lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Laatua ja turvallisuutta muuttuvassa maailmassa

perjantai 10.03.2017
TEKSTI Hannu Halonen

Kevät etenee vauhdikkaasti ja ilmailua harrastavien sydän sykkii kiihtyvällä tahdilla. Nouseva lämpötila sulattaa lunta, ja kalustoa valmistellaan vilkkaimpaan ilmailukauteen. Uusien harrastajien koulutus on käynnissä. Onko kalustomme, koulutuksemme laatu ja omat asenteemme valmiina alkavaan kauteen?

Ilmailu harrastuksena vaatii paljon. Harrastajalta vaaditaan kipinän ja mielenkiinnon lisäksi sitoutumista ja voimakasta motivaatiota. Perusasioiden sekä monituisten vaatimusten ja määräysten opiskelu vie runsaasti aikaa. Ilmaan pääsy kuitenkin houkuttelee ja motivoi panostamaan.

Huolenpito uusista harrastajista asettaa vanhoille tekijöille haasteita. Vauhdikkaasti muuttuvassa maailmassa koulutuksen laadun on oltava nykyaikaisella tasolla. Uusi harrastaja ei viihdy, jos sovellamme vuosi-kymmenten takaisia oppeja ja tapoja. Olosuhteiden ja ilmapiirin tulee olla kunnossa. Yhteisöllisyyden merkitys on suuri, on autettava toinen toistaan.

Ilmailuliittoon on nimitetty valmennuspäällikkö. Tuosta saattaisi kuvitella, että kysymyksessä on kilpailemiseen panostavien harrastajien tukeminen. Todellisuudessa kysymys on kaikkien Ilmailun harrastajien kehittämisestä laadukkaampaan ja turvallisempaan suuntaan. Jo vuosia sitten luotiin liiton ja opiston puitteissa pohja valmennusjärjestelmälle, jota kaikki ilmailulajit voivat hyödyntää.

Tavoitteena on kehittää valmennusjärjestelmää niin, että siitä hyötyvät kaikki harrastukseen mukaan tulevat. Järjestelmässä on kolmen eri tason valmentajia, joista alimmalla tasolla kerhotoiminnassa niin sanottu club coach ohjaa ja tukee juuri peruskoulutuksesta valmistunutta harrastajaa. Tämän kerhovalmentajan toiminta on ensiarvoisen tärkeää uuden harrastajan mielekkään kehittymisen ja harrastuksessa viihtymisen kannalta.

Kerhovalmentajana voi toimia esimerkiksi peruskoulutuksen antanut opettaja tai hyppymestari saatuaan lisäkoulutusta valmennusjärjestelmästä. Korkeamman tason valmentajilta vaaditaan lisää oppia, jolloin he voivat luotsata kehittyneempiä harrastajia sekä kilpailijoita.

Viihtyvyyttäkin tärkeämpi asia ilmailutoiminnassa on turvallisuus. Tapa, jolla sovellamme oppejamme, vaikuttaa suoraviivaisesti turvallisuuteen. Hyvä ilmailutapa on kokonaisuus, jonka avulla voimme nauttia ilmailemisesta minimaalisella riskitasolla. Hyvän ilmailu-tavan perustekijöitä ovat kurinalaisuus, osaaminen ja taito, tieto, tilannetietoisuus ja harkintakyky. Huolellinen valmistautuminen ja kiireetön toiminta ovat avaintekijöitä nautinnolliseen ja turvalliseen lopputulokseen.

Onnettomuustutkintakeskus on tuonut syksyn lentoturvallisuusseminaarissa ja moottorilentäjien talvipäivillä esille monet vauriot laskeutumisen yhteydessä. Kun ilmailija siirtyy missä tahansa ilmailumuodossa kolmiulotteisesta ilmassa liikkumisesta kaksiulotteiseen maailmaan maan pinnalle, on aina olemassa kolhujen mahdollisuus. Tuota tilannetta on meidän kaikkien opeteltava ja harjoiteltava riittävästi. Onnistunut laskeutuminen vaatii hyvän suunnittelun, oikeaoppisen laskukierroksen ja huolellisesti, oikealla nopeudella suoritetun loppulähestymisen.

Safe and happy landings!