lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Sähköä ilmassa

torstai 25.10.2018
TEKSTI Tapio Kimanen
KUVAT Pekka Ylipaavalniemi ja Sami Rissanen

Räyskälässä tapahtui kesäkuussa vakava vaaratilanne, jossa LiFePO4-akun piirikortti alkoi savuttaa ilmassa. Akun kennot eivät kuitenkaan alkaneet paukkua, ja vauriot jäivät miehistön nopean ja hyvän toiminnan ansiosta vähäisiksi.

AKKUPALO ITSESTARTTAAVASSA PURJEKONEESSA

Konetyyppi: EB28 edition

Palon aiheuttaja: yksi neljästä koneeseen kiinteästi asennetusta alkuperäisestä LiFePO4-akusta

TAPAHTUMASELOSTUS

Koneella tehtiin ilmakäynnistys ja noustiin 400 metrin korkeudesta noin 1 350 metrin korkeudelle. Jäähdytys­käytön jälkeen moottori laskettiin sisään, ja pian tämän jälkeen perämies ilmoitti, että ohjaamossa haisee pala­neelta. Muutaman sekunnin kuluttua etuohjaamostakin oli haistettavissa, että nyt jotakin palaa. Pian ohjaamos­sa oli havaittavissa näkyvää savua ja tilanne alkoi olla erittäin huolestuttava. Korkeutta oli tässä vaiheessa yli 1 000 metriä, joten miehistöllä oli hetki aikaa pohtia tilannetta.

Koneen lentosuunta oli ollut onneksi koko nousuvaiheen kohti Räyskälän lentokenttää ja olimme noin 13 kilometrin (neljän minuutin) päässä kentästä. Annoimme radiolla ilmoituk­sen hätätilanteesta kentän jaksolla.

Etuohjaamon peileistä ei ol­lut havaittavissa savua tai liekkejä koneen ulkopuolella. Tässä vaihees­sa katsoimme parhaimmaksi avata moottoriluukut ja ottaa moottorin ylös. Meillä ei ollut mitään käsitystä, mikä koneessa palaa tai käryää. Parin mi­nuutin jäähdytyksen jälkeen suljimme moottoriluukut, jolloin savua ei enää tullut ohjaamoon lisää.

Ilmoitimme radiolla, että tulem­me suoraan laskuun kiitotielle 26R. Kentällä oleva henkilöstö suoritti visuaalista tarkkailua mahdollisen savunmuodostuksen suhteen, muttei havainnut mitään erikoista. Liu’uimme kohti kenttää 200 kilometriä tunnissa, ja finaalissa vähensimme nopeuden normaaliksi laskunopeudeksi. Lasku sujui normaalisti ja avustajat olivat pai­kalla koneen pysähtyessä. Sammutus­välineistöä oli paikalla varalta, mutta niille ei ollut käyttöä.

Koneen moottoriluukut avattiin välittömästi laskun jälkeen ja akkuko­telosta havaittiin savun muodostumis­ta. Savuava akku poistettiin koneesta nopeasti lisävaurioiden välttämiseksi.

Teimme tapahtuneesta lentoturval­lisuusilmoituksen (vakava vaaratilan­ne) Trafille. Koneen valmistaja (Binder) sai myös tapahtuneesta raportin. Seuraavalla viikolla kone oli jo tehtaal­la tutkittavana. Koneen järjestelmät tutkittiin perusteellisesti ja kaiken todettiin olevan kunnossa.

Tehtaan henkilöstö oli jo tapahtu­masta kuultuaan testanneet vastaa­vanlaista akkutyyppiä (LiFePO4). He olivat ladanneet akkua ylijännitteellä useita tunteja ja yrittäneet saada akun lämpenemään tai reagoimaan joten­kin, mutta mitään ei ollut tapahtunut. Näytimme heille kuvia oikosulkuun menneestä akusta ja yhteenvetona he totesivat ongelman aiheuttajaksi akun (LiFePO4). Tämän tyyppisessä akussa on suojajärjestelmä (BMS), joka huolehtii muun muassa akkukennojen jännitteistä ja suojaa ylijännitteeltä. Tämä järjestelmä oli hajonnut, ja näin akusta oli muodostunut ”aikapommi”.

Kysymykseen, mikä voi rikkoa akun suojajärjestelmän, saimme vastauk­sen, että sen voivat aiheuttaa tärinä ja iskut. Kaksitahtinen moottorihan tunnetusti aiheuttaa erilaisia väri­nöitä koneessa ja tämä voi olla yksi merkittävä tekijä. Koneella oli myös toukokuussa lennetty noin kymme­nen starttia erittäin huonopintaiselta ruohokentältä. Akku on saattanut päästä liikkumaan telineessään, koska kiinnitystä ei ollut varmistettu remmillä tai muulla vastaavalla.

POHDINTAA TAPAHTUNEESTA

Hyvää tuuria

+ Vaikka vioittunut akku sijaitsi moot­toriluukkujen takaosien kohdalla run­gossa, savun haju/savunmuodostus kulki ohjaamoon päin, ja tapahtunut voitiin näin havaita.

+ Olimme lähellä lentokenttää eikä savuavalla avoimen luokan koneella tarvinnut tehdä pikaista maastolaskua, jolloin lisävaurioiden riski olisi ollut suuri.

+ Rungossa oleva hiilikuiturakenteinen korkeusperäsimen työntötanko ei vaurioitunut/pettänyt.

+ Vaurioituneen akun vieressä oleva akku ei lähtenyt reagoimaan, ai­noastaan muovirakenteet muuttivat muotoaan jonkin verran.

+ Tapahtuman alkuvaiheessa moot­toriluukut avattiin ja ilmavirta pääsi tunnelia pitkin jäähdyttämään akkuja tehokkaasti.

+ Savun muodostus ohjaamossa pysyi vähäisenä.

+ Akun kennot pysyivät ehjinä (rikkou­tuessaan liekkimuodostusta/lisää kuumuutta).

+ Vaurioitunut akku ei sijainnut ohjaa­mossa. Takaohjaamon lattialla oleva akku (LiFePO4) olisi oikosulkutilan­teessa aikaansaanut niin paljon savua, että hyppääminen koneesta olisi ollut ainoa vaihtoehto.

+ Koneen vauriot jäivät tapahtumaan nähden pieniksi.

Tehdas (Binder) päätti tapahtuneen jälkeen, että koneeseen asennetaan tavanomaiset lyijyakut turvallisuuden vuoksi. Tästä eteenpäin myös tehtaal­ta valmistuvat uudet koneet varuste­taan lyijyakuilla.

SAMI RISSANEN

Liiton uusi turvallisuustoimikunta on luomassa omaa ja kaikille lajeille yhteistä raportointijärjestelmää. Tämä mahdollistaisi nopean reagoinnin tapahtuneisiin vaaratilanteisiin. Trafin kautta kiertävät vaaratilanneraportit tulevat analysoitavaksi puolen vuoden viiveellä. Pahimmassa tapauksessa tiedot tapahtumista leviävät huhuina ja valeuutisina. Suuret kiitokset yhteistyös­tä Samille!