Ilmailuliitto vahvistaa ympäristövastuutaan

tiistai 27.12.2022
TEKSTI KIRSI SEPPÄLÄ

Ilmailuliitto kannustaa jäsenkerhojaan tiedostamaan harrastustoiminnan haitalliset ympäristövaikutukset sekä vähentämään ja kompensoimaan niitä. Tavoite on kestäväkehitys ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

 

Liiton toimintaa rahoittava opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii, että liitto tunnistaa ja arvioi toimintansa ympäristövaikutukset sekä vaikuttaa ympäristöhaittojen vähentämiseen ja edistää kestävien toimintatapojen käyttämistä. Ilmailuliiton hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman vuosille 2023–2025.

 

Päästöjen vähennyskeinoja on
Hiilidioksidipäästöjä syntyy ilmailusta ja matkoista harrastuspaikoille. Ilmailuliitto kannustaa harrastajia ja kerhoja kompensoimaan hiilidioksidipäästönsä 4H-järjestön ylläpitämän Taimiteon kautta. Vuonna 2021 ilmailijat ja ilmailuyhdistykset kompensoivat C02-päästöjään yhteensä 69 932 kiloa.

 

Liiton tavoite on, että ilmailijat kompensoivat vuosittain CO2-päästöjään 40 000 kiloa ja ilmailuyhdistykset 90 000 kiloa. Tavoitteeseen halutaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

 

Kerho- ja järjestötoiminnassa sekä liiton omassa toiminnassa hiilidioksidipäästöjä syntyy matkoista. Liiton ja liiton lajitoimikuntien tilaisuuksia on noin 50 vuodessa. Vuonna 2021 lajitoimikuntien 40 kokouksesta 26 oli etänä. Kokousten pitäminen etänä ja liiton työntekijöiden etätyöpäivät vähentävät matkoista syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Liitto kannustaa kimppakyyteihin ja julkisten kulkuneuvojen käyttöön sekä tarjoaa toimikunnille apua etäkokousten pitämiseen.

 

Kun toimiston työntekijät ovat kolmesti viikossa etätöissä, heidän yhteenlasketut työmatkansa ovat hieman alle 40 000 kilometriä vuodessa, minkä tuottanee 5 453 kiloa hiilidioksidia. Liitto kompensoi toimiston työmatkoista syntyneet hiilidioksidipäästöt vuosittain.

 

Kerhot järjestävät lentopaikoilla Fly in -tapahtumia ja avointen ovien tyyppisiä yleisötapahtumia. Alle kymmenessä vuosittaisessa tapahtumassa kävijämäärät ovat melko pieniä. Liiton päälentonäytöksen järjestää joko kerho tai Suomen Ilmailunäytös Oy, joille liitto myöntää järjestäjäoikeuden. Liitto ei itse järjestä kaikille avoimia yleisötapahtumia.
Ilmailuliiton jäsenkortit, FAI-kilpailulisenssit, todistukset ja liiton myöntämät ”lupakirjat” laskuvarjo- ja liidinlajeille ovat sähköisiä. Liiton periaate on, ettei paperitulosteita oteta mistään, mikä voidaan tehdä ja toimittaa sähköisesti.

 

Harrasteilmailun lajit aiheuttavat erilaisia ääniä, jotka ihmiset voivat kokea häiritsevinä. Meluntorjunta on haasteellista, joskin käytäntöjä muuttamalla voidaan vaikuttaa melukuorman suuruuteen ja melukokemukseen.

 

Harrasteilmailu kuormittaa ympäristöä myös välillisesti, sillä harrastuskaluston valmistus ja ylläpito, infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito sekä kulkeminen harrastuspaikoille vaikuttaa ympäristöön. Yksittäiset harrastajat voivat vaikuttaa välillisiin ympäristövaikutuksiin esimerkiksi suosimalla yhteistoimintaa ja kimppakyytejä.

 

Merkityksellistä työtä
Ilmailuliitto kerää harrasteilmailuun liittyvää ympäristötietoa ja tarjoaa sitä jäsenyhdistyksilleen. Tarkoitus on että kerhot suunnittelevat toimintaansa aiempaa ympäristöystävällisemmäksi.

 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on ilmailijoille tärkeää, sillä ilmastonmuutos näkyy harrastajien omassa toimintaympäristössä alailmakehässä. Tuulet ovat voimistuneet ja sateet ja pilvisyys lisääntyneet; mahdolliset harrastuspäivät vähenevät.