lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Pitkä työ toi tulosta

perjantai 09.02.2018
TEKSTI Kari Martiala
KUVAT Kari Martiala

Suomalaista ilmatilaa hallitaan liikenne- ja viestintäministeriön perustamassa neuvottelukunnassa. Viime vuoden lopussa Ilmailuliitto
hyväksyttiin neuvottelukunnan asiantuntijajäseneksi.

Ilmailuliiton suuri haaste: Lajitoimikuntiin parhaat osaajat

Liiton näkökulmasta suurin haaste on löytää jäsenistöstä parhaat osaajat eri lajitoimikuntiin. Niiden puheenjohtajilla on vastuu lajin toimintamahdollisuuksien kehittämisestä. Henkilöiden löytäminen silloin, kun on kuitenkin kysymys vapaaehtoistyöstä ja harrastuksesta, on iso haaste.

– Meidän pitää liitossa löytää lajitoimikuntiin asiaan hyvin vihkiytyneet ihmiset ja huolehtia siitä, etteivät he ole vuoden tai kahden kuluttua täysin leipääntyneitä, Suomen Ilmailuliiton edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen sanoo.

– Meille tulee niin kotimaasta kuin kansainväliseltä tasolta runsaasti lausuntopyyntöjä tulevista määräyksistä, ja kun ne lähetetään vaikkapa lennokki- tai purjelentoihmisille, se edellyttää heiltä tiukkaa paneutumista ja vihkiytymistä kulloiseenkin asiaan. Samoin meiltä liittotasolla työskenteleviltä edellytetään yhä parempaa ammattitaitoa ja yleisnäkemystä näissä asioissa.

Silvennoinen toivoo myös, että maakunnissa lentokentillä ja vapaassa ilmatilassa harjoitusalueilla omaa ilmailulajiaan harrastavat ymmärtäisivät, miten tärkeä rooli Ilmailuliitolla on harrastustoiminnan kehittämisessä. Jo 99 vuotta jatkunut työ on tuonut hyviä tuloksia.

– Ilman Ilmailuliittoa asiat eivät olisi olleet Etelä-Suomessa näin hyvin enää pitkään aikaan, sillä yksittäisen harrastajan voimavarat ovat rajalliset. Yhdessä tekemällä ja liiton jäsenmäärää kasvattamalla huolehditaan siitä, että neuvottelutilanteissa meidän sanamme painaa, ja se tekee edunvalvonnasta uskottavaa.

LISÄÄ AIHEESTA