Pinnalla: Ajankohtaista ilmailussa

lauantai 21.10.2023
TEKSTI MIKKE HERNETKOSKI

Presidentin vierailun ajan ultrakevytlentokielto puhutti

 

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin vierailu 12.–13.7. aiheutti rajoitteita ja haasteita harrasteilmailulle. Presidentin vierailua varten perustettu rajoitusalue EFR555 – HELSINKI ulottui Riihimäeltä noin puoleen väliin Suomenlahtea, Suomen lentotiedotusalueen rajalle myötäillen Helsinki-Vantaan lähestymisalueen rajaa.

 

Ilmailu alueella oli sallittua pois lukien purjelento, ultrakevyet, kuumailmapallot, laskuvarjohyppytoiminta, riippu- ja varjoliito, lennokit, pienoisraketit, sekä miehittämättömät ilma-alukset. Erityisesti ultrakevyiden sisällyttäminen rajoitusalueella kielletyn ilmailun listaan on herättänyt keskustelua ja koettu eriarvoistavana, sillä muu moottoroitu ilmailu oli sallittua, edellyttäen että ilma-aluksessa on transponderi ja radiot, ja että lentoa varten on tehty kirjallinen lentosuunnitelma.

Ultrakevyet ovat Suomessa pääasiassa varustettu myös transpondereilla, ja useissa tapauksissa ultrakeveiden avioniikka on edistyksellisempää kuin perustason Cessna 152:ssa. Ilmailuliitto pyrkii painottamaan osapuolille, että ultrakevyet ilma-alukset Suomessa eivät ole suoraa verrattavissa esimerkiksi Yhdysvaltojen LSA-luokkaan.

 

Ilmailuliitto etsii ratkaisua tarkastuslentäjälistan julkaisuun

Ajan tasalla olevaa tietoa tarkastuslentäjistä on nykyisin vaikeampi saada, sillä Traficom on poistanut tarkastuslentäjien luettelon verkkosivuiltaan. Kyseinen lista on ollut ensisijaisen tärkeä infopaketti, kun yleisilmailijalla on ollut tarve etsiä tarkastuslentäjä. Traficom ei voi julkaista tarkastuslentäjälistaa tietosuojasyistä, edes henkilöiden oman suostumuksen myötä.

 

Tarkastuslentäjien luettelosta etsimisen sijaan, tieto tarkastuslentäjistä täytyy kysyä jatkossa suoraan Traficomilta. Käytännössä tämä tarkoittaa puhelinsoittoa Traficomin ilmailun lupaosastolle, tai tietojen pyytämistä Traficomilta sähköpostilla.

 

Yleisilmailijoiden toive on palata takaisin hyvin toimineeseen käytäntöön, eli saada lista takaisin näkyviin. Suomen Ilmailuliitto on pyrkinyt etsimään asiaan ratkaisua.

 

Ilmatilatyöryhmään tarvitaan eri lajien edustajia

Suomen Ilmailuliiton ilmatilatyöryhmään kaivataan lisää jäseniä. Ilmatilatyöryhmä on eri ilmailulajien osaajista ja harrastajista koostuva ryhmä, joka huolehtii harrasteilmailun kaikkien lajien edunvalvonnasta ilmatilan käyttöön liittyvissä asioissa.

 

Ilmatilatyöryhmä muodostaa muun muassa näkemyksiä ja valmistelee kirjallisia vastineita ilmatilavarauksia koskeviin lausuntopyyntöihin, ja on asiantuntevana tahona mukana ilmatilamuutosten läpiviennissä.

 

Ilmatilatarpeet ovat ilmailulajeilla eriäviä, jonka vuoksi Ilmatilatyöryhmään pyritään saamaan eri lajien edustajia. Esimerkiksi varjoliitäjille, laskuvarjohyppääjille, moottorilentäjille ja miehittämättömän ilmailun harrastajille olisi ilmatilatyöryhmässä erityisesti tilaa. Kaikkia kiinnostuneita kehotetaan kuitenkin ottamaan yhteyttä Ilmailuliiton edunvalvontapäällikkö Mikke Hernetkoskeen.