lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Teiskon lentokentän kohtalo auki

tiistai 09.05.2017
TEKSTI Lasse Tuorila
KUVAT Jari Keltanen

Tampereen alueella sijaitseva Teiskon lentokenttä on ollut pitkään käyttämättömänä. Saavatko sen käyttöönsä ilmailijat vai moottoriharrastajat?

Teiskon lentokentän lentotoiminta on ollut keskeytettynä vuodesta 2014 erimielisyyksien takia. Perusongelma on, että loppuvuodesta 2013 Tampereen sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta valitsi kilpailutuksen päätteeksi moottori- ja ilmailukeskuksen uudeksi toimijaksi Vauhtipuisto ry:n, ja Tampereen Ilmailuyhdistys joutui siirtymään Jämille.

Kentän toimintaa 32 vuotta pyörittänyt Tampereen ilmailuyhdistys ei suostu luovuttamaan aikoinaan hankkimaansa ympäristölupaa nyt kentän toiminnasta vastaavalle Vauhtipuisto ry:lle. Ilmailuyhdistys on aikanaan hankkinut luvan omalla kustannuksellaan. Ilman ympäristölupaa kentän toimintaa ei voida pyörittää.

Lopullisen päätöksen ympäristöluvasta tekee Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, joka voi joko myötäillä ELY-keskuksen lausuntoa tai sitten ei.

Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Johanna Narvi, miksei ELY puolla ympäristölupaa Teiskon lentokenttää pyörittävälle Tampereen Vauhtipuistolle?

Meidän näkemyksemme mukaan kahta samanaikaista ympäristölupaa samalle toiminnalle samaan kohteeseen ei voida myöntää, joten aikaisempi lupa tulee ympäristönsuojelulain mukaisin keinoin joko peruuttaa tai rauettaa. Nyt haettu lupa käsittää lentotoiminnan lisäksi uusia toimintoja: ajoharjoitteluradan ja rengastestauksen. Mikäli lupa lentotoiminnalle kuitenkin myönnetään, ELY-keskuksen kanta on kielteinen uusia toimintoja kohtaan pohjavesialueella, koska ne aiheuttavat riskin pohjaveden pilaantumiselle.

Miten vanha lupa eroaa uudesta anotusta, onhan lentokentän tuntumassa ollut ennenkin moottoriurheilua?

Alueella on useampia ympäristölupia taustalla. Lentokenttätoiminnalla on oma lupa, jonka lisäksi on kaksi erillistä ympäristölupaa: toinen karting-toiminnalle ja toinen speedway-, rallicross-, motocross- ja erillistapahtumien moottoriurheilutoiminnalle.

Nyt vireillä oleva ympäristölupahakemus koskee ainoastaan lentokenttätoimintaa, johon haetaan lisäksi uusia toimintoja ajoharjoitteluradan ja rengastestauksen muodossa. Lupahakemus sisältää myös yhden uuden polttoainesäiliön sijoittamisen lentokentälle.

Laajennettavien toimintojen osalta kyseessä on uusi toiminta pohjavesialueella, jolloin Pirkanmaan ELY-keskuksen kanta on kielteinen pohjaveden pilaantumisriskin vuoksi.

Kaupunkihan voi vielä jyrätä teidät, eli sen ei tarvitse ottaa huomioon lausuntoanne?

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lupaviranomainen. Me olemme antaneet lausunnon, ja he katsovat, minkä ratkaisun tekevät. Ja siitä on taas mahdollisuus valittaa eteenpäin. Se on heidän ratkaisuvallassaan, ottavatko he lausunnon huomioon vai eivät.

Oletko tutustunut vanhaan lupaan, olisiko se ihan pätevä kentän pyörittämiselle ilman näitä uusia laajennuksia?

No en ota siihen kantaa, kun lainsäädäntökin on muuttunut tässä välissä. Sekin on kaupungin myöntämä lupa aikanaan, enkä ota kantaa siihen, täyttääkö se ne normit, joita tuolloin on vaadittu. Vanhasta lupapäätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka valituksen osittain hyväksyen muutti yhtä lupamääräyksistä. Tämän jälkeen lupa on saanut lainvoiman ja lupapäätöksen mukaisesti on tullut lentotoimintaa harjoittaa.

