Lisää turvallisuutta hyppylentämiseen

torstai 03.12.2020
TEKSTI SIMO ARO JA TIMO KOKKONEN

Käytännön toiminnan huomaamaton erkaantuminen määräyksistä ja ohjeista on uhka, jota vastaan pitää taistella!

 

Hyppylentotoiminnan turvallisuus on ollut korostetusti esillä Jämijärvellä vuonna 2014 sattuneen Comp Air 8 -hyppylentokoneen onnettomuuden jälkeen. Turvallisuustyötä on tehty paljon myös muutama vuosi sitten, kun siirryttiin EU:n lentotoiminta-asetuksen mukaiseen erityislentotoiminnan määräysympäristöön. Laskuvarjotoimikunta onkin tuottanut verkkosivuilleen suuren määrän esimerkkejä ja ohjeita sekä kouluttanut kerhojen vastuuhenkilöitä.

 

Viime vuonna Uumajassa sattunut hyppylentokoneen onnettomuus sekä kuluneena vuonna Immolassa sattunut hyppykoneen lentoonlähdön epäonnistuminen osoittavat, että lisää turvallisuustyötä on tehtävä. Toimenpiteitä on kuitenkin parempi tehdä harrastajien omasta tahdosta kuin ilmailuviranomaisen määräyksestä.

 

Seuraavat askelmerkit onkin tunnistettu matkalla kohti turvallisempaa hyppylentämistä: hyppylentäjien koulutusohjelman, vakiotoimintamenetelmien sekä turvallisuuden hallintajärjestelmän (SMS) käyttöönotto. Näiden avulla pyritään etupainotteisesti kehittämään ja parantamaan laskuvarjohyppäämiselle välttämättömän toiminnan hyppylentämisen turvallisuutta.

 

Hyppylentäjien koulutusohjelmasta on jo olemassa viime vuonna valmistunut ensimmäinen versio, joka julkaistiin hyppylento-ohjeen esimerkkiversion liitteissä. Koulutusohjelmaa tullaan myös päivittämään saadun palautteen perusteella.

 

Vakiotoimintamenetelmät ovat ammattimaisen ilmailun puolella hyvin laajalti käytetty työkalu, jolla lentotoimintaa ohjataan kohti turvallisia ja vakioituja tapoja toimia. Laskuvarjotoimikunta tuottaa ensi vuoden aikana hyppykerhoille mallidokumentin ja aiheeseen liittyvää koulutusta.

 

Turvallisuuden hallintajärjestelmä SMS pyrkii tekemään turvallisuudesta ja sen johtamisesta suunnitelmallisen toiminnon. Laskuvarjotoimikunta on tänä vuonna julkaissut Hyppykerho-SMS -nimellä kulkevan esimerkkidokumentin, joka on saatavilla liiton Turvallisuus-verkkosivun kautta.

 

Lisäksi pitää tietenkin muistaa, että mikään materiaali itsessään ei auta, jos sitä ei käytetä ja noudateta. Käytännön lentämisen tai toiminnan huomaamaton erkaantuminen määräyksistä ja ohjeista eli ns. ”Practical Drift” tai ”Normalization of Deviance” on uhka, jota vastaan pitää taistella. Pieni asioissa oikaiseminen ei välttämättä tunnu alkuun huonolta, mutta kun oikaisuja kertyy ja kumuloituu, voidaan huomaamatta päätyä todella kauas suunnitellusta ja turvallisesta tavasta toimia.

 

Vaikka turvallisuuden parantamista onkin edellä käsitelty hyppylentämisen näkökulmasta, koskevat samat lainalaisuudet todennäköisesti muitakin ilmailulajeja. Laskuvarjotoimikunta haluaakin nyt haastaa muut lajit mukaan turvallisuustalkoisiin, eli kehittämään ja jakamaan työkaluja turvallisempaan ilmailuun!

 

 

TEKSTI:  SIMO ARO JA TIMO KOKKONEN

Simo Aro on Ilmailuliiton laskuvarjo- ja turvallisuustoimikunnan jäsen. Timo Kokkonen on hallituksen varapuheenjohtaja, laskuvarjotoimikunnan puheenjohtaja ja turvallisuustoimikunnan jäsen.