lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Tarkkana talvikelissä 

perjantai 10.12.2021
TEKSTI TRAFICOM
KUVAT TRAFICOM
Kaasutin voi jäätyä rullauksen aikana tai lentoonlähtöä odottaessa kuten ilmassakin. 

 

 

Talvilentotoiminnassa on huomioitava jäätäminen, inversio ja matalalta paistava aurinko sekä suunnistamisen ja järjestelmien seurannan erityispiirteet. Lentäjän tulee ymmärtää jäätämisen periaatteet ja siihen johtavat olosuhteet.

 

Oleellisin talviolosuhteissa huomioitava asia lennon aikana on jäätäminen. Jään kertymisen myötä virtaus siiven pinnalla muuttuu, minkä johdosta sakkausnopeus nousee, sakkauskohtauskulma pienenee ja nostovoima heikkenee. Koneen sakkausvaroitin ei tunnista vaarallista kohtauskulmaa, sillä se on säädetty ”puhtaan siiven aerodynamiikan” mukaan. Epäkohtaa korostaa se, että konetta on lennettävä suuremmalla kohtauskulmalla saman nostovoiman saavuttamiseksi. Johtoreunan jäätymisen vaikutukset ilmenevät vasta, kun hidastetaan matkalentonopeuksista lähestymisnopeuksiin. Jää voi myös vaikuttaa ilma-aluksen moottoriin kaasuttimen jäätäessä ja muihin järjestelmiin esimerkiksi pitot-putken jäätymisen myötä. Jää myös kasvattaa koneen painoa.

 

Jäätäviä olosuhteita on syytä välttää, mikäli konetta ei ole varustettu ja hyväksytty toimimaan tällaisissa olosuhteissa.

 

Milloin jäätämistä tapahtuu?
Jäätämistä voi tapahtua ympäri vuoden pilvessä, mutta talvella jäätäviä olosuhteita esiintyy helposti muuallakin. Talvella voi sataa lunta tai jäätävää sadetta. Kosteuden ollessa sopiva, voi jäätä muodostua koneen pinnoille ilman sateitakin. Jäätämistä tapahtuu myös pilvikerroksen alapuolella.

 

Ilmatieteen laitoksen laatimasta Lentosääoppia harrasteilmailijoille -paketista löytyy hyvä katsaus jäätämiseen. Ilmailusaa.fi-sivustolta löytyy myös ennuste jäätämisestä, mikäli se on laaja-alaista ja voimakkuudeltaan kohtalaista tai kovaa. Heikosta jäätämisestä ei tehdä varoituksia. Ennen lentoa on oleellista hankkia mahdollisimman kattava käsitys sääolosuhteista. Samalla kun tarkistat säätiedot, tee myös lentosuunnitelma.

 

Entä jos joutuu jäätäviin olosuhteisiin?
Mikäli havaitset lennon aikana jäätämistä, eikä ilma-alusta ole hyväksytty ja varustettu toimimaan tällaisissa olosuhteissa, on jäätävistä olosuhteista poistuttava viipymättä. Jos jäätyminen on vakavaa tai jos olet epävarma tilanteesta, ota yhteyttä aluelennonjohtoon tai lähimpään lennonvarmistuselimeen, joka voi tarjota ohjeita vaikeiden sääolosuhteiden välttämiseksi. Mikäli havaitset jäätymistä lähestyessäsi lentokenttää, sammuta mahdollinen automaattiohjaus. Autopilotit voivat peittää epänormaalin hallintatuntuman ja estää sinua havaitsemasta osasakkausta tai poikkeavaa ohjaustuntumaa.

 

Vältä äkillisiä ohjausliikkeitä. Tee pieniä korjauksia ja pidä kallistuskulmasi erittäin loivina. Lennä laskukierros normaalia suuremmalla nopeudella. Harkitse ennen kuin lasket laipat. Laippojen käyttö voi johtaa korkeusvakaajan sakkaamiseen sekä jään muodostumiseen siiven etureunan taakse. Varaudu sakkaukseen tai äkilliseen nostovoiman katoamiseen. Ole valmiina lisäämään tehoa ja pienentämään kohtauskulmaa.

