Purjelentäjien teoriakokeen ongelmiin on tartuttu

keskiviikko 08.12.2021
TEKSTI JUHA SILVENNOINEN

Purjelentäjäksi haluavan täytyy teoriakoulutuksen lopuksi osallistua ja läpäistä viranomaisen järjestämä teoriakoe. Muutos tuli voimaan vuoden 2021 alusta. Kokeisiin osallistujien määrä on ensimmäisen kauden jälkeen vielä melko vähäinen, mutta joitakin havaintoja asiassa on jo tehty.

 

Ilmailuliiton purjelentotoimikunnan työryhmä on käynyt kokeiden järjestämiseen, niihin ennakkovalmistautumiseen ja kysymysmateriaaliin liittyviä neuvotteluja Traficomin kanssa alkuvuoden aikana. Purjelentotoimikunta on esittänyt muun muassa, että koepaikkoja olisi enemmän ja eri puolella Suomea.

 

Tiiminvetäjänä Traficomissa toimivan Helena Pietilän viimeisin tilannekatsaus neuvotteluissa esille nostetuissa asioissa saatiin syyskuussa. Purjelennonteoriakokeissa vaikeimmiksi osa-alueiksi ovat osoittautuneet suoritusarvot ja lennonsuunnittelu, yleistuntemus ja lennonteoria. Näissä aiheissa kokeiden läpäisyprosentit ovat olleet pienimmät.

 

Osa-alueita ja niiden kysymyksiä käydään läpi, ja niitä analysoidaan, jotta tiedetään, mitä tulisi tehdä prosenttien nostamiseksi. Koska kyseessä on ensimmäinen vuosi, oli odotettavissa, että koulutusmateriaalin muotoutuminen ja kysymysten hienosäätö ottaa aikansa. Tärkeää on, että palaute saadaan toimimaan eli hyödynnettyä puolin ja toisin, ja sitä kautta ongelmia korjattua.

 

Kysymysmateriaali ei vielä toistaiseksi ole ennalta käytettävissä eikä tutustuttavissa. Asiaa arvioidaan uudestaan, kun kysymyspankkia saadaan kasvatettua. Oppilas pääsee näkemään väärin vastatut kysymykset opettajansa kanssa kahden hylätyn
yrityksen jälkeen.

 

Suomen Urheiluilmailuopiston kysymyspankin hyödyntämistä on tarjottu neuvotteluissa vaihtoehdoksi. Traficomin tavoitteena on kasvattaa kysymyspankkia ensi kautta varten eli talven aikana.