Lennokkimääräykset muuttuvat

keskiviikko 08.12.2021
TEKSTI IIRO KARESNIEMI JA PETRI KANTOLA
KUVAT HEIKKI TAMMISAARI
Kuva: Heikki Tammisaari, Porvoon Ilmailukerho ry

 

EU-Droneasetuksen kahden vuoden siirtymäaika uusiin määräyksiin ja toimilupiin alkaa lähestyä puoliväliä. Lennokkiharrastuksessa tämä näkyy jo vakiintuneiden lennätyspaikkojen muuttumisessa salliviksi UAS-ilmatilavyöhykkeiksi.

 

Ilmailuliitto ja Lennokkitoimikunta on hoitanut keskitetysti asiaa viranomaisten kanssa hyvin tuloksin. Sallivalla UAS ilmatilavyöhykkeellä voidaan poiketa yleisistä EU-asetuksen avoimen luokan rajoituksista eli harrasteilmailutoimintaa voidaan jatkaa pitkälti kuten ennenkin ja osin paremmilla ehdoilla. Rajoituksista voi poiketa esimerkiksi ikärajojen, lentokorkeuksien, suojaetäisyyksien ja lentopainon osalta. Tämä kuitenkin vaatii vielä monilta kerhoilta toimenpiteitä. Kerhojen tulee huolehtia, että kenttäsäännöt tulee laadittua ohjeiden mukaan.

 

Toiminta sallivan UAS-vyöhykkeen ehdoilla voi alkaa vasta, kun viranomainen on käynyt kenttäsäännöt läpi. Siihen saakka toimitaan AIC-luettelon ja OPS M1-32 mukaisesti mutta korkeintaan vuoden 2022 loppuun. Tarvittavat ohjeet löytyvät lennokkimääräyssivustolta (lennokkimaarays.ilmailuliitto.fi) kohdassa materiaalit. Kenttäsäännöt tulisi laatia vielä ennen vuodenvaihdetta. Lennokkitoimikunta opastaa tapauskohtaisesti. Marraskuun lopussa on webinaari aiheesta. Tästä ilmoitetaan tarkemmin lennokkimääräyssivustolla.

 

Artikla 16 eli lennokkitoiminta lennätyspaikkojen ulkopuolella on edelleen valmisteluvaiheessa. Kyseessä on uusien määräysten mukaisesta toimiluvasta. Ilmailuliitto hakee valtakunnallista lupaa, jolla mahdollistetaan jäsenille ja erityisesti edistyneemmille harrastajille joustavampia harrastusmahdollisuuksia lennätyspaikkojen (UAS) ulkopuolella. Lupa kattaa lennokit, helikopterit ja dronet. Toimiluvan puitteissa ei ole erikseen määriteltyjä suojaetäisyyksiä tai ikärajoja. Lennokeilla on 10 kg painoraja taajaman ulkopuolella 300 m lentokorkeuteen saakka valvomattomassa ilmatilassa. Droneilla rajat ovat 1,5 kg ja 120 m valvomattomassa ilmatilassa.

 

Tavoite parantaa selvästi harrastusmahdollisuuksia. Toiminta edellyttää Ilmailuliiton koulutuksen ja näyttötutkinnon suorittamisen, jolla varmistetaan keskeisten turvallisuusasioiden osaaminen sekä kaluston käsittely- ja lennätystaidot. Asiasta tiedotetaan lisää käsittelyn edistyessä.