SIL Eagles -mallin tavoite: Nuoret ilmaan

keskiviikko 26.08.2020
TEKSTI TIMO HYVÖNEN JA JOHANNA PELTONIEMI
KUVAT TIMO HYVÖNEN
Risto Korhonen selitti Samu Maliselle lentokoneen siivekkeiden toiminnan periaatteet ennen lentoa. Kone on Kuhmon ilmailukerhon atec zephyr.

SIL Eagles on uusi Suomen Ilmailuliiton nuorisohanke, jonka kohderyhmänä ovat 8–17-vuotiaat, ilmailusta kiinnostuneet nuoret. Tavoitteena on koota nuoret yhteen ja ohjata heitä eteenpäin paikallisiin, kouluttaviin kerhoihin jatkamaan ilmailuharrastusta.

 

– Van on kyllä nättiä! hihkaisi 13-vuotias Kerttu Haverinen, kun lentokone nousi Kuhmon lentokentältä puiden latvojen yläpuolelle. Ympärillä avautuva järvimaisema on ilmasta aivan erilainen kuin maan päältä katsottuna.

 

Lennon jälkeen Kerttu pääsi vielä kokeilemaan ilmailukerhon lentosimulaattoria, ja ohjaus alkoi sujua. Kerttu on yksi ensimmäisistä SIL Eagles -nuorisoilmailijoista.

 

SIL Eagles -hankkeessa on määritelty yhtenäinen malli lentopäivän järjestämiseksi kiinnostuneille nuorille. Tapahtumassa esitellään lyhyesti ilmailun taustaa ja periaatteita sekä tarjotaan nuorille ilmailukokemus maksutta.

 

Liiton kokoama malli tarjotaan kerhoille toteutettavaksi. Tilaisuuden järjestäjä voi soveltaa sitä toimintaympäristöönsä sopivaksi kaikilla ilmailun alueilla. Kokonaisvastuu sisällöstä on aina tilaisuuden järjestäjällä. Valmiissa paketissa on tarjolla tapahtuman ohjelma, tarvittavat esitykset, vastuulomakkeet, lentäjien ohjeet ja oheismateriaalit osallistuville nuorille.

 

Malli kehittyy edelleen. Aina ajantasaiset esittelymateriaalit ja tapahtumakalenteri löytyvät SIL Eagles -sivuilta lentoon.ilmailu.com. Vaikka pääajatus on viedä nuoret ilmaan lyhyeksi hetkeksi, ei lajirajoitteita ole. Kerholta odotetaan vain lentäjien ja tilaisuuden ohjaajien perehdyttämistä malliin. Kerhon kustannus on pieni, lentoajan hinta. Kun tapahtuma järjestetään, liitto tarjoaa uusille ilmailijoille SIL Eagles lentopäiväkirjan ja  myöhemmin myös SIL Eagles lentäjän siivet.

 

SIL Eagles -tilaisuutta on jo kokeiltu Malmilla, Kauhajoella ja Kuhmossa. Kokemukset ovat olleet mainioita. Nuoret ovat innoissaan ja kipinä näyttää jäävän kytemään. Todennäköisyys saada osa kokeilijoista lajin pariin on suuri.

 

Kuhmossa kokeiltiin korpilentoa

 

Kuhmossa fly in -tapahtuman yhteydessä saatiin parissa päivässä yhdeksän lentäjää, mutta päivämääräsekaannusten vuoksi osa tuli paikalle päivän myöhässä. 13-vuotias Kerttu aikoi vakavasti harkita ilmailuharrastusta yhdessä 15-vuotiaan Taneli-veljensä ja 9-vuotiaan Iida-siskonsa kanssa. Kaikki pääsivät lentämään.

 

Malli rakentuu edelleen, mutta esittelymateriaalit ja tapahtumakalenteri löytyvät jo nyt osoitteesta lentoon.ilmailu.com.

 

 

SIL Eagles

Kenelle: 8–17-vuotiaille ilmailusta kiinnostuneille nuorille
Kuka järjestää: Aktiiviset ilmailijat ja ilmailukerhot, ks. https://www.ilmailuliitto.fi/ilmailuliitto/jasenkerhot/
Missä ja milloin: Järjestäjän päättämissä paikoissa ja aikoina
Mitä: Lyhyt esittely ilmailuun ja lentämiseen, lentoretki tai muu tutustuminen ilmailulajiin (esim. lennokit) – taivaskaan ei ole rajana!
Vaatimukset: Perusterveys, huoltajan suostumus ja sitoumus
Riskit: Pienilmailu ei täytä kaupallisen lentotoiminnan turvallisuusvaatimuksia. Yleisesti toiminnan riskit ovat pieniä. Lentokoneissa on pakolliset vakuutukset mahdollisten vahinkojen varalta.
Osallistujalle: Esittely, lentoretki, oma SIL Eagles -lentopäiväkirja & lentäjän siivet (tulossa)

