Lakkautettava Malmi pitää korvata kokonaisella kentällä

keskiviikko 10.02.2021
TEKSTI KIRSI SEPPÄLÄ

Helsingin kaupunki irtisanoi Malmin lentoasemayhdistyksen maanvuokrasopimuksen joulukuussa 2018, minkä jälkeen asiaa on puitu eri oikeusasteissa. Kaupunki haki 23.12.2020 ulosottovirastolta lentokenttäyhdistyksen häätämistä Malmilta; kenttä piti tyhjentää tammikuun loppuun mennessä. Sittemmin tähän on annettu jo lisäaikaa.

 

Operaatiomäärältään Suomen toiseksi vilkkaimman lentokentän lakkauttaminen ei käy kivuttomasti. Vaikka liikenne- ja viestintäministeriö on tukenut eteläisen Suomen kenttiä yli viidellä miljoonalla eurolla vuosina 2018–20, tukea saaneet kentät eivät korvaa Malmia. Ne eivät ole hyvien kulkuyhteyksien päässä tai niille ei mahdu lisää toimintaa.

 

Valtiolla on eduskunnan asettama velvoite Malmin kentän korvaamiseksi, mutta suunnitelmaa asian edistämiseksi ei ole. Käytännössä olemme tilanteessa, jossa Malmin lentotoiminta lakkaa, mutta korvaavaa kenttää ei ole.

 

 

Yhteiskunta muuttuu

Parasta olisi, jos päättäjät pohtisivat Malmin lakkauttamispäätöksen perusteet uudelleen ja ottaisivat huomioon yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset. Helsingissä sijaitsevaa kenttää ei kannata muuttaa asuinalueeksi muun muassa seuraavista syistä.

 

Malmin kenttää tarvitaan nyt yritystoimintaan, ilmailun harrastamiseen ja koulutukseen sekä tulevaisuudessa hyötymiseen sähkölentämisen tuomista mahdollisuuksista pääkaupungissa.

 

Tilastokeskuksen tiedoista selviää, että koronakriisin myötä aiempaa isompi joukko ihmisiä on muuttanut suurista kaupungeista väljempiin kuntiin. Ylen Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä käy ilmi, että viime huhtikuussa yli miljoona suomalaista siirtyi etätöihin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että muuntautumiskykyinen virus voi pitkittää koronapandemiaa entisestään, minkä vuoksi ihmisten tulee pysytellä etäällä toisistaan.

 

Väestökeskus on useiden viime vuosien ajan tuonut ilmi huolensa syntyvyyden laskusta Suomessa.
Näiden näkökulmien valossa tiiviin kerrostalolähiön rakentaminen Malmin kentälle ei vaikuta perustellulta. Lisäksi jokainen, joka on noussut Malmilta ilmaan tietää, että lähellä on runsaasti rakentamattomia alueita.

 

Ilmailua vai kulttuurihistoriaa?

Malmin lentokentän ystävät ry puolustaa lujasti kentän säilyttämistä. Yhdistys toteaa 15.1.2021 päivätyssä tiedotteessaan, ettei se tavoittele ”edes etäisesti korvaavan kentän etsimistä” vaan ”ilmailutoiminnan kohtalosta riippumatta MLY tulee jatkamaan toimintaansa lentoaseman säilyttämiseksi.”

 

Ilmailuliiton tavoite on, että liikenne- ja viestintäministeri asettaa nopealla aikataululla työryhmän selvittämään uuden, monitoimisen yleisilmailukentän perustamista. Kentän tulee sijaita enintään noin 30 kilometriä ja enintään noin 20 minuutin ajomatkan päässä nykyisestä Malmin lentokentästä.

 

Allekirjoittaneen mielestä pahin vaihtoehto on, että Malmin kenttä rakennetaan asuinlähiöksi eikä korvaavaa kenttää rakenneta ollenkaan. Vaikka Malmin kenttä on kulttuurihistoriallisesti arvokas, ei elävää ilmailutoimintaa pidä näivettää kulttuurihistorian säilyttämisen varjolla.

 

Kirsi Seppälä
päätoimittaja