lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Lennokkilajin kansallinen sääntely muuttuu

maanantai 28.09.2020
TEKSTI JUHA SILVENNOINEN
KUVAT HEIKKI TAMMISAARI PORVOON ILMAILUKERHO RY
Kuva: Heikki Tammisaari, Porvoon Ilmailukerho ry

 

Vuoden 2021 voimaan tulevassa Ilmailulain päivityksessä yksi merkittävä aihealue on lennokkiharrastukseen vaikuttava kansallinen sääntely. Ensimmäiseksi muuttuu lajin nimi, sillä jatkossa sitä kutsutaan yleisnimellä miehittämätön ilmailu. Harrastukseen käytettäviä laitteita kutsutaan miehittämättömiksi ilma-aluksiksi, UAV, Unmanned Aerial Vehicle.

 

Ilmailulain päivitys tuo mukanaan uusia ilmatilan hallintaan liittyvä nimiä ja käsitteitä, kuten UAS-vyöhyke. Parasta aikaa valmistellaan lausuntokierrokselle määräystä, jolla lainmuutoksen kanssa saman aikaisesti perustetaan lentoasemille ja lentopaikoille UAV-toiminnan kieltävä suojavyöhyke. Valvomattomille lentopaikoille esitetään perusmalliksi aluetta, joka on kilometrin kiitotien molemmin puolin ja kaksi kilometriä kiitotien jatkeelle molempiin suuntiin. Lentopaikkojen pitäjät voivat esittää myös muun kokoisia suoja-alueita omien olosuhteittensa mukaan. Viranomainen toivoo kuitenkin malttia suurien alueiden suhteen: Mikään miehittämätön ilmailun muoto tai laji ei voi toimia suojavyöhykkeellä ilman lentopaikan pitäjän lupaa.

 

Suomen Ilmailuliitto valmistelee lentopaikan pitäjien kanssa yhtenäistä esitystä, jossa kaikille valvomattomille lentopaikoille perustetaan kyseinen suojavyöhyke lentoturvallisuussyistä.

 

Suomessa on hieman yli 70 ilmailun tiedotusjärjestelmällä ilmoitettua pysyvää lennokkien lennätyspaikkaa, joista suuri osa sijaitsee lentopaikoilla. Toimintaa jatketaan anomalla paikallisesti suunniteltu ja sovittu miehittämättömän ilmailun (lennokkitoiminnan) salliva vyöhyke. Samassa yhteydessä poistetaan luettelosta joitakin nykyisiä alueita lähinnä siksi, että niillä ei ole enää toimintaa tai niitä ei voi enää jostain syystä käyttää. Neuvotteluvelvoite on tarkoitettu nimenomaan lentoturvallisuuden ylläpitämiseksi eri käyttäjäryhmien välillä.

 

Käytännössä mikään ei muutu nykyisestä ilmailumääräyksellä OPS M1-32 säädetystä menettelystä, mutta nyt vyöhykkeet perustetaan EASAn säädöksen mukaisin nimin ja menetelmin. Suomen Ilmailuliiton Lennokkitoimikunta hoitaa tätä harrasteilmailun lennätysvyöhykkeiden muutosasiaa kootusti.

 

Valvomattomassa ilmatilassa, suojavyöhykkeen ulkopuolella miehittämätön ilmailu olisi viranomaisesityksen mukaan sallittua 120 metrin korkeuteen asti maan tai veden pinnasta.

 

Muut UAV-toimintaan liittyvät ilmatilan muutokset nimineen ja menetelmineen ovat vielä niin varhaisessa luonnosvaiheessa, että niistä ei ole tiedotettavaa. Ne tuovat muutoksia miehitetylle ilmailulle, ja asiaan palataan luonnosten valmistuessa.