lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Mikä lupakirja minulle?

torstai 31.01.2019
TEKSTI Matti Huoviala
KUVAT Matti Huoviala

Kuvassa lentää yksipaikkainen lentokoneluokan PIK-11 Tumppu (PPL- tai LAPL-lupakirjalla lennettävä). Kuva on otettu kaksipaikkaisesta ultrakevytlentokoneesta EV97 Eurostarista (UPL-lupakirjalla lennettävä) noin 7 000 jalan korkeudella Heinolan yläpuolella.

Koulutusvertailu

Taulukkoon on koottu lentokoulutusohjelmassa vaaditut minimituntimäärät. UPL-, PPL- ja LAPL(A)-lupakirjoilla on kullakin oma sarakkeensa, ja lentokoulutuksen eri koulutusvaiheita on vertailtu keskenään sisältöjen perusteella. Alarivillä on säädöksissä vaadittu minimituntimäärä.

Taulukkoon on kerätty rinnakkain PPL- ja UPL-oppiaineet ryhmitettynä sisällön perusteella vertailukelpoiseen luokitteluun, koska oppiaineilla on osittain eri nimet. Taulukossa käytetään vertailun vuoksi luokkaopetuksessa vaadittuja tuntimääriä.

LISÄÄ AIHEESTA