 

Koneen järjestelmien seuranta
Talvella täytyy kiinnittää entistä tarkempaa huomiota koneen järjestelmiin. Ohjaaja voisi ottaa tavaksi käyttää moottorin etulämmitystä 15–20 minuutin välein 30–45 sekuntia kerrallaan, jotta kaasutin pysyy vapaana jäästä.  Moottorin kierrosluvun tarkkailu on samasta syystä erittäin tärkeää. Etulämmön käyttö, kun moottorin kierrosluku laskee alle 2000 rpm, on suotavaa kaikissa olosuhteissa. Laskukierroksessa kannattaa pitää etulämpö päällä koko ajan. Huomioithan, että jotkin moottorityypit edellyttävät rauhallista etulämmön käyttöä. Noudata lentokoneen ohjekirjan vaatimuksia etulämmityksen käytöstä.

 

Mikäli ilma-aluksessa ei ole kaasuttimen etulämmitystä, on pysyttävä kaukana olosuhteista, missä kosteus tiivistyy näkyväksi. Ruiskutusmoottorikin saattaa jäätyä tietyissä olosuhteissa. Talvitoiminnassa on syytä välttää nopeita moottorin kuormituksen muutoksia, vaan pyrkiä maltillisiin muutoksiin moottorin kaikissa asetuksissa. Rauhallisen toiminnan periaate koskee talvilentotoimintaa yleisemminkin.

 

Inversio ja matalalta paistava aurinko
Inversio on tilanne, jossa maanpinta jäähtyy niin nopeasti, että maanpinnan lähellä oleva ilma on kylmempää kuin ylempänä oleva ilma. Tällaiseen maanpintainversioon voi kehittyä sumua, ja koska inversiossa tuulet ovat hyvin heikkoja, voi sumu kestää päiväkausia. Myös tuulen suunta voi muuttua inversiokerroksessa vastatuulesta myötätuuleen tai päinvastoin. Ilman lämpötilan ja sen myötä tiheyden muutos vaikuttaa ilma-aluksen siiven kykyyn tuottaa nostovoimaa. Inversiotilanteessa eli laskeuduttaessa ylhäältä kylmempään inversiokerrokseen kylmä ilma lisää nostovoimaa, mikä voi johtaa pitkäksi menneeseen laskuun. Vastaavasti noustaessa inversiokerroksesta lämpimämpään ilmaan nostovoima heikkenee, jolloin vaarana voi olla esimerkiksi osuma esteeseen.

 

Matalalta paistava aurinko voi hankaloittaa ohjaamosta ulos näkemistä. Aurinkolasit, häikäisysuojat ja mikäli mahdollista reitin tai lähestymis- tai lentoonlähtösuunnan muuttaminen ovat mahdollisia keinoja tämän välttämiseksi.

 

Navigointi ja säätiedot
Talviolosuhteissa maasto näyttää lumen vuoksi erilaiselta kuin sulan maan aikana. Ilmailukartassa näkyvät järvet eivät erotu selvästi pelloista. Matkalennolla kannattaa nousta hieman korkeammalle ja etsiä maastosta tuttuja kohteita kauempaa. Kaupungit, korkeat mastot, tiet, rautatiet ja sähkölinjat ovat hyviä maamerkkejä. Samoin tehtaiden savut, selvästi erottuvat rakennukset ja tuulivoimalat. Talvella yöllä lennettäessä kaupunkien valot ja isommat tiet ovat erinomaisia maamerkkejä.

 

Kiitotieolosuhteet raportoidaan lentoasemilla 12.8.2021 voimaan tulleen Global Reporting Format -mallin myötä jonkin verran eri tavalla kuin aiemmin. Edelleen ne kuitenkin ilmoitetaan SNOWTAM-sanomilla, jotka löytyvät Fintraffic ANSin ais.fi-sivustolta. Tutustu tarkemmin tietoihin Suomen ilmailukäsikirjan kohdassa AD 1.2 ja esimerkiksi Fintraffic ANSin yksinkertaistettuun ohjeeseen SNOWTAMin avaamisesta.

