lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Sähköllä ilmaan

torstai 06.06.2019
TEKSTI Michael Hunt
KUVAT Valmistajat

Airbusin E-Fan X -prototyyppi on rakennettu British Aerospace 146 -lyhyen matkan matkustajakoneen pohjalle. Airbusin yhdessä Siemensin ja Rolls-Roycen kanssa kehittämän lentävän prototyyppikoneen yksi neljästä perinteisestä moottorista on korvattu sähkömoottorilla, jonka akku painaa hurjat 2 000 kiloa.

”ILMAILU SOPEUTUU YMPÄRISTÖRAJOITUKSIIN”

ILMAILU ON nostettu ympäristökeskustelus­sa tikunnokkaan, mutta mielikuva pahasti saastuttavista lentokoneista ei aivan pidä paikkaansa. Globaalilla tasolla ilmailuteol­lisuus tuottaa kaksi prosenttia kaikista ihmi­sen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä.

Moni saattaa kuitenkin tuntea huonon omantunnon pistoksia lentämisestä. Tuleeko vielä siis aika, jolloin len­täminen ei ole enää sosiaali­sesti hyväksyttävää?

”Ilmailu on loistava osa elintapojamme, koska se avaa meidät muille ihmisille ja kulttuureille. Se pysyy ja kasvaa. Mutta kysymys kuuluu, miten kasvatamme sitä vastuullisesti?”, eng­lantilaisen Bedfordshiren yliopiston ympäristö- ja matkailualan professori Andrew Holden toteaa.

Juuri alan vahva kasvu luo tulevaisuuden haasteita, kun samalla päästörajoitteet kiristyvät. Ilmailu on jo si­toutunut hiilineutraaliin kasvuun vuodesta 2020 alkaen – ensimmäisenä toimialana maailmanlaajuisesti. Ensi vuonna käynnis­tyy myös ilmailusektorin yhteinen päästö­kauppajärjestelmä.

Tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja niiden saavuttamiseksi on tehtävä lujasti töitä. Innovaatioiden ja uuden teknologian nopea omaksuminen on kuiten­kin alalle tyypillistä, joten uusia lentämisen muotoja voidaan hyvinkin nähdä jo lähivuosina.

”Ilmailu sopeutuu ympäristörajoituksiin. Siten se auttaa jatkossakin maailman talouskasvua ja työpaikkojen luomista. Tässä on todellinen tilaisuus käyt­tää ilmailua liike-elämän ja yhteiskunnan hyväksi samalla, kun se toimii ilmastotavoitteiden puitteissa”, Holden huomauttaa.

Hän näkee yhdeksi keinoksi vähentää lentämisen päästöjä sähkölentokoneiden markkinoille tulon.

”Kunhan akkuteknologia paranee siihen pisteeseen, että sähköiset lentokoneet tulevat kaupallisesti kannattaviksi, samalla vähenevät sekä päästöt että lentokus­tannukset”, Helsingin sähkölentokoneyh­distyksen puheenjohtaja Janne Vasama ennakoi.

Lentokoneiden käyttäjille, niin isoille kuin pienille, kaksi suurinta kuluerää ovat fossiiliset polttoaineet ja perinteisten moot­toreiden huolto. Sähkö vähentää molempia kustannuksia.

”Sähkö on taloudellisin tapa matkustaa tulevaisuudessa. Esimerkiksi kaupunkien liikenneratkaisuissa sähkölentokoneet ja helikopterit ovat autoja halvempia ja eko­logisempia vaihtoehtoja liikkumiseen. Eikä siihen mene enää kovin pitkään”, Vasama sanoo.

LISÄÄ AIHEESTA

Mikä ihmeen eVTOL?

joulukuu 05.12.2019

Mainettaan vihreämpi

maaliskuu 07.03.2019

Sähkölentokone Suomeen

kesäkuu 08.06.2018