Kertauskoululento – kauden tärkein lento

keskiviikko 06.04.2022
TEKSTI JUKKA JUSSLIN
KUVAT JUKKA JUSSLIN
Kertauskoululennon voi suorittaa muualtakin kuin viralliselta lentopaikalta. Lumi ja vesi kelpaavat suorituspaikoiksi, kunhan kalusto sekä oppilaan ja opettajan kelpuutukset ovat tehtävään sopivia. Piper Cub kertauslennon välietapilla Päijänteellä.

 

 

Kertauskoululentoa, jolla varmistetaan omat lennot taas kahdeksi vuodeksi, voi kutsua kauden tärkeimmäksi lennoksi.

 

Traficomin erityisasiantuntija Jani Hottola sanoo, että tarkastuslentäjille on ohjeistusta tarkastuslentojen suorittamiseen sivukaupalla, mutta käytännössä saman sisältöisen kertauskoululennon ohjeistus ja normitausta on hyvin kevyt. SEP- ja TMG-luokkakelpuutuksen voimassaolon jatkaminen hoidetaan Traficomin lomakkeen LU3270 – 1/2019 mukaisella sisällöllä.

 

Tarkastuslennoilla on käytössä lomake LU3221 (PPL lentokoe) ja LU3224 (LAPL lentokoe). Lento-ohjelma on molemmissa samankaltainen, mutta koululento on opetustapahtuma ja tarkoitettu opetettavan muistin virkistämiseksi ja muun muassa uusiin määräyksiin tutustuttamiseksi. Tarkastuslennolla tarkastuslentäjä periaatteessa vain seuraa tarkastettavan mahdollisimman virheetöntä lentosuoritusta.

 

–EASA ei ole julkaissut erillistä lomaketta näiden lentojen suorittamista varten, vaan suosittaa tarkastuslentolomakkeen hyödyntämiseen
koulutusaiheita valittaessa. Traficom on julkaissut edellä mainitun kertauskoululentolomakkeen, jossa suositeltu ohjelma on sama kuin tarkastuslennolla. Tämä lomake on kansallinen ja on ollut käytössä jo JAR-aikana.

 

Suomalainen lennonopettaja voi merkitä kelpuutuksen jatkon suomalaiseen lupakirjaan kertauskoululennon jälkeen, kuten tarkastuslentäjäkin voi tehdä tarkastuslennon jälkeen. Kummastakaan ei mene maksua Traficomille.

 

Hottola sanoo, että Traficomin kertauskoululentolomake antaa hyvän pohjan lennon suorittamiselle, mutta tarkastuslentäjille suunnattu EASA:n Flight Examiner Manual on hyödyllistä luettavaa myös lennonopettajille. Määräykset antavat lennonopettajalle merkittävän harkinnan varan kertauskoululennon ohjelman suorittamiselle, mutta on tärkeää ymmärtää, että lentoturvallisuus ei saa vaarantua missään lennon vaiheessa.

 

–Esimerkiksi simuloitu moottorihäiriö alkunousussa vaatii kouluttajalta erityistä varovaisuutta. Kertauskoululennon kevyemmät vaatimukset perustuvat osin siihen, että lentäjällä on voimassa oleva kelpuutus ja viimeaikaista lentokokemusta normin mukainen määrä. Tarkastuslennolla, kumpaakaan näistä vaatimuksista ei välttämättä ole. Jos kelpuutus on vanhentunut, vaaditaan lausunto joko lennonopettajalta tai koulutusorganisaatiolta mahdollisen kertauskoulutuksen tarpeesta ja sen mukainen kertauskoulutus ennen tarkastuslennon suorittamista, Hottola muistuttaa.

 

Mikään ei estä harjoittelemasta kertauskoululentoa etukäteen. Jan Jusslin valmistautuu lennolle C152:lla.

 

Käytäntöjä kannattaisi yhtenäistää
Keski-Suomen Ilmailijat ry:n puheenjohtaja ja apulaiskoulutuspäällikkö Juha Silvennoinen sanoo, ettei kertauskoululennon suorittamisesta ole ohjeita ja suuntaviivoja kuten
tarkastuslennoista on säädetty. Sen vuoksi kentällä saattaa olla muodostunut hyvinkin vaihtelevia käytänteitä. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla ja toivottavasti käytännöt yhtenäistyvät.

–Toivottavasti myös Traficom tuottaisi jonkun hyödyllisen yhteenvetomateriaalin aiheesta.

 

 

–Lennonopettaja käy kertauskoululennolla tarvittaessa ja etenkin niitä aiheita tarkemmin läpi, joihin alkubriefingissä ja tehtävänannossa
todetaan esimerkiksi vähäisen kokemuksen tai lentotauon takia eniten tarvetta.

 

 

Tarvittaessa voidaan lentää yli minnimiksi määrätyn tunnin kokonaislentoajan, ja jatkaa jopa toisella lennolla
keskittyen niihin asioihin, jotka eivät ole koulutuksesta huolimatta hyväksytysti suoritettuja. Suurin osa keskivertopiloteista tai oppilaista osoittaa itse lentäen hyväksytyn tieto- ja taitotasonsa. Vain harvoissa kohdissa opettaja näyttää oikean ja viimeisimmän tiedon mukaisen suorituksen, jonka oppilas hyväksytysti toistaa.