 

Pienkone odottaa kentän aurausta Linkoamisen jälkeen kiitotiellä on yleensä jäinen lumipinta. Märkä jääpinta on yleensä liukas, mutta pakkasilla renkaat voivat pitää hyvin.

 

Talvi valvomattomilla lentopaikoilla
Vain osa valvomattomista lentopaikoista on talvikunnossapidettyjä. Talvikunnossapidosta on lentopaikan laadittava NOTAM. Siinä tulee olla tiedot talviaurauksesta, mahdollinen PPR (prior permission, ennakkosopiminen lentopaikan pitäjän kanssa) ja lentopaikan yhteystiedot, joista voi tiedustella lentopaikan talvikunnossapidon tilannetta. Myös lentopaikalta lähtevien lentäjien tulee huomioida mahdollinen PPR, joskin tällöin lentopaikan käyttökelpoisuus on lentäjän parasta arvioida itse.

 

Yli viiden sentin lumikerros kiitotiellä vaikuttaa ratkaisevasti renkaiden aiheuttamaan vastustukseen lähtö- ja laskukiidossa. Linkoamalla suoritettu talvikunnossapito jättää kovan, käytännössä jäisen lumipinnan. Sen liukkaus on suoraan verrannollinen ulkoilman lämpötilaan. Pakkasilla laskutelineen renkaan pito voi olla hyvä, mutta märkä jääpinta on useimmiten liukas. Lentokoneen renkaan kuviointi ei pidä juurikaan liukkaalla, joten jarrutusteho saattaa olla huono. Sivutuuliolosuhteet lentoonlähdössä ja erityisesti laskeutumisessa voivat suistaa kohti reunavallia.  Lentokokemus ja varovaisuus sekä varsinkin sivutuuliolosuhteiden harjoittelu kaikkina vuodenaikoina auttavat.

 

Talvella yleisesti käytetty nyrkkisääntö on lumisella kiitotiellä toimittaessa puolittaa suurin sallittu sivutuulikomponentti ja jäiselle kiitotielle laskeuduttaessa vähentää 75 % sivutuulikomponentista. Tämä auttaa estämään lentokoneen nokan kääntymisen kohti tuulta laskun aikana.

 

 

Suuret sulavesilätäköt voivat aiheuttaa hallitsemattoman vesiliirron. Roiskevesi voi vaurioittaa konetta. Keväällä on lähes aina jonkinlainen kelirikkoaika. Loskaista kelirikkokiitotietä ei saa linkoamalla käyttökelpoiseksi, joten lentäjän on harkittava, onko lentotoiminta lainkaan mahdollista. Suojalumi ei mene tavallisesta lingosta läpi vaan paakkuuntuu. Tämän aurausta vältetään siksikin, että paakkuuntunut lumi ohittaa lingon ja jää kokkareiksi kiitotielle. Kokkareiden poisto on vaikeaa ja ne ovat koneille vaarallisia, kun ne jossain vaiheessa jäätyvät. Pölyävä irtolumi on lähes mahdoton aurattava, koska se ei lennä lingosta kunnolla kiitotien ulkopuolelle ja sivutuuli tuo sitä saman tien takaisin.

 

 

Rullaus ja koekäyttö 
Jos rullaustiellä on paljon lunta, aiheuttaa se ylimääräistä vastusta ja siten myös lisääntyneen tehon tarpeen rullauksen aikana. Potkurivirta pöllyttää lunta enemmän ja kauemmaksi kuin pienemmillä tehoilla. Jos olet rullaamassa toisen koneen takana, pidä riittävä etäisyys edellä rullaavaan. Jos rullaat toisen koneen edellä, käytä mahdollisimman pientä tehoa. Talvella saattaa lähtöä edeltävä rullaus olla joskus pitkä tai omaa vuoroa joutua odottamaan. Näissä tilanteissa kaasutin voi jäätyä yhtä lailla kuin ilmassakin.

