lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Ilmatilan hallinnan pitää muuttua käyttäjien mukaan

perjantai 09.04.2021
TEKSTI JUHA SILVENNOINEN
KUVAT TRAFICOM
Puolustusvoimien pääsotaharjoituksen yksi vaihe tapahtuu Lounais-Suomessa toukokuun viimeisinä päivinä, jolloin sen vaikutus harrasteilmailuun riippuu hyvin paljon harjoituksen lentotoiminnan ajankohdista. Ilmatila on ennakkotietojen mukaan sama kuin kartta vuodelta 2020. Kuva: Traficom, lausuntopyyntö

Nykyisen kansallisen ilmatilan laaja uudistus tehtiin parikymmentä vuotta sitten. Käyttäjäryhmien sekä käyttäjien määrä on lisääntynyt kuluneena aikana merkittävästi, joten ennakkokoordinaatio on välttämätöntä.

 

Ilmavoimien päivittäisen käytön alueet ovat yli kolmannes Suomen ilmatilasta. Sen lisäksi Puolustusvoimat rajoittavat harjoitustoiminnassa päivittäisen käytön alueiden ulkopuolella huomattavan suuria alueita ja jopa sulkevat satunnaisesti Tempo-R-alueina valvomattomia sekä valvottuja lentopaikkoja. Paikallista ennakkokoordinointia ei juurikaan tehdä.

 

Lausuntokierroksella olevien ilmatilapyyntöjen varausajat perustuvat lukkoon lyötyihin harjoituslentojen toteutusaikoihin, niin kutsuttuihin kierrosaikoihin, joihin ei enää lausuntovaiheessa tehdä muutoksia. Näissä tilanteissa muut käyttäjät ovat aina altavastaajina.

 

Puolustusvoimien hävittäjä- ja UAS-kaluston muutosten myötä ilmatilan tarve sekä toiminnan harjoittelun painopisteen siirtyminen eteläisen Suomen alueelle on lisännyt alueen käyttäjämäärät aivan uusiin lukuihin. Me kaikki olemme jakamassa samoja tunteja ja samoja alueita, joissa väistävä osapuolena lisääntyvässä määrin on siviili- ja yleisilmailu. Kehitys on sinällään hyvin ymmärrettävää, sillä merkittävä osa suomalaisen yhteiskunnan toimintoja on keskittynyt verrattain pienelle alueelle eteläiseen Suomeen.

 

Harrasteilmailun erityispiirteet on huomioitava

Pääosa eri lajien harrastustoiminnasta keskittyy melko lyhyeen ajanjaksoon loppukevääseen ja kesään. Kaikista kysytyimpiä hetkiä ovat kaikkien viikonpäivien tunnit kello 11–18 kesä–elokuussa sekä viikonloppujen päivät huhti–toukokuussa ja syyskuussa. Näinä aikoina ilmatilan tarve on suurimmillaan myös korkeussuunnassa purjelennon ja liidinlajien sesongin ollessa vilkkaimmillaan. Sääolojen salliessa ilmatilaa tarvitaan vähintään kahteen–kolmeen kilometriin asti (FL65–FL95).

 

Aikaisin aamulla ja illan tunteina lennetään lähinnä moottorillisilla ilma-aluksilla, jolloin toiminta tapahtuu lähinnä tuhannen metrin alapuolella (2000–3000 FT MSL).

 

Laskuvarjohyppylajeissa toiminta on lähes ympärivuotista, joissa hyppykeskuksien paikalliset ilmatilavaraukset ovat lähes poikkeuksetta jopa 4,5 kilometriin asti (FL145).

 

Harrastelajien kausi on erityisesti purje- ja liidinlentotoiminnassa varsin rajallinen. Muutaman kuukauden varsinaiseen kauteen pitää saada mahtumaan harrastustoiminnan lisäksi kilpailujen harjoittelu sekä itse kilpailut. Lajien varsinaiset aikaa ja kustannuksia vaativat toiminnot suoritetaan ennakkosuunnittelun mukaisesti tuona lyhyenä ajanjaksona. Muun muassa lomat sovitaan jo varhain, koska kilpailuhakemusten tulee olla Suomen Ilmailuliitossa syys–lokakuun vaihteessa.

 

Päivittäistä ilmatilan käyttöä suunnitellaan sään mukaisesti, joten kiinteät vakiomenetelmät ilmatilan hallinnassa eivät sovellu kaikkiin lajeihimme, eikä niille ole tarvettakaan valvomattomassa ilmatilassa.

 

Uusia käyttäjiä valvomattomassa ilmatilassa

Uudet ilmatilan käyttäjäryhmät ovat tulleet juuri valvomattomaan ilmatilaan. Eri käyttäjäryhmien miehittämätöntä ilmailua tapahtuu kuluvana vuonna varsin paljon harrasteilmailulle varatuilla ilmatilalohkoilla lentopaikkojen läheisyydessä (D- eli vaara-alue). Puolustusvoimien ilmatilan päällekkäisestä käytöstä noilla harrasteilmailun lohkoilla sesonkiaikana tiedetään jo päivämäärät, ja ne on koordinoitu yhteistyökokouksissa. Tiedämme, että varsinaisten kilpailujemme kanssa ne eivät ole päällekkäin. Muina aikoina tapahtuvasta päivittäisen toiminnan määrästä, kellonajoista ja mahdollisesti aiheutuvista haitoista ei ole vielä tietoa.

