Ilmailuliitto teki SILPI-ilmoitusjärjestelmän

keskiviikko 23.03.2022
TEKSTI JUHA SILVENNOINEN
Turvallisuus parantuu, kun havaittujen poikkeamien syyt johtavat toimintatapojen, välineiden ja myös asenteiden muuttumiseen.

 

 

Ilmailuliiton Turvallisuustoimikunnan laatima turvallisuuden hallinnan käsikirja Kerho-SMS on otettu jo varsin laajasti käyttöön Ilmailuliiton jäsenkerhoissa. Näissä kerhoissa on valittu turvallisuusvastaava, määritelty toimintatapoja ja pohdittu ilmoittamistapoja turvallisuuteen liittyvistä havainnoista ja sattumuksista.

 

 

On havaittu, että harrasteilmailutoiminnassa tapahtuu paljon pieniä asioita, jotka eivät ylitä Traficomille tehtävän raportin rajaa. Nämä sattumukset voivat kuitenkin ajan myötä kertautua tai pahentua ja johtaa vakavampiin seurauksiin. Olennainen osa turvallisuuden hallintaa ilmailutoiminnassa on kerätä ja tutkia näitä moninaisia poikkeavia tapahtumia, jotka ovat aiheuttaneet häiriöitä tai jopa riskin tapaturmalle ja vauriolle.

 

Turvallisuus parantuu, kun havaittujen poikkeamien syyt johtavat toimintatapojen, välineiden ja myös asenteiden muuttumiseen.

 

Toimintaan osallistuvien tekemien ilmoitusten perusteella havaitaan asioita, jotka sopivassa tilanteessa saattavat aiheuttaa vahingon eli ovat riski ilmailutoiminnallemme. Kaikkia riskejä ei voida tietenkään poistaa, mutta jo niiden tunnistaminen ja siitä tiedottaminen parantavat turvallisuutta. Tähän ilmoittamiseen ja tietojen yhdenmukaiseen keruutapaan Ilmailuliiton Turvallisuustoimikunta on kehittänyt jo parin vuoden ajanyhtenäistä tapaa.

 

Yhtenäinen ja lentokeskusten sekä lajien välinen vertailukelpoinen turvallisuustieto ja sen mukaan tehdyt turvallisuutta lisäävät toimet ovat jo aivan lähitulevaisuudessa edellytyksenä muun muassa Ilmailuliiton valtionavustukselle, ilma-alusten vakuutusten saamiselle ja jopa lentopaikkojen vuokrasopimuksille.

 

 

Moottorilennon kysymyssarja pohjana

SILPI-järjestelmä on edennyt siihen vaiheeseen, että yhden lajin, moottorilennon kysymyssarja eli ”lomakkeen” pohja lajille tyypillisimmistä asioista on saatu valmiiksi. Tätä pohjaa käytetään mallina ilmoitusjärjestelmän laajentamiseksi liiton kaikkiin lajeihin.

 

Ilmoituksen pohjarakenne tarkoittaa, että ilmoittajan valitessa vaikkapa matkapuhelimeen asennetusta sovelluksesta lajiksi esimerkiksi tuon moottorilennon, dynaamisesti etenevä lomake aukaisee ja tarjoaa täytettäväksi vain moottorilentämiseen kuuluvia asioita. Sovellus ei tarjoile vaihtoehdoiksi muun lajin toiminnan vaiheita, harrastusvälineiden kuvauksia ja nimistöä tai mitään muutakaan moottorilentämiseen kuulumatonta termiä. Ilmoitusjärjestelmän perusosa on toki kaikille lajeille sama yleistietoineen ilmoituksen ajasta, paikasta, säästä ja niin edelleen.

 

Ilmoituksen henkilötiedot jäävät tietoturvan taakse ja siihen pääsee käsiksi vain kerhon valittu turvallisuusvastaava ilmoituksen etenemisen ja vastauksen toimittamiseksi analyysin jälkeen ilmoittajalle. Kaikissa vaiheissa ilmoitus kulkee nimettömänä turvallisuusvastaavalta turvallisuusryhmälle, johtokunnalle ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös Ilmailuliiton turvallisuusvastaavalle.

 

 

Lajikohtaiset ilmoituspohjat tulossa

SILPI-järjestelmän kehityksen seuraava vaihe on valmistella lajikohtainen ilmoituspohja. Ilmailuliiton Turvallisuustoimikunnan eri lajien edustajan perehdytetään ensiksi järjestelmän käyttöön. Sen jälkeen asian valmistelua jatketaan lajitoimikunnissa. Turvallisuustoimikunta on asettanut tavoitteeksi saada kerhojen käyttöön tarkoitettu SILPI käyttöön kesän 2022 aikana.

 

Meneillään olevan valmistelun lisäksi Turvallisuustoimikunta tutkii viranomaisen kanssa mahdollisuutta saada SILPI toimimaan yhdessä Traficomin järjestelmän kanssa siten, että virallisen ilmoituskynnyksen ylittyessä ei tarvitsisi tehdä kahta ilmoitusta, vaan SILPI-ilmoitus linkittyisi osaksi viranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Lisätyötä tulisi vain puuttuvien lisätietojen täyttämistä.

 

Kirjoittaja on Ilmailuliiton edunvalvonta-asiantuntija ja Turvallisuustoimikunnan sihteeri.
Lisätietoja antaa Turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Halonen.