 

Etulämmön käyttäminen ennen varsinaista koekäyttöä voisi ennaltaehkäistä virheellisiä tulkintoja mahdollisesta magneetto-ongelmasta. Koekäyttöjen yhteydessä on myös syytä olla tarkkana, ettei kone liikahda lumipenkkaan tai muuhun esteeseen. Ennen lentoonlähtöä suoritettava koekäyttö kannattaa tehdä vastatuuleen. Tällöin lumi ei kulkeudu takaisin koneen pinnoille.

 

Jarrut voivat jäätyä, minkä johdosta toinen tai molemmat pyörät ovat laskuun tullessa lukossa. Yleensä ne aukeavat melko helposti, kun kitkaa tulee vähänkin.

 

Jarrujen teho heikkenee 
Talvella kiitotiellä, rullaustiellä ja asematasolla jarrujen teho heikkenee, koska rengas luistaa. Tämä on syytä muistaa erityisesti rullauksen jyrkissä käännöksissä, koekäytössä sekä laskukiidossa. Pakkasella irtolumi voi myös sulaa avonaisena oleviin lentokoneen lämpimiin levyjarruihin. Tämä voi johtaa niiden jäätymiseen koneen ollessa paikallaan. Jarrut voivat jäätyä myös heti lentoonlähdön jälkeen koneen noustua, minkä johdosta toinen tai molemmat pyörät ovat lukossa laskussa. Yleensä jarrujen jäätyminen ei aiheuta vaaraa, vaan ne aukeavat melko helposti, kun kitkaa tulee taas vähänkin enemmän. Renkaiden muotosuojat kannattaa poistaa talveksi, koska niiden sisään pakkautuu usein lunta, joka saattaa jäätyä.

 

 

Varjokato vaikeuttaa laskussa

Pölyävä ja vastasatanut lumi yhdistyneenä täyspilviseen säähän aiheuttaa varjokato-olosuhteet. Varjokadossa pinnan muodot on vaikeita havaita. Valkoinen pinta voi näyttää yhtenäiseltä, kun ei synny näkyviä varjoja eikä ääriviivoja. Korkeuden ja etäisyyksien arvioiminen saattaa vaikeutua laskussa ja nousussa varsinkin tuntemattomalla lentopaikalla, mukaan lukien jääkiitotiet. Tällöin on tärkeää suorittaa lasku loppuun saakka moottorilaskuna. Jos aiot laskeutua järven jäälle, selvitä ennalta jäätilanne ja lumiolosuhteet sekä se, saako kyseiselle järvelle laskeutua moottorikoneella. Suksilentotoiminnassa pysäköinnin ajaksi kannattaa asettaa suksien ja lumen väliin jotain, esimerkiksi muovipussi, estämään suksien jäätymistä maahan.

 

Ulkona ja kylmässä hallissa säilytettävän koneen siivet, ohjaamo ja peräsimet tulisi peittää.

 

Säilytä mieluiten hallissa

Kone puhdistetaan lumesta tai pinnoille jäätyneestä vedestä ennen lentoa. Koneella ei saa lähteä lennolle, jos pinnat ovat huurteiset tai lumiset. Ulkona ja kylmässä hallissa koneen siivet, ohjaamo ja peräsimet tulisi peittää. Mikäli lennolla on tarkoitus jäädä toiselle kentälle, on syytä ottaa mukaan pyöräkiilat, ohjausrauta, öljyä ja tarvittavat suojapeitteet. Myös pitot-putki ja tuuletusaukot on syytä peittää. Ulkona säilyttäminen voi aiheuttaa lentokoneelle suuria lumikuormia, joihin sitä ei ole suunniteltu.