 

Ellei oppilas opetuksesta huolimatta selviydy joistain kohdista hyväksytysti, on kyseiseen kohtaan ruksattava hylätty. Näin ollen myös etusivulle kohtaan 2. koululennon tulos
merkitään hylätty tai osittain hylätty.
–Tässä hylkäyksen jatko-ohjeistuksessa on kertauskoululennon osalta puutteita. En niihin ole onnekseni vielä itse juurikaan törmännyt. LU3270-lausuntolomake on lennonopettajan allekirjoittamana lähetettävä Traficomiin ja vastaanottokuittauksen jälkeen odoteltava Traficomin tarkastajan mahdollista yhteydenottoa. Varmaankin kohtaan 3, huomautukset, on syytä liittää naseva selvitys hylkäyksen syystä sekä mielellään pyytää vielä oppilaankin allekirjoitus ja mahdollinen eriävä näkemys.

 

Silvennoisen mukaan epäselviä tulkintoja kertauskoululennon osalta ovat se, saako oppilas jatkaa lentämistään hylätyn tai osittain hylätyn koululennon jälkeen, vaikka hänen luokkakelpuutuksensa on vielä voimassa. Hylätyn tarkastuslennon jälkeen tarkastuslentäjän on nimenomaisesti muistutettava tarkastettavaa, ettei oikeuksia saa käyttää vaikka luokkakelpuutuksessa olisi vielä voimassaoloa jäljellä.

 

Kelpuutukset, medikaali ja viimeaikainen lentokokemus on syytä tarkastaa ennen lentoa ettei tule yllätyksiä viranomaisen kanssa.
Lennonvalmisteluun on syytä varata riittävästi aikaa. Kunnianhimoisesti läpiviety kertauskoululento valmisteluineen, paperitöineen ja palautteineen vie helposti 3–4 tuntia.

 

Viranomaismääräysten mukaan tehdään
Tarkastuslentäjä ja lennonopettaja Timo Aineslahti sanoo, ettei Keski-Suomen Ilmailijoilla ei ole yhdistyskohtaista ohjeistusta, vaan kerho luottaa siihen että lennonopettajat toimivat viranomaismääräysten mukaisesti.

 

–Kertauskoululento luokkakelpuutuksen jatkamiseksi pitää tehdä lomakkeen LU3270 kaikkien osien ja kohtien mukaisesti. Luonnollisesti lennon ohjelma, järjestys, opetusmetodit ja painotukset käydään ennen lentoa läpi sää-, tapaus- ja tarvekohtaisesti. Lisäksi oppi jalostetaan lennon jälkeisessä palautekeskustelussa.

 

Aineslahti korostaa, että kerhossa suoritettava koulutusorganisaation ulkopuolinen kertauskoulutus on kunkin opettajan ammattitaitonsa puitteissa antamaa koulutusta.

–Sinänsä on yksinkertaista, jos kerhon kevättarkastuslennoillakin noudatetaan hyväksi havaittua lomake LU3270:n mukaista runkoa, toki tapauskohtaisesti painotuksia vaihdellen. Aineslahti pyytää oppilaalta ja tarkastettavalta myös palautetta. Kertauskoululentojen lausuntolomakkeiden kopioita ei tallenneta kerhossa, eikä se todennäköisesti julkisuusmääräysten mukaan ole edes sallittua.

 

Koska kyse on lentokoulutusorganisaation ulkopuolisesta koulutuksesta, siitä ei ole arkistointivelvoitetta.
– Syytä on lomakkeiden osalta noudattaa asiakirjojen julkisuutta koskevia tiukkojakin määräyksiä. Alkuperäinen oppilaalle ja kopio Trafcomiin sekä kopio itselle talteen määräysten mukaisesti. Muuta palautetta havaitusta suoritustasosta yleisesti on luonnollisesti syytä antaa ja pyytää, jotta parannetaan ja yhdenmukaistetaan kerhon lennonopettajien koulutusmetodeja oppilaiden hyväksi. Lähtökohtaisesti kukin lentäjä, opettaja ja tarkastuslentäjä vastaa itse, että hänen kelpuutuksensa, lääketieteellinen kelpoisuutensa ja viimeaikainen kokemuksensa ovat voimassa ja riittävät lentotehtävää varten, Aineslahti toteaa.

 

Keski-Suomen Ilmailijoissa jokainen jäsen ylläpitää kerhon websivujen omat tiedot -kohdassa yhteystietojaan sekä kelpuutustensa voimassaolopäivämääriä. Järjestelmä saattaa jopa muistuttaa lähestyvistä määräajoista.

 

Kertauskoululennon vähiten aikaa vievä mutta paras osuus on tietysti itse lento.

