lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

 Maksimilentoonlähtömassan korotus vaikuttaa suoritusarvoihin 

torstai 21.10.2021
TEKSTI JARI LYYTINEN

 

Ultrakevyen lentokoneen suurimman sallitun lentoonlähtömassan korotus on viranomaisen hyväksyntää vaativa, suuri muutostyö. Koneen valmistajalla voi olla muutossarjoja, joilla tarpeelliset osat voi vaihtaa vahvempiin. 

 

11.9.2018 voimaan tullut uusi EASA-perusasetus mahdollistaa normaaleja ultrakevyitä lentokoneita painavampien koneiden ottamisen kansallisen sääntelyn piiriin. Tämä niin sanottu Opt-Out-menettely mahdollistaa ultrakevyiden lentokoneiden maksimilentoonlähtömassan korotuksen 600 kiloon ja ultrakevyiden vesikoneiden 650 kiloon asti.

 

Suomessa tämä mahdollisuus otettiin käyttöön ilmailulain muutoksella. Sen suomin valtuuksin Traficom antoi asiaa koskevan, AIR M5-10-ilmailumääräyksen muutoksen, joka tuli voimaan 1.1.2021. Määräysmuutoksen mukaan ultrakevyitä lentokoneita voidaan hyväksyä Suomessa aiempaa painavampaan luokkaan.

 

 

Uusien lentokonetyyppien hyväksyntä

Jotta kaupallisesti valmistettu ultrakevyt lentokonetyyppi voidaan hyväksyä Suomessa, viranomainen vaatii, että sillä on suomalainen tyyppitodistus – kyseessähän on kansallisen sääntelyn alainen ilma-alus. Tyyppitodistus on viranomaisen myöntämä todistus siitä, että viranomainen on tarkastanut hakijan esittämän näytön tyyppisuunnitelman lentokelpoisuusvaatimusten mukaisuudesta ja todennut sen riittäväksi. Tyyppitodistuksen tietolehdellä määritellään ilma-aluksen tärkeimmät ominaisuudet ja hyväksytty konfiguraatio.

 

Suomalaisen tyyppitodistuksen saamiseksi hakijan tulee osoittaa, että lentokonetyyppi täyttää AIR M5-10 mukaisesti suomalaiset lentokelpoisuusvaatimukset Suomessa valmistetulle ultrakevyelle lentokoneelle, tai vaihtoehtoisesti Traficom voi myöntää validointimenettelyn kautta suomalaisen tyyppitodistuksen sellaiselle ultrakevyelle lentokonetyypille, joka täyttää Saksan tai Tšekin tasavallan lentokelpoisuusvaatimukset ja jolla on saksalainen tai tšekkiläinen tyyppitodistus. Lisäksi ultrakevyen lentokonetyypin tulee täyttää suomalaiset kuormattavuus-, varuste- ja meluvaatimukset.

 

Massankorotuksen hyväksyminen
Aiemmin pienemmille massoille hyväksyttyjen ultrakevyiden lentokoneiden massaa voidaan tietyin edellytyksin korottaa. Suurempi kuorma vaikuttaa lentokoneen suoritusarvoihin ja erityisesti lentokoneen runkoon sijoitettuna se rasittaa koneen rakenteita enemmän. Suuremmille painoille hyväksymiseksi lentokoneen tulee täyttää lentokelpoisuusvaatimukset myös hyväksyttäväksi esitettävillä painoilla.

 

Kaupallisesti valmistetun ultrakevyen painavammalle versiolle tarvitaan tyyppitodistus, joka voidaan myöntää samoin perustein kuin uudellekin konetyypille. Jotta koneyksilö voitaisi hyväksyä suuremmille massoille, täytyy se muuttaa suuremille massoille hyväksytyn tyyppitodistuksen mukaiseksi. Jos kone on alun perin suunniteltu suuremmille massoille ja maksimilentoonlähtömassaa on vain hallinnollisista syistä rajoitettu ultrakevytluokkaan mahduttamiseksi, voi muutokseksi riittää lento-ohjekirjan ja mittariston merkintöjen muuttaminen uusia tietoja vastaavaksi.

 

 

Aina kuitenkaan ultrakevytversiota ei ole tehty kaikilta osin samoista osista, kuin muille markkinoille tarkoitettuja painavampia versioita, vaikka markkinointinimi olisikin sama. Joissain tapauksissa koneissa on joitain osia, jotka eivät lujuudeltaan täyttäisi lentokelpoisuusvaatimuksia suuremmilla massoilla. Tällöin koneen valmistajalta voi olla saatavissa muutossarjoja, joilla tarpeelliset osat voi vaihtaa vahvempiin. Tyypillisesti tällaisia osia ovat siiven kiinnitykseen ja tuentaan liittyvät osat sekä laskutelineiden osat, koska lentokelpoisuusvaatimusten mukaan lentokoneen tulee kestää tietynsuuruiseen puuskaan lentäminen ja tietyllä vajoamisnopeudella tehty laskeutuminen maksimimassalla ilman rakenteen pettämistä. Aina ultrakevyen lentokoneen valmistajallakaan ei ole tallessa tarkkaa tietoa, mistä osista mikäkin koneyksilö on valmistettu, jolloin asiaa voi joutua selvittämään osien tarkastuksin. Massan korotukseen voi sisältyä myös uusia huoltovaatimuksia kriittisten osien väsymisen tarkkailun suhteen.

 

Korotus on suuri muutostyö
Ultrakevyen lentokoneen suurimman sallitun lentoonlähtömassan korotus katsotaan aina suureksi muutostyöksi, koska se vaikuttaa koneen suoritusarvoihin ja lento-ohjekirjaan. Tästä syystä massankorotukselle tulee hakea muutostyösuunnitelman hyväksyntää viranomaiselta. Hyväksyntä haetaan, vaikka muutostyö tehtäisi valmistajan toimittamalla muutossarjalla tai vaikka muutokseen kuuluisi vain lento-ohjekirjan ja mittarimerkintöjen muutos. Kun muutossarja on kaikilta osin asennettu ja siitä huoltotodiste annettu, voidaan kone hyväksyä muutoskatsastuksessa painavampaan luokkaan. Tähän sisältyy muun muassa lentokelpoisuusasiakirjojen päivitys uusia tietoja vastaavaksi.