Jarmo Lindberg uutena Ilmailuliiton hallitukseen

keskiviikko 10.02.2021
TEKSTI KIRSI SEPPÄLÄ
KUVAT JANNE VOUTILAINEN
Jarmo Lindberg lensi viimeisen Pilatus-lentonsa ilmavoimien ohjaajana EFHK–EFSE 19.6.2014. Kuva: Janne Voutilainen

 

Syyskokous valitsi hallituksen jäsenet ja vahvisti lajitoimikunnat

 

Ilmailuliiton syyskokous valitsi 7.11.2020 uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Ehdokkaita oli enemmän kuin paikkoja, joten henkilöt valittiin äänestyksellä. Liiton hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Jarmo Lindberg (1846 ääntä) sekä uudelleen erovuorossa olleet Timo Kokkonen (1629) ja Mikko Tervonen (1301). Lisäksi hallituksessa jatkavat kaksivuotiskautensa toiselle vuodelle puheenjohtaja Timo Hyvönen, Mari Lehtonen, Janne Vasama ja Markus Sinervä. Henkilöt on esitelty tarkemmin Ilmailu-lehdessä 1/2020.

 

Hallituksen uusi jäsen Jarmo Lindberg on ollut lähes koko aikuisikänsä ilmailun kanssa tekemisissä sekä harrastuksensa että ammattinsa puolesta. Ilmailuliiton hallituksen jäsenenä hän haluaa edistää ilmailun toimintaedellytyksiä Suomessa niin, että tulevaisuudessakin mahdollisimman monella suomalaisella on mahdollisuus harrastaa ilmailua itseään kiinnostavalla tavalla.

 

Ilmavoimissa tekemänsä uran lisäksi Lindberg on myös harrasteilmailija. Nyt 61-vuotiaan Lindbergin kipinä ilmailuun syttyi lennokkikerhossa Kuusankoskella vuonna 1972. Purjelentolupakirjan hän sai täyttäessään 16 vuotta kesällä 1975. Harrastus jatkui moottorilentokurssille, ja yksityislentäjän lupakirjan hän sai vuotta myöhemmin. Hän hakeutui ilmailuharrastuksensa myötä varusmiespalvelukseen ilmavoimiin, jossa hän aloitti LentoRUK 53:lla lokakuussa 1978 ja jatkoi kadettikurssi 66:lle syksyllä 1979. Tämän jälkeen hän meni Rissalaan Hävittäjälentolaivue 31:een lentämään MIG-21bis:llä. Vuodet 1988–91 hän oli MiG-esityslentäjänä.

 

Sotakorkeakoulun jälkeen Lindberg oli muutaman vuoden ajan ilmavoimien lentokoulutuspäällikkönä. Hän valitsi ja valmisteli ohjaajat Yhdysvaltoihin US Navyn F/A-18 Hornet koulutukseen. Hän oli NAS Lemooressa Kaliforniassa Hornet-koulutusryhmän johtajana vuonna 1995, jonka jälkeen hän meni neljäksi vuodeksi Pirkkalaan ensimmäisen Hornet-laivueen komentajaksi. Lindberg siirtyi syksyllä 1999 ilmavoimien esikuntaan ensin valmiuspäälliköksi ja sitten operaatiopäälliköksi jatkaen edelleen Hornetilla lentämistä. Pääesikunnassa hän oli vuoden 2004, ja siirtyi sieltä vuodeksi Rovaniemelle Lapin lennoston komentajaksi. Rovaniemellä hän lensi kelpuutuksen Piper Chieftainiin ja alkoi lentää reittilentoja monimoottorikoneella. Lindberg aloitti ilmavoimien komentajana elokuussa 2008. Syksyllä 2009 hän kävi Pilatus PC-12:n tyyppiteoriat Sveitsissä, jonka jälkeen lensi tyyppikurssin Suomessa. Hän jatkoi reittilentoja Pilatuksella Suomessa sekä Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Saksaan.

 

Lindberg aloitti puolustusvoimain komentajana elokuussa 2014 ja jäi viiden vuoden määräajan jälkeen reserviin elokuussa 2019. Lindberg on Ilmailuliiton hallituksen lisäksi myös muutamien yritysten hallitusten jäsenenä.

 

Lindberg on perehtynyt ilmatilanhallintaan toimiessaan ilmavoimien valmiuspäällikkönä ja operaatiopäällikkönä sekä parhaillaan Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n (ANS Finland) hallituksen jäsenenä. Ilmailuliitto hyötyy ilmatilanhallinnan syvällisestä ymmärtämisestä, sillä liiton pyrkimys on ilmatilan riittävyys eri ilmailulajien harrastamiseen ympäri Suomea.

 

Lindbergillä on kokemusta viranomaisyhteistyöstä ajalta, jolloin hän pääesikunnan valmiuspäällikkönä teki Ilmatieteenlaitoksen kanssa lentosäätä koskevia palvelusopimuksia. Ilmavoimien komentajana toimiessaan hän keskusteli Finavian johdon kanssa tulevan ilmailulain vaikutuksesta ilmaliikennepalvelujen kustannusrakenteeseen ja allekirjoitti kaupalliset sopimukset. Puolustusvoimien komentajana Lindberg teki laajaa yhteistyötä eri ministeriöiden ja virastojen, liike-elämän ja järjestöjen sekä ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Etäkokous lisättiin sääntöihin

Syyskokous käsitteli keskusteluitta muut esityslistalla olleet asiat, muun muassa toimintasuunnitelman ja talousarvion. Sääntömuutos hyväksyttiin ja näin ollen jatkossa, myös korona-ajan jälkeen, Ilmailuliitto voi järjestää etäkokouksia.

 

Syyskokous vahvisti lajitoimikunnat

Syyskokous vahvisti, että vuonna 2021 toimivat samat lajitoimikunnat kuin tänäkin vuonna.

Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat ovat:

Dronetoimikunta  Ari-Pekka Repo

Experimental- ja ultratoimikunta Jorma Sucksdorff

Ilmapallotoimikunta Max Sevelius

Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

Lennokkitoimikunta Petri Kantola

Liidintoimikunta Sami Pitkäkoski

Moottorilentotoimikunta Jyri Mattila

Purjelentotoimikunta Antti Koskiniemi

 

LISÄÄ AIHEESTA