lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Laskuvarjohyppääjille
 uusia ohjeita

tiistai 09.05.2017
TEKSTI Timo Kokkonen

Laskuvarjotoimikunta on juuri julkaissut yli 30 päivitettyä ja uutta dokumenttia – muutama on vielä työjonossa. Tärkeimpiä päivitettyjä ovat Laskuvarjohyppääjän opas sekä Toiminnalliset ohjeet. Uusia ovat muun muassa Toimintaohjeet vakavassa onnettomuustilanteessa, Turvallisuuspäivän kättä pitempää ja Kouluttajan kauden avaus. Materiaalit löytyvät toimikunnan verkkosivuilta osoitteesta laskuvarjotoimikunta.fi.

Oppaassa on muun muassa painotettu koneen 
kuormaamiseen, kantokykyyn ja painopisteeseen liittyviä hyppylentoturvallisuusasioita, jotka on syytä tietää jo oppilasvaiheessa. Myös pokanvanhimman ja turvallisuuspäällikön vastuullisia ja tärkeitä rooleja avataan. Toiminnallisissa ohjeissa on nyt tarkemmin kuvattu turvallisuuspäällikön tehtäviä ja vastuita sekä kerhon roolia hänen tehtäviensä tukemisessa, esimerkiksi turvallisuusryhmän perustamisessa turvallisuuspäällikön tueksi.

Päälentäjä (tai vastaava) löytyy nykyään lähes joka hyppykerhosta. Nyt asia tehdään näkyväksi suosittelemalla, että organisaatiossa olisi erikseen nimetty päälentäjä. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat esimerkiksi yhteistyö muun organisaation kanssa hyppylentoturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä käytettävien vakiotoimintamenetelmien laatiminen.

Hyppääjien vaaratilanneilmoitus uudistuu. Ilmoitus tehdään kuten aikaisemminkin sähköisellä lomakkeella, mutta uusi nimi on Turvallisuusilmoitus laskuvarjohyppytoiminnassa. Lomake jakautuu kahteen luokkaan: hyppytoiminnassa ja hyppylentotoiminnassa sattuneet tapaukset. Hyppytoiminnan ilmoitus alkaa kevyemmällä, nopeasti täytettävällä osuudella, jota voidaan kutsua ”poikkeamailmoitukseksi hyppytoiminnassa”.

Poikkeamahavaintoilmoitus hyppylentotoiminnassa on suunniteltu hyppylentäjille helpoksi ja kevyeksi versioksi poikkeamista, joista ei ole tarvetta tehdä varsinaista Trafin ilmoitusta.

Laskuvarjokerhojen omavalvontaa on kehitetty jo jonkin aikaa. Se on jatkoa vuosia toimineelle Termiikki-tarkastukselle. Valmista materiaalia (lomakkeet ohjeineen) on ollut laskuvarjotoimikunnan sivuilla, ja sähköinen alusta esiteltiin toimikunnan järjestämässä koulutustilaisuudessa 22. huhtikuuta. Sähköinen versio muun muassa tuottaa kerholle raportteja helpottamaan omavalvonnan tekoa ja seurantaa.

OPS M6-1 (Laskuvarjohyppytoiminta) on lausuntokierroksella tätä kirjoittaessani. Kun laskuvarjohyppylentotoiminta siirtyi EU-sääntelyn alaiseksi muun muassa lentotoiminta-asetuksen liitteen VII erityislentotoimintaa käsittelevän osion NCO.SPEC tullessa Suomessa sovellettavaksi 21. huhtikuuta 2017, Trafin tarve ja toimivalta kansalliseen sääntelyyn vähenee. Näistä ”NCO-asioista” seuraa hyppykerhoille hiukan uutta tehtävää, mutta laskuvarjotoimikunta auttaa kerhoja muun muassa tuottamalla esimerkkimateriaalia.
Hallituksen jäsen Mari Lehtonen kysyi kolumnissaan Ilmailussa 5/2016: ”Millä tavoin sinä ja sinun harrasteyhteisösi on muuttanut toimintaansa, jotta turvallisuustaso kehittyisi myönteisesti ja vakavilta onnettomuuksilta vältyttäisiin jatkossa?” Kysymys on edelleen ajankohtainen.

Laskuvarjotoimikunta helpottaa hyppykerhojen turvallisuustyötä tekemällä materiaalia ja ohjeistusta. Mutta mikään materiaali itsessään ei auta, jos sitä ei käytetä ja kerhon turvallisuuskulttuuria paranneta. Turvallisuustyö lähtee sinusta ja minusta – meistä kaikista. Turvallista kautta 2017!

 

Kirjoittaja on SIL:n hallituksen jäsen.