 

 

Air Pilot ry kokeili SIL Eagles -tapahtuman järjestämistä

Riemukkaita hetkiä kentällä ja taivaalla

 

TEKSTI JOHANNA PELTONIEMI

Kun Ilmailuliiton puheenjohtaja Timo Hyvönen otti yhteyttä kysyäkseen, ottaisivatko eteläpohjalaiset pilotit koppia SIL Eagles -konseptin pilotoinnista, oli vastaus helppo: Ilman muuta. Air Pilot ry on itsekin miettinyt erilaisia toimenpiteitä, miten nuoria saataisiin mukaan.

 

Liiton tarjoama konsepti, malli ja materiaalit kuulostivat helpolta toteuttaa tapahtuma omalla kentällä ja kalustolla.  Air Pilot ry:n hallitus päätti hakea pilotointiin mukaan nuoria jäsenten omista perhepiireistä. Mukaan tuli omia lapsia, lapsenlapsia, kummilapsia ja naapurin nuoria. Tavoitteena oli saada kokoon kahdeksan henkilön kokeiluryhmä. Yksi ilmoitus kerhon Facebookissa kokosi 13 nuoren ryhmän, jossa ikäjakauma oli 7–15 vuotta. Tyttöjä oli mukana 10 ja poikia kolme.

 

Tilaisuus päätettiin järjestää illalla, jolloin yleensä tuuli on tyyntynyt ja termiikit laantuneet. Juhannuksen jälkeen aurinkoisena arki-iltana Kauhajoen lentokentälle kokoontui tämä ryhmä vanhempiensa kanssa tutustumaan ilmailuun ja kokeilemaan ilmaista 10–15 minuutin lentokyytiä ultrakevytlentokoneella.

 

Tilaisuudesta pyrittiin rakentamaan mahdollisimman välitön ja mukava. Alussa Air Pilotin puheenjohtaja Johanna Peltoniemi hieman kertoi Air Pilotin omasta kerhotoiminnasta ja yksi kerhon kouluttajista, Sami Mäntyharju kävi lyhyesti läpi koneen rakennetta ja lentotoimintaa. Ennen lentämistä osallistujat ja heidän vanhempansa tutustuivat asematasolla kerhon kahteen ultrakevytkoneeseen ja kahteen jäsenen omaan koneeseen. Vanhemmat saivat selvityksen konekohtaisista vakuutuksista ja allekirjoittivat lupalomakkeen. Jokainen nuori halusi lähteä ja pääsi lentäjän mukana 10–15 minuutin lennolle Kauhajoen ylle. Tällä välin vanhemmat nauttivat kahvia ja leivonnaisia sekä tutustuivat tiloihin ja toimintaan.

 

Konseptin pilotoinnissa mukana olleet lentäjät ovat antaneet palautteen ilmailuliiton materiaalista ja mallista. Yleisesti materiaali oli hyvä ja ehkä sitä oli mieluummin liikaa kuin liian vähän. Useimmiten osallistuja jännittää ennen lentoa niin paljon, että lentäjän kertomat asiat ennen lentoa ja lennon aikana saattoivat mennä ohi.

 

Illan aikana nähtiin vain nauravia, onnellisia ja innokkaita nuoria, jotka olivat saaneet pienen palan tietoutta ilmailusta, lentokoneista, kerhotoiminnasta ja miellyttävän kokemuksen lentämisestä. Tässä sivussa saattoi ilmailukärpänen iskeä myös muutamaan isään ja äitiin. Air Pilotiin tapahtuma jätti positiivisen jäljen, ja tätä konseptia tullaan jatkamaan vähintään kerran pari vuodessa.

 

Air Pilot ry:n puolesta tapahtumaan osallistui neljä lentäjää, molemmat kerhon koneet ja kaksi jäsenten omaa konetta, Eurostar ja Piper Cherokee. Muita paikalla olleita jäseniä oli minun lisäksi neljä. Muut jäsenet esittelivät tiloja, kertoivat toiminnasta ja jututtivat muuten vain vanhempia lentojen aikana.

 

Jokainen SIL Eagles -osallistuja sai lennon jälkeen vielä mehua, keksejä, pullaa ja tietysti lentojätskin. Sekä sen tärkeimmän eli SIL Eagles lentopäiväkirjan, jonka täyttivät pilotin kanssa.