Läheltä piti?

tiistai 18.02.2020
TEKSTI Kirsi Seppälä

Läheltä piti tilanteen tai ilmailuonnettomuuden jälkeen on syytä käydä sekä lääkärissä että psykologilla

 

Ilmailulääkäri Tuula Korpela pitää erittäin tärkeänä, että ilmailija käy lähetä piti tilanteiden tai onnettomuuden jälkeen ilmailulääkärissä ja todennäköisesti myös psykologilla. Tapaturman vakavuudesta riippuu, säilyykö lentäjän lääketieteellinen kelpoisuustodistus eli medikaali vai ei.

– Ilmailulääkärissä arvioidaan lentäjän mahdollisuuksia palata harrastuksensa tai ammattinsa pariin, Korpela toteaa.

–Koska minkä tahansa onnettomuuden tapahtumat voivat tulla vastaavanlaisessa tilanteessa uudelleen mieleen, asia pitää käydä läpi psykologin kanssa. Tapaturman muistikuva pitää saada neutralisoitua, ettei lentäjä pelästy uudelleen vastaavassa lentotilanteessa, Korpela kuvailee.

– Psykologeilla ja urheilupsykologeilla on mielikuvaharjoitteluun keinoja. Näissä harjoituksissa käydään tapahtumaa läpi vähän eri suunnista, niin että ihmiselle tulee tekemiseensä uudelleen varma tunne. Jos koneeseen on tullut vaikkapa moottorivika, psykologi ja lentäjä voivat käydä yhdessä läpi tapahtumaa niin että lentäjä voi luottaa koneeseen seuraavalla kerralla, hän jatkaa.

 

Lääkärikin selvittää tapahtunutta
Jos lentäjä on vammautunut vakavasti, eikä hän pysty tekemään onnettomuusraporttia, tiedot tapahtumasta selvitetään muilla keinoin.

– Lääkärin tekemät tutkimustulokset ovat lääkärille tärkeämmät kuin onnettomuuden tutkintapaperit. Jatkokuntoutumisen ja terapian tarpeen arviointiin ei tarvita onnettomuustutkintaa. Lääkäri selvittää tapahtunutta kyselemällä lentäjältä ja tutustumalla sairauskertomukseen. Myös lentotilanteesta ja vammoista voidaan päätellä, mitä on tapahtunut, Korpela kertoo.

Joskus onnettomuudessa ollut ei muista, mitä on tapahtunut. Muistin palautuminen voi vaatia terapiassa käyntiä.
–Muistin menetys on myös mielen suojelumekanismi. Psykologinen unohtaminen suojaa ihmistä. Muistot voivat palautua vuosien aikana vähitellen, Korpela sanoo.

 

Turvallinen harrastus ja liikennemuoto
Kymmenen vuotta sitten ilmailulääkärin pätevyyden hankkinut Tuula Korpela pitää lentämistä turvallisena harrastuksena ja liikennemuotona. Harrastus motivoi myös pitämään huolta terveydestään.

– Ilmailulääkärin tarkastuksessa täytettävässä kaavakkeessa kysytään, onko lentäjä ollut onnettomuudessa. Yhdessäkään tekemässäni lentäjän tarkastuksessa ei ole ollut ketään, joka olisi ollut onnettomuudessa. Lentäminen on turvallinen keino liikkua, sillä onnettomuuksia on paljon vähemmän maanteillä liikkumiseen verrattuna, hän toteaa.

Koska ilmailuonnettomuudet ovat harvinaisia, Korpelalla ei ole tietoa, kuinka moni palaa ilmailun pariin onnettomuuden jälkeen.

– Ilmailijat pitävät hyvin terveydestään huolta, Korpela alleviivaa.