Näin liikut turvallisesti kentällä

torstai 19.10.2017
TEKSTI Suvi Huttunen
KUVAT Finavia
Lentoaseman alueella liikkuminen on tarkkaan säädeltyä ja yleisilmailijan on muistettava vastuunsa turvallisuuden säilymisestä. Kuvassa Turun lentoasema.

Kun lentoasemalla on kaupallista reittiliikennettä, pitää liikkumisessa huomioida Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen määräykset siviili-ilmailun turvaamisesta. Turva-asetus sääntelee tarkasti, missä ja miten henkilöt ja ajoneuvot voivat kulkea lentoaseman aitalinjan sisäpuolisella alueella.

Huomio myös nämä asiat lentoasemalla liikkuessasi

• Kun terminaalin edessä asematasolla on kääntävä kaupallinen ilma-alus, sen ympärille muodostuu turvavalvotun alueen kriittinen osa. Alueelle tai sen välittömään läheisyyteen pääsy on ehdottomasti kielletty ilman turvatarkastusta.

• Mikäli lentoasema on lentäjälle uusi tai lentäjä käyttää sitä vain harvoin, on hyvä selvittää etukäteen, mihin koneen voi pysäköidä.

• On kaikkien lentoasemalla toimivien etu, että jokainen valvoo omalta osaltaan lentoaseman aluetta ja ilmoittaa kaikesta normaalista poikkeavasta toiminnasta lentoaseman henkilökunnalle, tilanteen niin vaatiessa jopa poliisille.