11. huhtikuuta Tampereen ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi Teiskon lentokenttäalueen omistajalle, Tampereen kaupungin kiinteistötoimelle, ympäristöluvan Teiskon lentokenttätoiminnalle.

Lentokenttätoimintaa harjoittaa Vauhtipuisto ry. Tampereen kaupunki on investoinut 1,4 miljoonaa euroa ympäristölupien edellyttämiin muutoksiin alueella. Ympäristönsuojeluyksikkö asetti toiminnalle useita lupamääräyksiä muun muassa lentoajankohdista, melusta, radoista, jätevesistä sekä polttonesteiden jakelusta ja varastoinnista. Myös Tampereen Ilmailuyhdistyksen ympäristölupa on edelleen voimassa.

Aiomme valittaa päätöksestä, tässä loukataan Tampereen ilmailuyhdistyksen oikeuksia. Tuomarit saavat sitten päättää sanamuodoista ja etsiä lakipykälät, sanoo TIY:n puheenjohtaja Pertti Tuominen.

Yhdistys jatkaa toistaiseksi toimintaansa Jämin kentällä. Asian lautakunnalle esittänyt Tampereen kaupungin ympäristötarkastaja Sanna Markkanen sanoo, että toiminta kentällä voidaan aloittaa heti, kun tietyt puutteet on hoidettu, koska päätöksen mukaan kentän toiminta ajoharjoitteluineen sai myös aloittamisluvan. Kuitenkin seuraava aste, eli Vaasan hallinto-oikeus voi kieltää lentotoiminnan aloittamisen, jos ja kun siitä valitetaan.

Ympäristölupa kiistakapulana

Tampereen kaupungin apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki ei halua ennakoida kaupungin päätöstä eikä ELY-keskuksen lausunnon vaikutusta päätökseen.

– Ympäristöviranomainen on itsenäinen toimija ja tekee oman päätöksensä. Se on vielä auki, myönnetäänkö päällekkäinen lupa vai ei. Toivon toki mahdollisimman nopeaa ratkaisua, Heinämäki korostaa.

Lentotoimintaa Teiskoon kaivanneet ovat myös ihmetelleet, että Vauhtipuisto saa kaupungilta edelleen sopimuksen mukaisen 75 000 euron korvauksen vuodessa, vaikka se ei pysty järjestämään lentotoimintaa.

– Koska se ei ole lähtökohtaisesti Vauhtipuistosta riippuva syy, ettei ilmailutoimintaa ole, me emme ole lähteneet epäämään tukea.

Vauhtipuiston vetäjä Ahti Laakso sanoo, että nyt ollaan pattitilanteessa.

– Viime kesäkuussa olimme tekemässä sopimusta, mutta Ilmailuyhdistys ei halunnut tehdä sitä. Ilmailuyhdistyksen kanta on, ettei se halua tehdä yhteistyötä Vauhtipuiston kanssa, sanoo Ahti Laakso ja vakuuttaa, että kentän toiminta aukeaa tänä keväänä.

Tampereen Ilmailuyhdistyksen puheenjohtaja Pentti Tuominen on sitä mieltä, että heidät jyrättiin viimeisimmissä neuvotteluissa.

– Viimevuotiset neuvottelut päättyivät siihen, että meille tuli tarjous Teiskon kentän pitämisestä, ja palkkiona oli viisi kuukautta kentän päällikkyyttä ilman mitään takeita jatkosta. Hylkäsimme tämän ehdotuksen johtokunnassa. Heinämäki soitti minulle vielä ja kysyi, voisimmeko hyväksyä ehdotuksen. Johtokunta käsitteli asiaa uudestaan, ja ehdotus päätettiin hyväksyä. Kun menimme allekirjoittamaan sopimusta, oli sopimukseen tullut Vauhtipuiston tekemä tekstimuutos, joka koski ympäristöluvan luovutusta. Sopimus ei ollut enää sellainen, jonka johtokunta oli hyväksynyt. Sen jälkeen neuvottelut katkesivat, sanoo Tuominen.

LISÄÄ AIHEESTA