Suomen ilmailijoiden edunvalvoja

torstai 07.03.2019
TEKSTI Timo Latikka

Ilmailuliitto on ilmailijoiden edunvalvoja Suomessa. On ollut jo vuodesta 1919. Liiton sään­töjen mukainen tarkoitus on edistää Suomen urheilu- ja harrasteilmailua. Sukupolvien yli menevä ketju onkin tehnyt työtä, jotta Suomessa ilmailu on voinut kehittyä, ja että ilmailun har­joittaminen on nykypäivänäkin mahdollista.

Mitä tuo harrastaminen on? Kielitoimiston sana­kirja määrittelee harrastamisen jonkin itseä kiin­nostavan asian säännölliseksi harjoittamiseksi va­paa-aikana. Harrastaminen on jotain, mitä tehdään toistuvasti tai on tapana harjoittaa. Kielitoimiston mukaan esimerkiksi urheilua tai seksiä voidaan harrastaa. Näihin kumpaankin voidaan joissain yhteyksissä liittää myös sana ”yleinen”, mutta niiden käsittely jää tämän ko­lumnin ulkopuolelle.

Sävyjä liiton tarkoitus on saanut aina kulloisestakin ajasta. Liiton ajanlaskun alussa 1919 Suomen Ilmailuklubin tarkoitus oli kaikin tavoin vilkas­tuttaa siviili- ja sotilasilmailua Suomessa kaikilla sen sovelluttamisaloilla – sekä urheilullisella että tieteellisellä. Kansainvälisen ilmailujärjestö FAI:n (Fédération Aéronautique Internationale) jäseneksi pääsy 1921 oli edellyttänyt sotilasilmailun poistamista säännöistä. Liiton ajanlaskun seuraavassa vaiheessa vuodesta 1925 Suomen Ilmapuolustusliiton tarkoitus oli Suomen ilmailun ja erittäinkin sen ilmapuolustuksen edis­täminen.

Vuonna 1945 Suomen Ilmailuliiton tarkoitus oli Suomen ilmailun edistäminen sen kaikilla sovel­tamisaloilla. Vuonna 1987 muutetuissa säännöissä liiton tarkoitus oli edistää Suomen siviili- ja ur­heiluilmailua sen kaikilla soveltamisaloilla. Liiton tarkoitus on tänä päivänäkin Suomen urheilu- ja harrasteilmailun edistäminen.

Miten liittoa ja suomalaisia ilmailijoita on palkittu tästä sadan vuoden työstä suomalaisen ilmailun eteen? Liikenne- ja viestintäministeriö muun muassa poisti liitolta vuosittaisen avus­tuksen (193 000 euroa). Tuki LVM:ltä suomalaisen ilmailun järjestötyölle loppui vuoteen 2012. Liiton työ tarkoituksensa toteuttamiseksi sen sijaan jatkuu: edistämme ilmailua, vaikutamme lain­säädäntöön ja ilmailumääräyksiin, tuomme jäsen­kuntamme tarpeita esille ilmatila-asioissa, lento- ja lennätyspaikkoja koskien muun muassa kaavoitus-, ympäristö- ja saavutettavuusasioissa, teemme ilmailun turvallisuustyötä, vastaamme koulutuk­sesta, teemme tiedotustyötä ja paljon muita ilmai­lulle elintärkeitä asioita.

Me ilmailun toimijat teemme tätä yhdessä. Vaikuttamistyössä järjestön koolla on merkitystä sen lisäksi, miten hyvin osaamme edunvalvontaamme tehdä. Siksi jokaisen Ilmailuliiton jäsenen suora ja henkilökohtainen etu on markkinoida Ilmailuliiton jäse­nyyttä myös muille ilmailijoille.

Suomessa yhdistyslaki sään­telee yhdistystoimintaa ja yhdistyksen säännöistä voi lukea yhdistyksen tarkoituksen: miksi yhdistys on olemassa. Tästä sääntöjen määrittelemästä teh­tävästä päättävät Ilmailuliiton jäsenet. Liittymällä jäseneksi voit siis vaikuttaa. Ilmailuliitto on suoma­laisia ilmailijoita varten.

* * *

Ja lopuksi haluan muistuttaa kaikkia ilmailijoita eduskuntavaaleista. Vaalipäivä on huhtikuun 14. Vaikuta ilmailun mahdollisuuksiin ja käy äänes­tämässä. Ota selvää oman ehdokkaasi suhtautu­misesta ilmailuun. Jos hän on ilmailumyönteinen – hyvä, jos ei – etsi uusi ehdokas.

Kirjoittaja on Ilmailuliiton toiminnanjohtaja.