 

 

Talvella lentokäytössä olevat koneet tulisi säilyttää lentokonehallissa. Kylmässä hallissa konetta säilytettäessä kannattaa järjestää ohjaamon tuuletus ja/tai hyvin pienitehoinen lämmitys (pakkasvahti), jolloin mittarit ja radiolaitteet pysyvät kuivina. Muista käyttää myös hiilimonoksidi- eli häkäanturia ohjaamossa, varsinkin jos sinulla on hyvin tiivistetty lentokone. Lentokoneen pinnat saattavat talvella huurtua lämpötila- ja kosteusolosuhteista johtuen myös silloin, kone otetaan hallista ulos. Huurtumista voi tapahtua yhtä hyvin olipa halli kylmä tai lämmin. Tätä kannattaa tarkkailla. Erityisen tärkeää on tarkastaa siiven yläpinnat ja peräsimet.

 

 

Moottoritilan esilämmitys
Esilämmitys pienentää moottorille aiheutuvaa rasitusta ja parantaa käynnistyvyyttä. Esilämmitys vähentää ryypytyksen tarvetta ja tätä kautta pienentää myös liiallisen ryypytyksen aiheuttamaa moottoripalon mahdollisuutta. Lämmitys myös kuivattaa moottoria ja moottoritilaa. Käytännössä moottoritilaan asetetaan autokäytöstä tuttu sähkökäyttöinen sisätilalämmitin. Lämmitysaika voi vaihdella puolesta tunnista noin kahteen tuntiin. Lämmitystä tehostaa moottoripeite tai huopa. Moottorin jäähdytysilmanoton aukot tulee peittää lämmityksen ajaksi.  Ota huomioon käyttäessäsi paloturvallisuus. Mikäli lentokonetta käytetään jatkuvasti talvella kovilla pakkasilla, voi jäähdytysilmanottoaukkoihin asentaa koneen käsikirjan ja tehtaan ohjeistuksen mukaiset talvilevyt.

 

Mikäli lentotoimintaan tulee pidempiä katkoja, saattaa akku hyytyä ja tyhjänä jäätyä. Verkkaisesti tyhjästä latautuva akku voi aiheuttaa toimintahäiriöitä sähkömoottorikäyttöisille järjestelmille. Akun ominaispainon voi määrittää hydrometrillä, joka mittaa sen varaustilaa. Täyteen ladatun akun ominaispaino on noin 1,265. Useimpia autojen akkulatureita voidaan käyttää lentokoneen akun lataamiseen. Käytä matalaa ampeeria pitkän ajan kuluessa.

 

Lennolle voi tankata normaalia enemmän polttoainetta yllättävien tilanteiden varalle. Suorita vedenpoisto polttoainetankeista huolellisesti, sillä vesi saattaa jäätyä. Talvitoiminnassa moottorin huohotinputki on syytä puhdistaa ennen ja jälkeen jokaisen lennon, sillä se voi jäätyä umpeen. Lentokoneen ohjekirjassa suositellaan, mitä öljyä käytetään talvella. Talvella yleensä vaaditaan ohuempaa öljyä. Renkaissa pitää olla sopiva ilmanpaine, sillä kylmyys aiheuttaa paineen laskua renkaissa ja ilmajousissa.

 

 

Vaatteet ja lentolaukku talvikuntoon
Kotoa lähtiessä on varauduttava kovaan pakkaseen. Mahdollisessa pakkolaskutilanteessa maastossa voi joutua selviytymään tunteja. Päälle tulisi laittaa lämmin vaatetus ja sopivat kengät. Kenkiin voi asentaa irrotettavat liukuesteet, jolloin platalla on helpompi työntää koneita. Lentolaukkuun voi ottaa mukaan lampun, puukon, avaruuslakanan ja tulitikut. Lentäessä harvaan asutulla alueella mukaan kannattaa ottaa myös ruokaa, juomaa ja ruuanlaittovälineitä.

 

Teksti on tiivistetty Traficomin 26.10.21 julkaisemasta Ilmailun turvallisuustiedotteesta.