lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Kenelle kuuluvat korpikentät?

perjantai 02.06.2017
TEKSTI Lasse Tuorila
Sassin korpikenttä

Ilmailuliiton lentopaikoille suunnatussa kyselyssä kysyttiin muun muassa kenttien käytöstä, rahoituksesta, huollosta, ongelmista ja tulevaisuuden suunnitelmista.
Määräaikaan mennessä 50:een lentopaikkaan lähetettyyn kyselyyn oli vastannut 28 lentopaikan edustajaa. Kyselyyn vastanneiden vastauksia selvittää Ilmailuliiton edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen.