lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Opisto ylläpitää ja kehittää koulutusta

keskiviikko 14.04.2021
TEKSTI JANNE VASAMA

Oikaisu: Painetun Ilmailu-lehden 2/21 kolumnista oli jäänyt pois, että Urheiluilmailuopistossa on kolmaskin työntekijä, Kari Seppänen. Toisin kuin alkuperäisessä tekstissä oli, kansallisia koulutusohjelmia pitää yllä Ilmailuliitto lajitoimikuntineen. Ilmailuliiton Purjelentotoimikunta ja Opisto ovat yhdessä laatineet uudet, purjelentäjän lupakirjaan sekä sen lisäoikeuksiin ja kelpoisuuksiin tähtäävät koulutusohjelmat. Koulutus nykyiseen eurooppalaiseen purjelentäjän lupakirjaan suoritetaan nykyään DTO- tai ATO-organisaatiossa. Vanha kansallinen koulutusjärjestelmä ei ole enää ollut 8.12. jälkeen käytössä.

 

Minut valittiin vuodenvaihteessa Suomen Ilmailuliiton edustajaksi ja puheenjohtajaksi Suomen urheiluilmailuopiston (SUIJO) hallitukseen. Edellinen hallituksen puheenjohtaja Peter Tähtinen jatkaa vastuullisena johtajana. Henkilöstöön kuuluvat lisäksi koulutuspäällikkö Matti Huoviala, osa-aikainen sihteeri Mari Heikkilä sekä Kari Seppänen ja useita tuntiopettajia.

 

Opisto kehittää ja ylläpitää muuttuvia teoriakursseja ja järjestää laajasti harrasteilmailun koulutuksia. Näitä ovat esimerkiksi lennonopettajakurssit ja lennonopettajien kertauskoulutukset sekä lentokoneen huolto- ja asennuskurssit. Yhteistyökumppanina varsinkin lennonopettajakoulutuksessa on ollut Blue Skies Aviation Vesivehmaalta.

 

Viime vuonna Urheiluilmailuopiston koulutusten myynti oli noin 90 000 euroa, josta verkkokurssit tuottivat valtaosan. Valitettavasti vain noin pieni osa opiskelijoista on ollut Ilmailuliiton jäseniä, ja tähän pyrimme vaikuttamaan.

 

Ilmailuliiton lisäksi Urheiluilmailuopiston omistajina ovat Lopen kunta, Räyskälä-säätiö ja Jämi-säätiö. Tällä hetkellä Ilmailuliitto rahoittaa Opiston toimintaa merkittävästi, noin 200 000 eurolla vuodessa. Liitto keskusteleekin järjestelyistä muiden omistajien kanssa.

 

Opisto toimii myös EASAn hyväksymänä ATO-koulutusorganisaationa, mikä mahdollistaa paikallisten lentokerhojen koulutuksen liittymisen tämän sateenvarjon alle. Hyväksytyt kerhot saavat koulutusmateriaalit ja valmiin organisaation nopeasti. Edellytyksenä tähän on lentokerhon sitoutunut ja osaava organisaatio.
Opiston rooli koulutuksen ylläpitäjänä on Suomen harrasteilmailulle elintärkeä.   Ilmailuliiton Purjelentotoimikunta ja Opisto ovat yhdessä laatineet uudet, purjelentäjän lupakirjaan sekä sen lisäoikeuksiin ja kelpoisuuksiin tähtäävät koulutusohjelmat. Koulutus nykyiseen eurooppalaiseen purjelentäjän lupakirjaan suoritetaan nykyään DTO- tai ATO-organisaatiossa. Vanha kansallinen koulutusjärjestelmä ei ole enää ollut 8.12. jälkeen käytössä.

 

Opisto omistaa Räyskälässä juuri remontoidun teknisen koulutustilan, jonka käyttö oli viime vuonna vähäistä, mutta koronan hellittäessä tilaa otetaan käyttöön. Räyskälässä tullaan järjestämään lentokoneen huoltoon ja rakentamiseen ja korjaukseen liittyviä kursseja.

 

Tämänkin mahdollistamiseksi opiston viralliseksi kotipaikaksi muutettiin jälleen Räyskälä, mikä mahdollistaa aluetukien hakemisen. Opisto on edelleen valtakunnallinen toimija ja toimipiste on Malmin lentoasemalla. Juuri tulleen viranomaislinjauksen mukaan koulutuksia ja tenttejä voidaan jatkossa järjestää paljon helpommin etänä, joten koulutuksiin on jatkossa helpompi osallistua.

 

Osana strategiatyötään Ilmailuliitto miettii tarkkaan myös Opiston roolia. Se on harrasteilmailulle kullanarvoinen, joten pidetään ja parannetaan sitä pieteetillä.

 

Kirjoittaja on Suomen Ilmailuliiton hallituksen jäsen ja Suomen Urheiluilmailuopiston hallituksen puheenjohtaja