Tankkausmääräyksestä ohjeeksi

torstai 09.06.2022
TEKSTI Leila Iikkanen

 

 

EU:n lentopaikka-asetusta muuttava asetus 2020/1234 on tullut sovellettavaksi 20. maaliskuuta. Muutosasetus sisältää vaatimuksia muun muassa ilma-alusten tankkauksesta, joten jatkossa EU-sääntelyn alaisilla lentopaikoilla sovelletaan tätä asetusta ilma-alusten tankkausta koskevan kansallisen määräyksen AIR M1-12 sijasta.

 

Määräys AIR M1-12 jäisi siis koskemaan vain kansallisen sääntelyn alaisia valvomattomia lentopaikkoja. Valvomattomilla lentopaikoilla tankkaustoiminta on kuitenkin luonteeltaan erilaista kuin AIR-määräyksessä tarkoitettu, koska määräyksessä lähdetään tilanteesta, jossa tankkauksen suorittaa polttoaineyhtiö varsinaisella tankkauskalustolla. Määräys ei siten sovellu ”korpikentillä” tapahtuvaan omatoimiseen tankkaukseen. Tästä syystä määräys AIR M1-12 on tarkoitus myöhemmin kumota ja korvata tankkausta koskevalla ilmailuohjeella. Ohje on parhaillaan Traficomissa valmisteilla.

 

Määräys AIR M1-12 sisältää myös eräitä lentotoiminnallisia vaatimuksia tankkauksesta moottorit käynnissä. Näistä asioista on olemassa erillinen EU:n lentotoiminta-asetuksen muutos, joka kuitenkin tulee sovellettavaksi vasta 30. lokakuuta 2022. Tästä syystä määräys AIR M1-12 pidetään voimassa vielä lokakuun loppuun asti, jotta vaatimukset moottorit käynnissä tankkaamisesta eivät poistuisi tällä välin kokonaan.

 

Lisätietoja
Lentopaikka-asetus (EU) N:o 139/2014 
Muutosasetus (EU) 2020/1234 
Lentotoiminta-asetus (EU) N:o 965/2012 
Muutosasetus (EU) 2021/1296 
Määräys AIR M1-12 

Kirjoittaja Leila Iikkanen työskentelee lakimiehenä Traficomissa.

LISÄÄ AIHEESTA