Muutoksia ilmailumääräyksiin

keskiviikko 15.04.2020
TEKSTI JUHA SILVENNOINEN
Kuva: Heikki Tammisaari Porvoon Ilmailukerho ry

 

Harrasteilmailun huoltajavaatimukset muuttuvat

EASA-purjekoneiden ja -moottoripurjekoneiden huoltotodisteiden antajia koskevat vaatimukset muuttuvat siirtymäajan päättyessä 1.10.2020. EASA-koneita ovat pääsääntöisesti tyyppihyväksytyt, tehdasvalmisteiset purjekoneet ja moottoripurjekoneet. Tämän jälkeen huoltotodisteen antavalla henkilöillä tulee olla EASA:n huoltotoiminta-asetuksen mukainen lupakirja Part 66/L tai EASA Part 66-lupakirja. Part 66L vastaa kansallista harrastemekaanikon lupakirjaa EASA-ympäristössä ja Part 66 on täysi ammattimekaanikon lupakirja.* Kansallinen, PEL M3-4 mukainen harrastemekaanikon lupakirja tai AIR M1-5 mukaisesti laajennetut omistajahuoltajaoikeudet on muunnettavissa Part-66/L-lupakirjaksi erillisen menettelyn mukaan. Koska kansalliseen sääntelyyn jää noin 500–600 ilma-alusta, jäävät myös kyseiset ilmailumääräykset PEL M3-4 ja AIR M1-5 sekä vastaavat huoltotodisteen antajan oikeudet voimaan. Esimerkiksi eräät Suomessa rakennetut purje- ja moottoripurjekoneet jäävät kansallisen sääntelyn piiriin.

 

Harrasteilmailun huoltajia koskevat vaatimukset määräytyvät huollettavan ilma-aluksen sekä suoritettavan huoltotoimenpiteen perusteella. Hyvä yleiskuvaus kansallisten ja EASA-ilma-alusten huoltamisesta löytyy Traficomin sivuilta, jossa jokainen ilma-alusryhmä ja huoltajaryhmä on kuvattu yleisellä tekstikappaleella. Avaamalla lisää alakohtia saat selville tarkempia tietoja vaatimuksista ja oikeuksista.

 

Mikä on tämän hetken tilanne? Jani Kosonen Traficomista vastaa, että EASA Part 66/L-lupakirjoja on myönnetty 103 ja luku sisältää kansallisten oikeuksien muunnot ja olemassa olevien Part-66/B1.2/Group3 tai Part-66/B3 oikeuksien laajennukset. Harrastemekaanikon lupakirjoja on myönnetty 82 kappaletta.

 

Mahdollinen ruuhkahuippu on odotettavissa siirtymäajan päättyessä alkusyksyllä, mutta tällä hetkellä hakemusten, joissa ei ole puutteita, käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

 

Harrastemekaanikon lupakirjan hankkiminen

Harrastemekaanikon lupakirjan hakijoiden kannattaa tutustua kansalliseen määräykseen PEL M3-4 ja mahdollisesti omistajahuoltamisen osalta myös AIR M1-5:een jo ennen hakemista, jolloin lupakirjahakemuksen käsittely Traficomissa on mahdollisimman sujuvaa.

 

Suurimpana haasteena on hakemusten puutteellisuus teoriavaatimuksien täyttämisen osalta. Teoriapuolen koulutus voi koostua useammasta osasta ja kurssista, mutta kaikki PEL M3-4 mukaiset teoriavaatimukset tulee täyttää. Teoriaosaaminen tulee todentaa huoltajakoulutuksen todistuksilla. Myös haettua ilma-alusluokkaa koskevat Part-66/L moduulikokeet soveltuvat teoriaosaamisen osoittamiseen. Lupakirjan hakijalla tulee olla monipuolista työkokemusta huoltamisesta haetuissa ilma-alusluokissa. Harrastemekaanikon lupakirja ei ole edellytyksenä eikä pakollisena välivaiheena AIR M1-5 mukaisesti laajennettujen omistajahuoltajaoikeuksien muuntamiseen Part-66/L -lupakirjaksi.

 

Purjelentäjän ja kuumailmapallolentäjän lupakirjakoulutukseen poikkeuslupa

Helena Pietilä Traficomista informoi toimistoa viime tippaan venyneestä lupakirjakoulutuksen muutoksista siirryttäessä EASA-määräyksiin. Uudet purje- ja pallolentotoiminnan lupakirja- ja koulutusvaatimukset julkaistiin 5.3.2020. Asetuksissa ei ollut siirtymäaikaa kansallisia kouluja varten, joten Traficom päätti tehdä kahdeksan kuukauden poikkeusluvan 8.4.–8.12.2020 ajaksi, jotta kansallinen purje- ja kuumailmapallolentokoulutus ei päättyisi äkillisesti 8.4.2020. Koulujen tulee käyttää siirtymäaika uusien määräysten käyttöönottoon.

 

Tiivistelmä poikkeusluvista

•Traficom myöntää kansallisille kouluille kahdeksan kuukauden poikkeusluvan, jotta toimintaa voidaan jatkaa kansallisilla määräyksillä.
•Tuona aikana, eli 8.12.2020 mennessä koulun on muunnettava toiminta DTO/ATO:n mukaiseksi ja päivitettävä koulutusohjelmat SFCL/BFCL:n mukaiseksi.
•Poikkeusluvan aikana voi aloittaa uutta kansallista koulutusta. Näissä tapauksissa on hyvä pyrkiä saamaan koulutus loppuun 8.12.2020 mennessä, mutta mikäli se jostain syystä jää kesken, poikkeusluvan aikana annetun kansallisen koulutuksen voi hyvittää hyvitysraportin pohjalta ja suorittaa loppukoulutuksen SFCL/BFCL:n mukaisesti.
•Kansallisen koulutuksen perusteella myönnettävät kansalliset lupakirjat muunnetaan SFCL/BFCL-lupakirjaksi tai -kelpuutukseksi.
•Kansallisen koulutusluvan jatko ei vaadi toimenpiteitä koulutusorganisaatiolta, vaan Traficom toimittaa ne automaattisesti kaikille voimassa olevan koulutusluvan haltijoille.

