lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Otkesilla kiireinen vuosi

torstai 29.11.2018
TEKSTI Nina Broström
KUVAT Sarah Jones / IKON / LK

Onnettomuustutkintakeskuksella on pitänyt kuluvana vuonna kiirettä. Pelkästään ilmailusta tutkintoja on tehty kymmenen, joiden lisäksi työtä ovat teettäneet pienempien tapahtumailmoitusten läpikäynnit.

Kaksi tapausta

LAUKAAN PIPER-TURMA

Tapaus: Piper j3C-65 Cub Mod -lentokoneen (OH-PAD) ohjaaja oli lähdössä Kitfox-koneen ohjaajan kanssa matkalle Lappiin yksityiseltä lentotoimintaan tar­koitetulta maa-alueelta Riitakor­vesta. Ohjaajat päättivät lähteä ensin tarkastamaan lentosään ilmasta käsin. Tarkoitus oli tehdä lentosuunnitelma radiolla Jyväs­kylän lähilennonjohtoon, mikäli he olisivat jatkaneet lentoaan suunnitellulle reitille. He kuiten­kin huomasivat välittömästi, että sää oli huono aiotun lentoreitin suunnassa, päättivät keskeyttää lentonsa ja palata laskuun odot­tamaan sään paranemista.

Kitfoxin ohjaaja laskeutui ensin ja jäi odottamaan Piperia. Perusosakaarron aikana Piperin ilmanopeus pieneni ja vajoamis­nopeus kasvoi. Ohjaaja lisäsi moottorin tehoa ja lentokoneen nopeus kasvoi hetkellisesti. Pe­rusosakaarron lopussa kone osui noin 25 metriä korkeaan puuhun ja lennettyään 110 metriä putosi metsään Laukaan Lievestuoreel­la 19. heinäkuuta 2017.

Seuraus: Piperissa yksin ollut ohjaaja kuoli onnettomuudessa.

Suositukset: Trafin tulee velvoittaa ilmailun harrastajia ilmoittamaan valvotun ilmatilan läheisyydessä olevien lentotoi­mintaan käytettävien yksityisten maa-alueiden sijainnista sekä lentotoiminnasta ANS Finlan­din lennonneuvontaan. Lisäksi Poliisihallitusta ja Trafia suosite­taan täsmentämään yhteistoi­minnassa ANS Finlandin kanssa Ilmailun etsintä- ja pelastuskäsi­kirjan (IEPK) ja Poliisihallituksen “Lento-onnettomuus/kadon­neen etsintä ja poliisitutkinta” -ohjeiden sisällöt yhteneviksi ja selkeiksi koskien maasto­etsinnän johtovastuuta sekä viiveettömän maastoetsinnän aloittamista jo lentoetsintä­vaiheessa. Kolmanneksi ANS Finlandia suositetaan laatimaan Lentopelastuskeskuksen (ARCC) käyttöön kysymyssarjat lento-onnettomuusvaara- ja -onnetto­muustilanteita varten.

Koko raportti:

bit.ly/laukaanturma

 

ULTRAN PAKKOLASKU LAAJASALOSSA

Tapaus: Ultrakevyen lentokoneen moottoriin tuli käyntihäiriö 30. toukokuuta 2017 Helsingin edustalla olevan merialueen yläpuolella. Moottori sammui eikä ohjaaja saanut sitä käyntiin yrityksistä huolimatta. Ohjaaja ehti lähettämään hätäkutsun Helsinki-Malmin kenttäpäivystykseen, mutta ei saanut välitettyä tarkkaa sijaintiaan, koska lentokoneesta katosivat myös sähköt. Ohjaaja ja matkustaja alkoivat etsiä mahdollista pakkolaskupaikkaa, ja parhaaksi valikoitui Tuurholman puiston kapeahko sorapäällysteinen kävelytie Laajasalossa. Samassa hän havaitsi, että kävelytiellä oli ihmisiä ja kaartoi välittömästi vasemmalle kohti pientä nurmialuetta. Laskeutumisen aikana lentokoneen vasen siipi osui kuitenkin puuhun ja siipi irtosi koneen rungosta. Lentokoneen liike jatkui osuman jälkeen eteenpäin ja se iskeytyi maahan vasen kylki edellä noin 12 metrin päähän puusta.

Seuraus: Ohjaaja ja matkustaja loukkaantuivat vakavasti. Ikarus C42 -lentokone (OH-U398) tuhoutui onnettomuudessa. Pelastustyössä oli viivettä eivätkä pelastajat olleet tietoisia koneessa olleesta rakettivarjosta ja sen potentiaalisesta laukeamisuhasta. Laukeamaton rakettivarjo aiheuttaa vakavan vaaran onnettomuuspaikan läheisyydessä oleville ja pelastushenkilöstölle onnettomuustilanteessa. Ohjaaja ei harkinnut missään vaiheessa rakettivarjon käyttöä pakkolaskun aikana.

Suositukset: Hätäkeskuslaitoksen tulee lisätä päivystysjärjestelmäänsä ennakkovaroitus pienissä tai keskisuurissa lentokoneissa mahdollisesti olevasta rakettivarjosta välitettäväksi onnettomuudesta ilmoittajille ja pelastustoimintaan osallistuville yksiköille etenkin keskisuurissa ja pienissä lento-onnettomuuksissa. Lisäksi Trafin tulee antaa turvallisuustiedote ilma-alusten käyttäjille rakettivarjon käyttöön liittyvän koulutuksen tärkeydestä. Turmakoneen ohjaajalla ei ollut riittävää tietoa rakettivarjon käytöstä tai sen ominaisuuksista.

Koko raportti:

bit.ly/laajasalonpakkolasku

 

TUTKINTA KESKEN

  • Norran Helsingistä Göteborgiin matkalla olleen Embraer-koneen hätäevakuointi savuhavainnon takia Turun lentoasemalla 3. joulukuuta 2017
  • Jonairin Piper PA-31 Navajo Chieftain -liikelentokoneen laskeutuminen Kokkola-Pietarsaaren lentokentälle 22. maaliskuuta 2018 (kiitotiellä samaan aikaan kunnossapitoajoneuvoja)
  • Czech Airlinesin Prahaan lähdössä olleen A319-koneen evakuointi matkustamossa havaitun savun takia 3. elokuuta 2018 Helsinki-Vantaalla