Ilmailun ympäristöhaasteet

torstai 07.10.2021
TEKSTI TIMO KOKKONEN JA JARI LEHTI

 

 

Ilmailuliiton ympäristöasioiden haasteina ovat olleet vuosien saatossa polttoainejakelu, lentokoneista tulevat äänet sekä uusimpana hiilidioksidipäästöt. Ihmisen elämisestä syntyy päästöjä, olit sitten kotona tai harrastamassa.

 

 

Moni ilmailija on pitänyt kohtuuttomana, että rajoituksia on tullut jopa yhden ihmisen valituksen tuloksena. Sen lisäksi melun kokeminen häiritsevänä, kohtuuttomana rasituksena, ei perustu mitattuihin totuuksiin desibeleistä, vaan moniin muihin seikkoihin. Harrastajat ovat joutuneet rajoittamaan, tai jopa lopettamaan harrastamisen tietyillä paikoilla tämän vuoksi.
Ympäristönsuojeluviranomaiset ovat kohdelleet ilmailijoita pääosin hyvin, mutta asioiden edettyä oikeusasteisiin tuntuu järjen ääni häipyvän pykälien alle. Meluvalittajat ovat valittaneet ympäristösuojeluviranomaisten päätöksistä eri oikeusasteisiin, joissa on kumottu ympäristöviranomaisten hyviä päätöksiä.

 

 

Maalaisjärjellä ajateltuna voisi kuvitella ympäristöalan asiantuntijoiden ja ammattilaisten olevan enemmän perillä ympäristöasioista alueellaan kuin kauempana valituksia ja vastaselvityksiä tutkivien lakimiesten. Lisäksi valittajien ei tarvitse todentaa näkemyksiään toisin kuin toiminnanharjoittajan, joiden on pysyttävä faktoissa.

 

Toimijoiden (kentän pitäjät, kerhot, jne.) on oltava selvillä omista ympäristövaikutuksistaan. Jokaisella on myös velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista. Jos kentällä, lajilla tai kerholla tulee ympäristöaiheinen tilanne eteen, johon kokee tarvitsevansa apua, voi ottaa yhteyttä liiton toimistoon.

 

 

Uusimpana liiton ympäristöponnistuksena on harrasteilmailun hiilidioksidipäästöjen haltuunotto. Koska polttomoottorilla lentämisessä hiilidioksidipäästöjä joka tapauksessa jonkin verran syntyy, liitto etsi keinot hiilidioksidipäästöjen kompensointiin. Päästöjen vähentäminen ja kompensointi ovat kestävää kehitystä, nykyaikaa. Varsinkin nuoret ovat hyvin ympäristötietoisia, koulut pitävät siitä huolen.

 

 

Liitto teki sopimuksen valitsemansa yhteistyökumppanin, 4H-liiton, kanssa. 4H-liitto palkkaa saamallaan kompensointirahalla nuoria istuttamaan taimia. Istutetun metsän jatkokäyttö on turvattu. 4H-projektin nimi on ”Taimiteko”, ja sen suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

 

 

Kerhoja ja yksittäisiä harrastajia on kannustettu ja kannustetaan kompensoimaan lentämisestä syntyvät hiilidioksidipäästönsä, summat ovat melko pieniä. Lisätietoa löydät Google-haulla ”Ilmailuliitto ympäristöasiat”.

 

 

Sähköinen, matkapuhelimeen ladattava jäsenkortti sekä liidin- ja laskuvarjolajien sähköiset lisenssikortit ovat osaltaan liiton ympäristötyötä. Työntekijät ovat viime aikoina pääosin etätyöskennelleet, mikä tosin johtuu koronasta, mutta on myös ekoteko.
Sähköisen lentämisen yleistymistä odotellessa!

 

 

Kirjoittajista Jari Lehti on Ilmailuliiton laji- ja valmennuspäällikkö. Timo Kokkonen on hallituksen varapuheenjohtaja.