SILPI tuo tehoa tiedonkulkuun

tiistai 14.02.2023
TEKSTI Hannu Halonen
KUVAT Teemu Kavasto
SILPI-järjestelmän valinnat auttavat ilmoituksenteossa. Kuva: Teemu Kavasto

 

 

Suomen Ilmailuliiton poikkeamailmoitusjärjestelmä SILPI on ollut käytössä viime vuoden kesäkuun alusta lähtien. Järjestelmässä on vuoden loppuun mennessä tehty 206 ilmoitusta. Valtaosa ilmoituksista on yhteisön sisäisiä eli ne eivät ilmoittajan mielestä ole ylittäneet rajaa, jolloin olisi tehtävä EU-asetuksen mukainen ilmoitus Traficomin järjestelmään.

 

Ilmoituksista suurin osa, 130 liittyy moottorilentotoimintaan. Purjelentotoimintaan liittyviä ilmoituksia tehtiin 57, ultratoimintaan liittyviä 17 ja experimental-toiminnasta tehtiin kaksi ilmoitusta. Osa ilmoituksista koskee muun muassa toimitiloja, lentopaikkaa, maakalustoa tai ilmoituksissa voi olla myös kehitysehdotuksia.

 

 

Pienet sattumukset korjataan

Sisäiset ilmoitukset tulevat olemaan merkittävä työkalu, jolla harmittomatkaan sattumukset eivät jää piiloon ja korjaavat toimenpiteet voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti. Samalla pienenee riski siihen, että asiat kehittyvät piilossa vakavammiksi, jopa vaaralliseksi. Esimerkkejä tällaisista voi olla huoltotoimintaan liittyen työkalujen huolimaton käsittely, koulutustoiminnassa havaittu materiaalin virheellisyys tai kaikenlaiseen toimintaan liittyvä turvallisuutta parantava kehitysehdotus.

 

Tärkeä ja korostettava seikka on se, että ilmoituksista saatavaa tietoa hyödynnetään ensisijaisesti lentoturvallisuuden kehittämistyössä. Sisäisissä ilmoituksissa suuri hyöty saadaan tiedonkulun tehostumisesta. Puutteisiin ja epäkohtiin voidaan puuttua välittömästi ja ilmoittaja saa palautteen toimenpiteistä nopeasti. Kaikessa ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan Just Culture -periaatetta eli rankaisemattomuuden kulttuurin periaatetta. Ilmoittajaa ei tukisteta, vaan kiitetään.

 

SILPI on kaikkien ilmailevien yhteisöjen sekä yksittäisten ilmailijoiden käytettävissä. Näin yhdistysten ei ole tarvetta rakentaa kukin itselleen omaa järjestelmää ja samalla saadaan valtakunnallisesti koottua turvallisuustietoa välitettäväksi. Järjestelmä toimii hyvin myös osana turvallisuudenhallintajärjestelmää (SMS).

 

Turvallisuustoimikunnan tavoitteena on saada mahdollisimman moni ilmaileva yhdistys ja yhteisö liittymään SILPIn käyttäjäksi.

 

 

Rajapinta Trafin järjestelmään tulossa

Järjestelmässä on valmius myös EU-asetuksen mukaisen lentoturvallisuusilmoituksen tekemiseen. Toistaiseksi rajapinta Traficomin järjestelmään vielä puuttuu, mutta sen rakentaminen on tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana. Lentoturvallisuusilmoitus on toistaiseksi tehtävä aina Traficomin järjestelmään, mutta sen tekemistä myös SILPIin suositellaan. Näin olennainen tieto tapahtumista jää yhteisön vastuuhenkilöille mahdollisia korjaavia toimenpiteitä varten.

 

Ilmoitusjärjestelmästä löytyy tietosuojailmoitus, mistä selviää käytännöt, joilla varmistetaan rekisteri- ja henkilötietojen laillinen ja turvallinen käyttö. Lisäksi järjestelmässä on tietoa ja ohjeistusta ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksien käsittelystä sekä linkki EU-asetuksen mukaiseen Traficomin lentoturvallisuusilmoitukseen.