lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Museovirasto jakoi 400 000 euroa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden liikennevälineiden restaurointiin

maanantai 30.03.2020
TEKSTI

Museovirasto jakoi yhteensä 400 000 euron avustukset 36:n kulttuurihistoriallisesti arvokkaan liikennevälineen restaurointiin. Tukea jaettiin ilma-, raide-, maantie- ja vesiliikenteen hankkeisiin.  Näistä hankkeista seitsemän on ilma-alusten entisöintihankkeita.  Museovirasto avustaa vuonna 2020 matkustajakoneen, moottoripurjekoneen, ilmavoimien koulukoneen, ilmavoimien suihkuharjoituslentokoneen, ilmavoimien hävittäjälentokoneen ja kahden purjelentokoneiden hinauskoneen entisöintikuluissa.

 

Museovirasto myönsi Douglas DC-3 (1942) -lentokoneen moottorin ja apulaitteiden kunnostukseen 40 000 euroa. Perusteluina oli muun muassa, että moottorin peruskorjaus on välttämätön lentotoiminnan jatkumiselle ja koneen käyttämiselle yhdistyksen jäsenlennoilla ja ilmailutapahtumissa. Suurimmat huoltotyöt toteutetaan ulkomailla, koska vastaavaa osaamista ei kotimaassa ole.

 

Focke Wulf Fw44J Stieglitz (1940) -lentokoneen rungon ja siipien verhoilua ja maalausta avustetaan 21 700 eurolla. Museovirasto perustelee päätöstään sillä, että kyseessä on erittäin merkittävä ilma-alustyyppi, jota on käytetty Ilmavoimien koulukoneena ja sittemmin siviilikäytössä. Koneita on säilynyt museo- ja näyttelyesineinä, mutta lentokuntoisena ja näin hyvin dokumentoituna avustusta saava kone on ainutlaatuinen. Ilma-aluksen verhoilun uusiminen ja uudelleen maalaus on järjestelmällistä koneen ylläpitoa, jolla varmistetaan lentotoiminnan jatkuminen.

 

Museovirasto myönsi Fournier RF-4D Tuulia (1969) -lentokoneen moottorin ja potkurin peruskorjaukseen 3300 euroa. Perusteluiden mukaan kohde edustaa tyypillistä aikakautensa moottoripurjekonetta, ja sillä on maakunnallista merkitystä. Hakemuksen tietojen perusteella lentokoneen moottorin ja potkurin kuntotutkimus sekä peruskorjaus ovat lentotoiminnan jatkamisen kannalta tarpeellisia.

 

Museovirasto myönsi Fouga CM 170 Magister (1963) -lentokoneen jarrulaitteiden kunnostukseen 5350 euroa. Museovirasto perustelee päätöstä muun muassa sillä, että koneella on valtakunnallista merkittävyyttä Suomen ilmavoimien sekä kotimaisen lentokoneteollisuuden historiassa. Kyseessä on toinen jäljellä oleva, lentokelpoinen yksilö merkittävästä konetyypistä.

 

Gloster Gauntlet II (1936) -lentokoneen siipien kiinnityskorvakkeiden ja potkurin kunnostukseen myönnettiin 2900 euroa, koska se on sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti merkittävä historiallinen ilma-alus ja ainoa säilynyt tyyppinsä edustaja koko maailmassa.

 

Museovirasto myönsi kahteen PIK-15 Hinu -koneeseen avustusta. Vuoden 1969 koneen moottorin ja rungon peruskunnostukseen myönnettiin 9000 euroa. Kone edustaa suomalaista lentokonesuunnittelua, ja sillä on myös ilmailuhistoriallisesti maakunnallista merkitystä. Konetyyppinä PIK-15 ei ole harvinainen, mutta koneen käyttö, pitkä historia yhdellä omistajalla sekä koneen autenttinen ulkoasu vaikuttavat positiivisesti kohteen arvoon. Moottorin peruskorjaus sekä rakenteiden tarkastukset ja korjaukset perustellusti ylläpitävät ilma-aluksen lentokelpoisuutta. Kone toimii Etelä-Pohjanmaan suurimman lentokeskuksen toisena hinauskoneena, ja sen käyttöarvo on erittäin suuri. Vuosimallia 1968 olevan, Nummelassa olevan PIK-15 Hiunun rungon, siipien, sivu- ja korkeusvakaajien sekä moottorin suojapeltien kunnostukseen myönnettiin 2000 euroa.

 

Museovirasto on myöntänyt vuodesta 1994 lähtien avustuksia arvokkaiksi luokiteltujen laivojen kunnostus- ja entistämistöihin.  Vuodelle 2020 avustuksia myönnettiin sekä yksityishenkilöiden että yhteisöjen omistamien kulkuvälineiden entisöintiin. Suurin myönnetty avustus oli suuruudeltaan 40 000 euroa ja pienin 700 euroa. Haettavan avustuksen suuruus saa olla 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Jokainen avustuksensaaja laittaa siten entisöintihankkeeseensa aina vähintään Museoviraston myöntämän summan verran omaa rahaa. Poikkeuksia ovat liikenteen infrahankkeet, joissa avustuksen osuus voi olla 75 prosenttia. Tällaisia oli vuoden 2020 avustuksen saajissa yksi.