Muuta huomioitavaa
•Asetuksiin oli sisällytetty siirtymäaika kansallisia lupakirjoja GPL, MGPL tai kansallinen BPL varten, joten niillä voi jatkaa lentämistä 8.4.2021 saakka. Kansallinen lupakirja tulee muuntaa siirtymäajan aikana uusien asetuksien mukaiseksi SPL tai BPL lupakirjaksi.
•SPL ja BPL lupakirjan yhteydessä on nyt sallittua käyttää LAPL-medikaalia, mutta on huomattava, ettei lupakirja oikeuta kaupalliseen matkustajien kuljetukseen.
•Lupakirja ei myöskään ole tämän medikaalin kanssa voimassa EASA jäsenmaiden ulkopuolella ilman erillistä kohdemaan vahvistusta.
•Part-FCL mukaiset LAPL(S) ja LAPL(B) lupakirjat poistuvat, mutta lupakirjat ovat sellaisenaan voimassa siihen asti, kunnes haltija hakee sen uudelleen kirjoittamista Traficomista. Osa aiemmin lupakirjamerkintöinä olleista kelpuutuksista on muuttunut oikeuksiksi, kuten taitolento- ja pilvilento-oikeus.

 

PPL-lentäjän medikaalissa on eri voimassaolojaksot PPL- ja LAPL-lentämiseen

Peter Tähtinen Suomen Urheiluilmailuopistosta muistutti viime aikoina usein kuppilan pöydissä esillä olleesta, PPL-pilotteja koskevasta määräysmuutoksesta lentomiehistöasetukseen (asetus 2019/1747, tullut voimaan 11.11.2019).

 

Kun PPL-lentäjä saa medikaalin, on siinä eri voimassaolojaksot PPL-lentämiselle ja pidempi jakso LAPL-lentämiselle. Jos PPL-osuus menee vanhaksi, on LAPL-osuutta vielä jäljellä ainakin yksi vuosi. Sinä aikana PPL-pilotti saa lentää edelleenkin PPL-lupakirjallaan mutta LAPL-lupakirjan oikeuksin. Se tarkoittaa lentämistä enintään 2000 kilon maksimilentoonlähtömassan koneilla ja enintään kolme matkustajaa ohjaajan lisäksi.

 

Tämä vähentää oleellisesti medikaalikuluja monilla PPL-piloteilla, jotka eivät koskaan lentäisi muutoinkaan kuin LAPL-tyyliin. Aiemmin olisi pitänyt olla LAPL-lupakirja, mutta nyt riittää, että on PPL-lupakirja ja LAPL medikaali. Asetuksen kohtaan FCL.205.A/H – PPL(A)/PPL(H) -oikeudet on lisätty, että PPL(A) ja PPL(H) -lupakirjat sisältävät myös oikeuden käyttää LAPL -lupakirjan haltijan oikeuksia.

 

Lennokkitoiminnan uudet määräykset voimaan kesällä

Lennokkitoimikunta on osallistunut aktiivisesti viranomaisen miehittämättömän ilmailun kansallisen säädöksen valmisteluun. Merkittävintä on järjestäytyneen eli kerho- tai yhdistysmuotoisen harrastuksen jatkuminen lähes entisellään.
Toimikunnan puheenjohtaja Petri Kantola kiteyttää määräyksen kohdat: Suomessa siirrytään uusien määräysten mukaisiin rajoituksiin 1.7.2020 alkaen. Lennokkikerhot saavat kuitenkin poikkeusluvan jatkaa toimintaansa voimassa olevan OPS M1-32 -määräyksen mukaan koko siirtymäajan eli 1.7.2022 saakka. Edelleen lennokkien lennätyspaikat tullaan määrittelemään jo tänä vuonna UAS-ilmatilavyöhykkeiksi, jotka antavat kerhoille ja harrastajille vapauksia määräyksistä merkityillä alueilla. Uudistus parantaa myös yleisilmailun turvallisuutta. Uudenlainen miehittämättömän ilmailun salliva tai kieltävä UAS-vyöhyke sisältyy nyt valmistelussa olevaan Ilmailulain päivitykseen.

 

Käytännössä ennen 1.7.2020 kerhojen yhdistysasiat, kuten rekisteröinti, säännöt ja jäsenrekisteri, tulee olla kunnossa sekä harrastajat rekisteröitävä Traficomiin. Tämän hetken tiedon mukaan riittäisi, että yksi vastuuhenkilö kerhosta rekisteröityy. Itse rekisteröintiosuus on vielä täysin auki. Sen valmistelua jatketaan huhtikuussa.

 

Ilmailuliitto hoitaa keskitetysti nykyisen ja uusien lennätyspaikkojen UAS-lupaprosessia.

Ilmailuliitto on sopinut jatkavansa yhteistyötä viranomaisten kanssa myös muiden siirtymäajan jälkeisten määräysten valmistelusta. Tavoitteena on varmistaa järjestäytyneelle lennokkien harrastustoiminnalle hyvät ja turvalliset toimintaedellytykset tulevaisuudessakin.

 

Juttua on täydennetty 30.4.2020: tai EASA Part 66-lupakirja. Part 66L vastaa kansallista harrastemekaanikon lupakirjaa EASA-ympäristössä ja Part 66 on täysi ammattimekaanikon lupakirja.*