Sodankylään tehdään RNP-mittarilähestymismenetelmä

perjantai 10.06.2022
TEKSTI Kari Korvanen
KUVAT Sauli Salmela, Samuli Korvanen
Suurtehokiitotievalot näkyvät kauas. Kuva on otettu koneen ollessa finaalissa kiitotielle 16. Kuva: Samuli Korvanen

 

 

Sodankylän lentopaikalle valmistuu kesän 2022 aikana mittarilähestymisjärjestelmä, jonka rahoittaa ATS Oy eli Sodankylä Airport Technical Service Oy. Nyt valmistuva RNP-menetelmä tulee samalla kiitotien kumpaankin päähän.

 

Huonon sään lentotoiminnan mahdollistavat, satelliittisuunnistukseen perustuvat RNP-lähestymiset ovat valmiita ja odottavat AIP:ssä julkaisemista lähikuukausina.

 

Mittarilentotoiminta on ollut Suomessa mahdollista ilman lennonjohtoa jo hetken. Esimerkiksi Euroopan avaruusvirasto EUSPA, joka Euroopassa koordinoi satelliittisuunnistusteknologioiden käyttöä, edistää innokkaasti valvomattomien lentopaikkojen mittarilähestymismenetelmien rakentamista. Sodankylä tulee olemaan ensimmäisten suomalaisten miehittämättömien kenttien joukossa, jotka pystyvät palvelemaan myös IFR-liikennettä.

 

Uusi lähestymisjärjestelmä ei vaadi maalaitteita ja vähentää rakennettavia ja kunnossapidettäviä kohteita kenttäalueelle. Menetelmä suosii kustannustehokkaana pienempiä, vähemmän kuluttavia uusia ilma-aluksia ja mahdollistaa lentopaikalla matkailu- ja tilauslentotoiminnan sekä valtionilmailun ympärivuotisen käytön.

 

Samanaikaisesti lentopaikalle toteutettu radiovyöhyke RMZ on luotu varmistamaan ilmatilaa mittarilähestymisen loppuosalla ja ylösvedon aikana. RMZ-vyöhyke eli Radio Mandatory Zone -vyöhyke varmistaa kaksipuolisen radioyhteyden lennonjohdon ja ilma-aluksen välillä. Sodankylän valvomattoman lentopaikan kohdalla ilma-alukset porrastavat keskenään toimintaansa radiolla saamansa tilannekuvan perusteella. Vyöhykkeen luomisella ATS Oy haluaa lisätä lentoturvallisuutta myös kentällä päivystävän nopean lähdön pelastushelikopteri Aslakin operointiin.

 

 

Aurinkoenergia on sähköisen ilmailun voimalaitos

ATS Oy pyrkii hyödyntämään lentokentän aluetta aurinkosähkön tuotantoon. Tavoitteena on luoda ja testata energiaomavaraisen, aurinkoenergiaa hyväksi käyttävän ilmailun edellytyksiä. Lisäksi aurinkoenergiaa hyödynnetään lentokenttäalueen omassa kulutuksessa ja taltioinnissa sekä myydään ylijäämä verkkoon energiayhteisölle.
Yhtiön tavoitteena on myös selvittää aurinkoenergian talteenoton edellytyksiä arktisella alueella. Talteenotossa hyödynnettäisiin kierrätettävien ladattavien akkujen mahdollisuutta toimia lentopaikan varavoimajärjestelmänä.

 

 

Samalla yhtiön tavoite on lentokentän lisäksi tukea kunnallista sektoria, jotta se saavuttaisi sille asetettuja tavoitteita CO2-päästöjen vähentämiseksi kohti hiilineutraalia infraa. Lisäksi tavoitteena on selvittää myös vedyn varastointia arktisissa olosuhteissa sekä valmistuksessa syntyvän hukkalämmön hyödyntämistä kunnan kaukolämpöverkossa.

 

Yhtiön tavoitteena on myös toimia lentoasemaympäristön aurinkoenergian laajemman hyödyntämisen tutkimusympäristönä arktisella alueella.