 

Lausuntoja ei säilytetä
Koulutuspäällikkö Juha-Pekka Keidasto sanoo, ettei kerholla säilytetä kopioita jäsenistön kertauskoululennoista. Kertauskoululennot eivät ole kerhon vastuulla tai DTO:n alaista toimintaa, vaan kertauslentoa lentävän henkilön ja kouluttajan välinen asia.

 

Kerholainenhan voi käydä lentämässä lennon missä vain kouluttajan kanssa. Lennon kouluttaja antaa lausunnon kertauslennon lentäjälle, lähettää lausunnon viranomaiselle ja säilyttää lausunnon 36 kuukauden ajan. Asia määritellään Traficomin ohjeessa TRAFICOM/39320/03.04.00.04/2022.

 

Keidasto arvioi, että kertauskoululentolausuntojen säilytys kerholla aiheuttaisi ison hallinnollisen työn.
Lausuntojen mahdollinen vastaanotto ja digitointi, kelpuutuksien voimassaoloajan seuranta, rekisterin ylläpito ja vanhentuneiden kelpuutuksien perään kyseleminen vaatisi yhden ihmisen lähes kokopäivätoimisen työpanoksen. Lisäksi kerholaisten tai kouluttajan tulisi myös muistaa lähettää lausunto kerholle.

 

–Jos asiaan tulee viranomaisen kautta muutoksia tai kerho harkitsee asian toisin, saattaa tilanne luonnollisesti muuttua.
Jukolan Piloteilla ei ole omaa ohjeistusta kertauskoululentoihin, koska Traficomin kaavakkeessa on asiat, jotka pitää käydä läpi kertauslennolla. Teoriakuulustelusta ei myöskään ole olemassa varsinaista ohjetta.

 

–Se on kouluttajan vastuulla. Itse käyn kertauskoululennolla teorioiden osalta läpi tärkeimmät asiat ja viimeisen kahden vuoden aikana muuttuneet yleisilmailua koskevat määräykset.

 

Keidasto sanoo, että palautetta on tullut satunnaisesti, jos lento ei ole mennyt hyvin. Jukolan pilotit on vuoden vaihteessa lanseerannut kerhon kotisivuille koulutuspalautekaavakkeen, jonka kautta voi mistä tahansa koulutuksesta antaa palautetta. Taustalla on saada tietoa siitä, kuinka koulutuksia pidetään ja miten voidaan tasalaatuisuutta parantaa kaikessa koulutuksessa. Asia liittyy myös kerhon turvallisuudenhallintajärjestelmään ja sen toimivuuteen.

 

–Vastuu lupakirjojen ja kelpuutusten voimassaolosta on yksittäisellä pilotilla. Isoilla harrastekerhoilla, kuten Jukolassa, jossa on 450 jäsentä, ei olisi edes resursseja kerätä tällaista määrää tietoa ja ylläpitää rekisteriä, Keidasto sanoo.

 

Lisäksi komission asetus (EU 1178/2011) liite FCL kohta FCL.040 Exercise of the privileges of licences ja kohta FCL.045 Obligation to carry and present documents määrittelee yksittäisen pilotin vastuun lupakirjojen voimassaolosta ja esitysvelvollisuudesta.

 

Keidasto painottaa, että jokainen pilotti on itse velvollinen ylläpitämään kelpuutuksiaan harrastetoiminnassa. Luottamus pitää olla siihen, että kerholaiset ovat vastuullisia henkilöitä, jotka hoitavat asiansa siten, ettei lentoturvallisuus vaarannu. Myös se on pilotin vastuulla, että määräyksiä ja ohjeita noudatetaan, ajatellaan asioita järkevästi, ei sooloilla ja kelpuutukset pidetään voimassa.

 

Tavoitteena turvallinen pilotti
Kertauskoululento ei ole vain pakollinen läpihuutojuttu, ja lennonopettajalla on iso vastuu. Tarkoitus on
varmistaa pilotin riittävä osaaminen, ja parantaa tämän valmiuksia huolelliseen lennonvalmisteluun ja turvalliseen operointiin. Kuten ilmailujournalisti ja kokenut lennonopettaja
Budd Davisson on kiteyttänyt: ”Go get your license, then come to me and I’ll teach you to fly” (Hanki lupakirja
ja sitten opetan sinut lentämään).

 

Kalusto- ja lentopaikkarajoituksia ei kertauskoululennolla ole. DA40 NG Vesivehmaalla.

 

Lomake kelpuutuksen jatkamiseen
Traficomin lomake SEP- ja TMG-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi.

 

VALMISTAUDU KERTAUSKOULULENNOLLE
* Varmista että oma viimeaikainen lentokokemus riittää kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen.
* Kertaa ilmailumääräykset, ilmatila-asiat ja lentosäännöt.
* Käy harjoittelemassa ja kertaamassa joko yksin tai lennonopettajan kanssa noudattaen kertauskoululennon lausuntolomakkeen sisältöä.
*Varaa kertauskoululennolle riittävästi aikaa, mielellään 3–4 tuntia.

 

Kertauskoululennolla voi myös nauttia maisemista, jos vain aikaa ja kapasiteettia jää.