RC-multikopterin lennätys – lue säännöt ja harrasta turvallisesti

perjantai 16.12.2016
TEKSTI Hannu Hjulberg
KUVAT iStockphoto
3D render of a drone flying above the sea against a sunset sky

RC-multikopterien suosio kasvaa entisestään. Ohjeet multikopterin turvalliseen lennättämiseen löydät tästä artikkelista.
Ennen lennätyksen aloitusta on hyvä ymmärtää, mikä multikopteri on. Se ei ole lelu, ja sitä koskee Suomessa voimassa oleva OPS M1-32 -määräys, johon kannattaa tutustua huolellisesti etukäteen. Harraste- ja vapaa-ajan käytössä multikopterit rinnastetaan lennokkeihin, ja niitä koskevat määräykset löytyvät ohjeen kohdasta 4 eteenpäin.

Trafin määräys on lennätyspaikkojen suhteen varsin salliva, mutta lennättäminen ei ole mielekästä tai turvallista aivan missä tahansa. Joissakin paikoissa se voi olla rajoitettua tai jopa täysin kiellettyä. Määräys ei koske pienimpien multikoptereiden lennätystä sisätiloissa.

Mitä tehdä ennen multikopterin lennättämistä?

Turvallisuus on keskeinen tekijä ilmailussa, ja myös multikopterin lennätykseen kannattaa suhtautua vastuullisesti ja opetella turvalliset käytännöt.
Akkujen varaustila on hyvä tarkistaa ennen lennätystä. Varmista, että kopterisi toimii odotetusti, viallisena sitä ei tule lennättää. Vaikka multikopteri on perinteiseen radio-ohjattavaan lennokkiin verrattuna helppo lennätettävä, on sen lennätystä ja eri toimintoja syytä harjoitella ensin avaralla esteettömällä paikalla ilman törmäysvaaraa. Näin lennätys sujuu eri olosuhteissa.

Multikopteriin tulee merkitä lennättäjän nimi ja yhteystiedot. Lennätettäessä ei saa aiheuttaa vaaraa ulkopuolisille tai heidän omaisuudelleen eikä myöskään turhaa häiriötä tai melua. Lennätys ulos kokoontuneen väkijoukon yläpuolella on kiellettyä.

Jos lennätät tiheästi asutetun alueen yläpuolella, tulee sinun tuntea alue. Multikopterin lentopaino ei saa myöskään ylittää kolmea kiloa. Kaupunkien keskustoissa lennätystä tulee välttää. Lennättäjällä täytyy olla jatkuva näköyhteys kopteriin. Jos lennätät FPV-multikopteria (First Person View), jossa kopterin kuvaamaa videokuvaa katsotaan näytöltä tai videolasien avulla, tarvitset avustajan tarkkailemaan ilmatilaa.

Muista, että lennättäjällä on aina poikkeuksetta väistämisvelvollisuus muuhun ilmailuun nähden.

Missä RC-kopteria saa lennättää?

Lennätyskorkeus on normaalisti rajoitettu 150 metriin. Korkeuden arviointi on lennättäjän vastuulla. Tästä yleisestä maksimikorkeudesta on paikkakohtaisia poikkeuksia ylös- ja alaskin päin.

Lennätys lentoaseman lähi- tai lentotiedotusalueella on sallittua enintään 50 metrin korkeudessa, kun vaakasuora etäisyys kiitotiestä on vähintään viisi kilometriä. Lennätys alle viiden kilometrin päässä kiitotiestä on sallittua vain lennonjohdon luvalla. Jos aiot lennättää lentoaseman lähialueella, kannattaa oman lennätyspaikan etäisyys ja sijainti suhteessa lentoasemaan ja kiitotiehen tarkastaa ilmailukartasta.

Suositeltavinta on valita lennätyspaikka aina riittävän kaukaa lentoasemasta. On myös alueita, joilla kaikki ilmailu on kiellettyä ilman erikseen anottavaa lupaa.

Saako kerhojen lennokkikentillä lennättää?

Lennätyskorkeuden ja lennätysmahdollisuuksien osalta parhaita lennätyspaikkoja ovat lennokki- ja ilmailukerhojen ylläpitämät, ilmailutietojärjestelmään merkityt lennokkikentät. Osa kentistä on tarkoitusta varten rakennettuja lennokkikenttiä. Osa taas valvomattomia lentopaikkoja eli niin sanottuja korpikenttiä, joilla yleensä on muutakin harrasteilmailutoimintaa.

Ota yhteyttä lähialueen lennokki- tai ilmailukerhoon saadaksesi tietoa kerhon lennätyspaikoista. On tärkeää ottaa etukäteen yhteyttä kerhoon, ja vasta sitten, kun kerhon edustaja on antanut kenttäkohtaiset ohjeet, voi lähteä lennättämään. Kerhojen kentille ei saa mennä ilman lupaa, eikä lennätystä tule koskaan aloittaa ilman hyvää kommunikointia ja yhteistoimintaa muiden kentällä operoivien ilmailijoiden kanssa. Yhteys kerhoon kannattaa muutenkin ottaa, jotta pääsee tutustumaan laaja-alaisemmin myös muuhun lennokki- ja ilmailuharrastukseen.

Kamera kopteriin – luvallista vai ei?

Kamera on yleinen varuste multikoptereissa. Kun lennätät kuvaustarkoituksessa niin huolehdi, ettet riko yksityisyyden suojaa tai kotirauhaa. Myös esimerkiksi joidenkin sotilaskohteiden ilmakuvaus on aluevalvontalain nojalla kielletty. Älä siis lennätä kameralla varustettua multikopteria siellä, minne et muutenkaan menisi kamera kädessä.

Kuka korvaa multikopterien vahingot?

Paras tapa estää vahingot lennätyksessä on noudattaa voimassa olevia määräyksiä ja omaksua oikeat toimintamallit heti alussa. Suomessa ei ole vakuutuspakkoa multikoptereille tai lennokeille vapaa-ajan harrastetoiminnassa, mutta vapaaehtoisen vastuuvakuutuksen hankkiminen on suositeltavaa.

Vahinkotapauksessa vastuu määräytyy lennokkien tapaan vahingonkorvauslain perusteella. Tämän mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Vastuuvakuutuksen tarkoitus on vakuutuksenottajan suojaaminen mahdollisen vahingonkorvausvastuun varalta ja se antaa suojaa myös vahinkoa kärsineelle.

Suomen Ilmailuliiton jäsenyys sisältää myös multikoptereita koskevan kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksen harrastajalle vapaa-ajan toiminnassa, kun multikopterilla lennätetään lennokin lennätyssääntöjen mukaisesti ja kun multikopteri muiltakin osin luokitellaan lennokiksi.

Vastuullinen lennättäminen on kaikkien etu

Muista toimia kaikessa lennätyksessä ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Multikoptereita ja lennokkeja koskevat määräykset ovat olleet voimassa reilun vuoden. Niihin saattaa kuitenkin tulla muutoksia lähitulevaisuudessa. Tulevien muutosten laatu voi riippua hyvinkin paljon siitä, kuinka turvallisesti ja vastuullisesti lennokkien ja multikoptereiden toiminta nykyisten määräysten valossa toimii. Yksittäinen, vakavaan vaaratilanteeseen johtava määräysten vastainen lennätyshölmöily voi aiheuttaa paljon negatiivisia vaikutuksia harrastus- ja lennätysmahdollisuuksille. Tämä kannattaa pitää aina mielessä.

Lisätietoa miehittämättömästä ilmailusta, määräyksistä ja oikeista toimintatavoista.