 

Sodankylän kenttä sijaitsee vain kahden kilometrin päässä Sodankylän keskustasta. Kuva: Sauli Salmela

 

Hyväkuntoinen lentopaikka Keski-Lapissa

Sodankylän lentopaikan keskeinen sijainti, mitoitus ja korkeatasoinen varustelu ovat luoneet hyvät edellytykset yleisilmailun kehittämiselle ja kulkuyhteyden muun muassa kaivoskeskittymän ytimeen. Potkuriturbiinilentokoneille suunniteltu, hyväkuntoinen mittarilentokenttä on jo aikaisemmin osoittanut ympärivuotisen teknisen toimivuutensa kevyen reittiliikenteen järjestämisessä Sodankylään. Tuolloin yhteydet olivat Ouluun ja Ivaloon. Valtion reittilentotuen loputtua liikennöinti keskeytettiin.

 

Sodankylän kunnan omistama lentopaikka on hienossa kunnossa. 1500 metriä pitkä kiitotie, rullaustie ja asemataso on kestopäällystetty. Lentopaikka on varustettu suurteholähestymisvaloilla ja kiitotievaloilla. Kiitotien molemmissa päissä on liukukulmavalot PAPI:t. Asematasovalot on uusittu ledeiksi. Nykyisin käytössä oleva kestopäällystetty kiitotie lähestymislaitteineen ja asemarakennus valmistuivat 1989. Kiitotien ja asematason päällyste on uusittu 1996.

 

Aslak-pelastushelikopteri on pitänyt Sodankylän lentopaikkaa tukikohtanaan yhtäjaksoisesti yli 20 vuoden ajan. Kuvassa näkyy Aslak pelastushelikopterin ja Heliflite Oy huoltohalli.

 

Aslakin kotilentopaikka

Aslak-pelastushelikopteri on pitänyt Sodankylän lentopaikkaa tukikohtanaan yhtäjaksoisesti yli 20 vuoden ajan. Pelastushelikopteritoimintaa ylläpitää Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry. Pelastustehtäviä on suoritettu jo yli 5000 Lapin alueella.

 

Toiminta työllistää noin 25 henkilötyövuotta ja tuo Keski- ja Ylä-Lapin alueelle kustannustehokkaalla monitoimimallilla (etsintä, ensihoito, sammutus, pelastus) merkittävää tehokkuutta ja turvallisuutta.

 

 

Ilmailukerho mahdollistaa harrasteilmailun

Sodankylän Ilmailukerho toimii Suomen pohjoisimpana purjelentokerhona. Kerho järjestää aktiivisesti lajin kilpailuja. Moottorilentotoiminta keskittyy koulutukseen ja metsäpalolentotoimintaan laajan Itä-Lapin alueella. Valvontalennot ovat erityisen merkityksellisiä Lapin alueella, jossa ennakoivalla valvonnalla on suuri merkitys metsäpalojen rajaamisessa.

 

Sodankylän Ilmailukerho järjestää myös säännöllisesti ilmailutapahtumia Sodankylän lentopaikalla. Näillä tapahtumilla kerho haluaa tuoda esiin ilmailua harrasteena ja ammattina.

 

Seuraava kerhon järjestämä ilmailutapahtuma on Arctic Airhow 2022 Sodankylän lentokentällä lauantaina 11.6.2022.

 

 

ATS Oy koostuu ilmailualan erityisosaajista

Mittarilähestymisjärjestelmän rahoittaa ATS Oy eli Sodankylä Airport Technical Service Oy. ATS Oy on Sodankylän lentopaikalla ilmaliikennealueiden operatiivista toimintaa koordinoiva ja kehittävä, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Yhtiö koostuu Sodankylän lentopaikalla toimivista ilmailualan erityisosaajista ja toimijoista.

 

Yhtiön tavoite on luoda alueelle arktisen ilmailun kansainvälinen testausalue erityisesti sähköisen ilmailun kehittämiseen sekä kylmätestaukseen. Toiminnassa pyritään uusimpien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen ympäristöä säästävän ilmailun kehittämisessä.

 

Lisätietoja

Sodankylän Ilmailukerho ry
Sodankylän lentokenttä