lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Lennokkien lennätyspaikan nimi on nyt UAS-salliva vyöhyke

maanantai 12.04.2021
TEKSTI JUHA SILVENNOINEN

 

 

Suomen Ilmailuliitto ry jätti helmikuussa Traficomille hakemuksen, jolla se esittää perustettavaksi 93 UAS-sallivaa vyöhykettä miehittämättömän ilmailun tarpeisiin. Alueet perustetaan korvaamaan aikaisemmin AIC-tiedotteella ilmoitetut lennätyspaikat uuden voimassa olevan sääntelyn mukaisiksi.

 

 

Hakemusmateriaalin on valmistellut Suomen Ilmailuliiton lennokkitoimikunta yhteistyössä yli 60 eri lennokkikerhon sekä Traficomin asiantuntijatiimin kanssa.

 

Valmistelutyön yhteydessä määriteltiin myös lennätyspaikan perusmalli. Lennokkipaikan ilmoitetun paikkakoordinaatin ympärillä on alue, jonka säde on 1,5 kilometriä ja ylärajana valvomattomassa 1500 metriä (5000 FT) merenpinnasta (MSL). Valvotussa ilmatilassa tai sen alapuolella lennätystoiminnan ylärajana on kyseisen alueen UAS-rajoituksen mukainen korkeus tai tapauskohtaisesti lennonjohtoelimen selvittämä korkeus. Lennätettävän miehittämättömän ilma-aluksen (ennen lennokki) on oltava koko ajan kauko-ohjaajansa näkyvissä ja sillä on väistämisvelvollisuus muuhun liikenteeseen nähden. Kartalla lennätyspaikka on kuusikulmio, jonka sisälle mainittu ympyrä mahtuu.

 

Osassa valvomattomia lentopaikkoja on ollut ja lennokkitoimintaa, joka on perustunut aikaisemminkin lentopaikan pitäjän tai päällikön kanssa sovittuihin menetelmiin, jotka on pyritty huomioimaan perustamishakemuksessa. Uusien UAS-sallivien vyöhykkeiden perusmallin koko ja sijainti ei saata soveltua sellaisenaan aivan joka paikkaan yhteistoimintaan lentopaikan muun ilmailun kanssa. Niitä voidaan korjata ja muuttaa tekemällä niistä muutosesitys vuosittain toukokuun loppuun mennessä Ilmailuliiton Lennokkitoimikunnalle. Liiton ilmatilatyöryhmä valmistelee ja kokoaa kaikki ilmatilan käytön muutosesitykset viranomaiselle.

 

Suomen Ilmailuliiton malli päivittäiselle toiminnalle on, että lentoasemien lähialueilla ja lähestymisalueiden alapuolisessa ilmatilassa UAS-sallivan lennätyspaikan toiminta aktivoidaan tekemällä ilmoitusasianomaiselle lennonjohtoyksikölle ja niiden ollessa kiinni, ilmatilan hallintayksikölle (AMC) sekä Aviamaps-järjestelmään. Neuvottelu sekä valmistelu aktivointimenettelystä on vielä käynnissä.

 

Lisätietoja
Uusien UAS-sallivien lennätyspaikkojen julkaisuun asti toimitaan voimassa olevin menetelmin.