lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Matalalentoverkosto edistäisi turvallisuutta Suomessa

torstai 19.08.2021
TEKSTI JUHA SILVENNOINEN

 

Ilmailuliitto: Verovaroin perustettava verkosto maksuttomaksi käyttäjille

 

LVM:n asettama työryhmä selvittää matalalentoverkoston perustamista. Verkosto mahdollistaisi esimerkiksi pelastushelikopterien lennot maahan saakka ulottuvassa alailmatilassa myös lentonäkyvyyden ollessa huono. Matalalentoverkosto on satelliittipaikannukseen perustuva reittiverkosto mittarilähestymismenetelmineen. Mittarilähestymismenetelmät parantaisivat valvomattomien lentopaikkojen käytettävyyttä kaikille käyttäjäryhmille.

 

Kesäkuussa 2020 työnsä aloittaneen matalalentoverkoston ohjausryhmän asettamisen taustalla oli Vartiolentolaivueen, Maavoimien esikunnan ja FinnHEMS Oy:n 16.5.2018 yhteisesti tekemä esitys Trafille. Tavoitteena oli määritellä satelliittipaikannukseen perustuen matalalentoverkosto sekä siihen liittyvät mittarilähestymismenetelmät, jotka mahdollistaisivat tehokkaan lentotoiminnan myös näkösääolosuhteita huonommissa sääolosuhteissa.

 

Selvitystyöryhmä koostuu laajasta joukosta yhteiskunnan viranomaistahoja: puolustusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Ilmavoimat, Liikenne- ja viestintävirasto, Maavoimat, Rajavartiolaitos, FinnHEMS Oy ja ANS Finland.

 

Selvitystyöryhmän tulokset ja verkoston perustamiseen liittyvät osatekijät on kiteytetty varsin hyvin väliraportissa:
Ilmatilarakenteen osalta matalalentoverkoston reitit ja lentopaikkojen lähestymismenetelmät olisivat lähtökohtaisesti valvottua ilmatilaa niiltä osin, kun ne sijoittuvat lähi- tai lähestymisalueelle (CTR tai TMA) asianomaisten lennonjohtoelinten aukiolon puitteissa. CTR- ja TMA-vyöhykkeiden ulkopuolella reitit ja lähestymismenetelmät olisivat valvomatonta ilmatilaa eli ilmatilaluokkaa G. Matalalentoverkoston ilmatiloihin voitaisiin kuitenkin kohdistaa vaatimuksia tai palvelua, jotka tukevat niissä turvallista operointia. Näitä ovat mahdollinen transponderivyöhyke (TMZ), radiovyöhyke (RMZ), ilmatilarakenteiden julkaiseminen valtion ilmailukäsikirjassa (AIP) ja lentotiedotuspalvelu. Ilmatilarakenteiden yhteensovittaminen, päällekkäisyyksien estäminen ja ilmatilahallinta (aktivointi/deaktivointi) osaltaan edesauttavat turvallista operointia. Alailmatilaan odotetaan kohdistuvan tulevina vuosina useita muutoksia mahdollisen matalalentoverkoston perustamisen lisäksi. Yhtenä merkittävänä on miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien (UAS) konseptien yhteensovittaminen.

 

Verkosto lisää turvallisuutta

Ensimmäinen väliraportti asiassa julkaistiin 12.3.2021, jonka jälkeen siitä järjestettiin lausuntokierros. Hanke on herättänyt laajaa mielenkiintoa kaikissa käyttäjäryhmissä. Hanketta kannatetaan laajasti, sillä matalalentoverkosto edistäisi monin tavoin valtakunnan sisäistä turvallisuutta.

 

Suosituimpien valvomattomien lentopaikkojen mittarilähestymismenetelmät parantaisivat olennaisesti niiden tavoitettavuutta sekä käytettävyyttä kaikille käyttäjäryhmille. Verkoston edellyttämä säätietojen ja muiden ilmailun tietopalvelujen kehittäminen parantaa myös yleis- ja harrasteilmailun turvallisuutta sekä toimintaedellytyksiä.

 

 

Kustannukset puhuttavat

Verkoston laatimisen, ylläpidon ja käytön kustannukset jakavat mielipiteitä. Suomen Ilmailuliiton mielestä lähtökohtaisesti verovaroin perustettava verkosto tulisi olla viranomais-, yleis- ja harrasteilmailun käytössä ilman käyttäjämaksuja.
Väliraportti ei anna vielä minkäänlaista vastausta siihen, kuinka, miten, mihin ja milloin verkosto suunnitellaan.

 

 

Harrasteilmailu huomioitava

Ilmailuliiton näkemys on, etteivät matalalentoverkoston reitit ja lähestymismenetelmät eivät saa estää harrasteilmailun toimintaa. Ne tulee sijoittaa siten, etteivät ne häiritse VFR-lentämistä. IFR-liikenteen mahdolliset odotusalueet, liittymiskuviot sekä itse lähestyminen eivät saa sulkea VFR-liikenteen reittiä lentopaikoille sekä lentopaikoilla.

 

Verkosto tulisi rakentaa vaiheittain, jotta alussa saatavia käyttökokemuksia voidaan hyödyntää verkosto laajennettaessa.
Ilmailuliitto pitää tärkeänä, että verkoston varsinainen suunnittelu toteutetaan lausuntokierroksen tapaan kaikkien käyttäjäryhmien kanssa yhteistyössä. Olivatpa ne siviiliyhteisön käytössä tai ei.

 

 

Kirjoittaja on Suomen Ilmailuliiton edunvalvonta-asiantuntija

 

Lähteet:
LVM hanke LVM081:00/2020
LVM; Matalalentoverkostoa koskevan selvityksen väliraportti/ lausuntokooste 22.6.2021
Linkki: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM081:00/2020

 

Luonnos matalalentoverkostoa selvittäneen työryhmän väliraportista 12.3.2021. Verkostosta puuttuvat muun muassa mahdolliset reitit erikseen määriteltäville valvomattomille lentopaikoille, Puolustusvoimien erikseen määriteltäville harjoitusalueille sekä maantietukikohtiin ja muihin viranomaistarpeen mukaan perustettaviin pisteisiin.