän vastaanoton. Järjestelmällä pyritään löytämään vaaranpaikat kerhon toiminnassa ennen vahingon tai jopa onnettomuuden tapahtumista. Oikeastaan kyseessä on kyse ilmailuyhteisöjen jo kauan harrastamasta ”kuppilatiimasta” – nyt kuitenkin järjestelmällisessä muodossa. Kerhot ovat ottaneet SMS:n käyttöön laajasti. Toki vakuutusyhtiön lupaus tuntuvasta alennuksesta huimaaviin maksuihin on vauhdittanut turvallisuuden hallinnan omaksumista.

 

Turvallisuustoimikunnalla on valmius osallistua järjestelmän käyttöönottoon myös kerhotasolla. Ei pelkästään yleisillä palopuheilla, vaan osallistumalla asialliseen kahvilakeskusteluun eri puolilla Suomea.

 

Yhteistyötä Traficomin kanssa

Toimikunnalla on hyvät suhteet Traficomin turvallisuushallintoon. Keskustelujen tuloksena on muun muassa poikkeamailmoitusten käsittely sujuvoitunut siten, että ilmailuliiton analyysityöryhmä saa käsiinsä aineiston parin kuukauden välein ja voi vastaavasti tiedottaa tapahtumista kohtuullisessa ajassa. Toimikunnan tiedote polttoaineen loppumisesta johtuneista pakkolaskuista julkaistiin juuri poikkeamaraporteista löytyneen aineiston pohjalta.

 

Alkuvuoden aikana tapahtui kaksi polttoaineen loppumisesta johtunutta vaaratilannetta ja yksi onnettomuus. Tämäntyyppisten vaaratilanteiden kasautuminen on tilastoissa paljolti sattumaa, mutta turvallisuustoimikunnassa katsottiin kuitenkin aiheelliseksi muistuttaa ilmailuyhteisöä huolellisuuden tärkeydestä polttoaineiden kanssa lotrailtaessa. Tiedote löytyy Ilmailuliiton sivuilta www.ilmailuliitto.fi/turvallisuus. Samasta osoitteesta pääset myös tutustumaan turvallisuudenhallintajärjestelmään.

 

Uusi ilmoitusjärjestelmä rakentuu

Ilmailijat kokevat viranomaisen poikkeamailmoituksen täyttämisen jotenkin hankalaksi, osittain kyllä aivan syyttä. Turvallisuustoimikunta onkin juuri saanut 16 000 euron rahoituksen oman ilmoitusjärjestelmän luomiseen ja turvallisuustyön kehittämiseen. Pohjana käytetään laskuvarjohyppääjien hyväksi koettua pohjaa, jota sitten sovelletaan kaikkiin ilmailun lajeihin. Ilmoitus tehdään vaikkapa mobiiliyhteydellä valitsemalla erilaisia kategorioita tapahtumalle ja sitten naputtelemalla oma selostus siihen johtaneista tekijöistä.

 

Pyrkimyksenä on tehdä mahdollisimman helposti täytettävä sähköinen lomake, jossa ei kysellä mitään turhia. Esimerkiksi säätietoja ei tarvitse ilmoittaa, jos niillä ei ole vaikutusta itse tapahtumaan. Ilmoitukset vaaratilanteista on tarkoitus saada paitsi turvallisuustoimikunnalle, myös kerhon oman turvallisuusvastaavan käyttöön. Kainona toivomuksena on myös, että epäolennaisten kysymysten poistaminen kaavakkeesta lisäisi ilmoittajan tarmoa kirjoittaa selkeä kertomus tapahtumasta.

 

Voimaa lajien välisestä yhteistyöstä

Ilmailun lajit näyttävät äkkiä katsottuna toimivan kukin omassa kuplassaan. Lentoturvallisuuden kannalta olemme kuitenkin samassa ilmatilassa painimassa samojen ongelmien kanssa. Esimerkiksi yleisesti käytetty vesijäähdytteinen Rotax-moottori vauhdittaa niin mopun, ultran kuin kevyen moottorikoneenkin menoa; mahdolliset ongelmat ovat yhteisiä. Inhimillisten tekijöiden alalla yhteiset tekijät ovat täsmälleen samoja kaikissa lajeissa. Siksi eri ilmailun lajien turvallisuustyötä on hyvä tehdä myös saman pöydän ääressä eikä pelkästään lajitoimikunnissa tai kerhoissa.