 

Kesäsesongin kaikki muu harrastetoiminta valvomattomassa ilmatilassa ei voi eikä saa estyä juuri ennen kauden alkua perustettavilla harjoitusalueilla. Sitä ei saa rajoittaa kesken toimintavuoden perustettavilla tutkimus- tai kaupallisen toiminnan ilmatilavarauksilla.

 

Ilmatilanhallinnan on muututtava

Ilmatilan hallinnan on muututtava nykyajan vaatimusten mukaan ja kaikkien ilmatilan käyttäjien on oltava mukana samassa vuosisuunnitteluprosessissa. FUA-prosessin mukaisessa koordinaatiossa marras-joulukuussa pystytään tekemään vielä muutoksia muita estävien päällekkäisyyksien kanssa.

Vuosisuunnitelmaan ilmoitetuilla ja prosessissa koordinoiduilla tapahtumilla tulee olla etuoikeus tapahtumavuoden aikana.

 

Suunnittelussa eri käyttäjäryhmien on otettava huomioon muun muassa vuodenajan aiheuttamat ilmatilan erityistarpeet. Harrasteilmailun prioriteettikausi 1.4.–30.9. on huomioitava kaikessa ilmatilan käytön suunnittelussa.

 

Eteläisen Suomen lentopaikkoja on kehitetty- ja kunnostettu paikoin jopa miljoonaluokan toimenpitein kevyen ammatti-ilmailun sekä harrastajien siirtyessä Malmin lakkauttamisuhan alta muille lentopaikoille. Samoille lentopaikoille keskitettävä Puolustusvoimien ja kaupallinen UAV-toiminta kilpailee ja rajoittaa ilmatilan käyttöä niiden päällä ja ympäristössä. Lentopaikoille on kaikissa harjoituksissa suunniteltava tulo- ja lähtöreitit sekä varattava ilmatila laskukierrosliikenteelle. Toiminnot on suunniteltava ja ajoitettava siten, että niiden toisille aiheutuva haitta olisi mahdollisimman pieni tai sitä ei syntyisi ollenkaan.

 

Loka–maaliskuu välisenä aikana on valvomaton ilmatila on meidän puolestamme käytännössä tyhjä, kun vastaavasti kesä–heinäkuulle iltapäiville suunniteltu iso harjoitus aiheuttaa hyvin suuren haitan.
Tasapuolisuuden vuoksi myös yritysten ja Puolustusvoimien osapuolten on sopeutettava omaa koulutustoimintaansa muiden käyttäjäryhmien tarpeisiin yhteisellä suunnittelulla.

 

Käyttäjäryhmien välistä koordinointia on tehostettava yhdellä lisäkokouskierroksella vuoden helmi-maaliskuussa, jolloin kilpailujen ja päivittäisen lentotoiminnan ilmatilan käyttöä pystytään ennakoimaan osapuolten välillä esimerkiksi harrasteilmailun ja isojen sotaharjoitusten lopullisten lentokierrosaikojen optimoimiseksi.

 

Ilmatilanne on mullistunut

Ilmatilannekuva on muuttunut 20 vuodessa huomattavasti. Ilmatilan käyttöön tulee kokonaan uusi ulottuvuus miehittämättömän ilmailun ilmaliikenteenhallinnan (U-Space) toteutuessa kansallisella tasolla. U-Space tulee pääosin sinne, missä mekin harrastamme eli alailmatilaan. Suunnitteilla on myös matalalentoreittejä viranomaisten IFR-lentojen suojaksi sekä lähestymismenetelmiä joillekin valvomattomille lentopaikoille. UAV-toiminta eri viranomaisten työkaluna lisääntyy koko ajan. Järjestelmiä käyttävät myös korkeakoulut, yliopistot, Rajavartiolaitos, tutkimuslaitokset, Poliisi ja Pelastuslaitos.

 

Harrasteilmailun välineet kehittyvät huimaa kyytiä ja samalla lentotehtävien pituudet ja tarvittava ilmatilan määrä kasvavat.

 

Yhden tai kahden käyttäjäryhmän sanelemien ilmatilan käyttöehtojen aika on auttamattomasti ohitse. Ilmatilan hallinta tulee uudistaa ajan vaatimusten mukaiseksi. Yhdessä.

 

Kirjoittaja Juha Silvennoinen on Ilmailuliiton edunvalvonta-asiantuntija.

 

Puolustusvoimat harjoittelivat Selänpään ja Kiikalan lentopaikkojen yllä ja läheisyydessä maaliskuussa 2021. Tämänkaltaisen harjoituksen sijoittaminen harrasteilmailun sesongin keskelle edellyttää ennakkovalmistelua sujuakseen turvallisesti ja kitkatta. Kuva: Traficom

 

Vuonna 2020 eräs yhtiö testasi lehtien ja pienten pakettien kuljettamista Teiskon lentopaikan ympäristössä. Kuva: Traficom

 

Isoissa sotaharjoituksissa Puolustusvoimat operoivat harjoitukseen räätälöidyillä harjoitusalueilla. Kuva vuodelta 2020. Kuva: Traficom, lausuntopyyntö