lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Ilmailuliitto haluaa varmistaa ilma-alusten vakuutusten saatavuuden

torstai 19.08.2021
TEKSTI JUHA SILVENNOINEN

 

Vuoden 2019 alussa kahdeksan eri toimijaa lopetti harrasteilmailun vakuutusten myynnin Pohjoismaihin tai rajoitti sitä. Liiketoiminnan kerrottiin olevan täällä noin 20 prosenttia tappiollista.

 

Pohjoismaissa ongelmana on vähäinen vakuutussopimusten määrä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut vakavia onnettomuuksia, joissa on menetetty paljon ihmishenkiä ja kalliita ilma-aluksia. Yhden ison uudehkon vesikoneen kuperkeikka aiheuttaa yhtä suuret korvaukset kuin koko Pohjoismaiden alueelta kertyy lyhyeltä lentokaudelta vakuutusmaksuja.
Harrasteilmailun vakuutukset edustavat yhtiöiden toiminnassa hyvin pientä osuutta. Harrasteilmailun vakuutustoimintaa subventoidaan muilta yhtiöiden momenteilta. Jossakin kohdassa tappiollinen toimin-ta lopetetaan. Näin on käynyt jo kahteen kertaan 2000-luvulla.

 

 

Tällä hetkellä Ilmailuliiton tiedossa on kaksi yhtiötä, jotka vakuuttavat kaikkia tai lähes kaikkia ilma-alusryhmiä lähes kaikkeen toimintaan Pohjoismaissa. Suurin ongelma on saada vakuutuksia autogyroille ja vesilentotoimintaan.

 

Vakuutusten saatavuudesta ja sen kehittämisestä on tullut muutamassa vuodessa yksi Ilmailuliiton merkittävistä edunvalvontatehtävistä. Ahkeran puhelintyön lisäksi yhteistyö toimiston ja kokeneiden, hyviä suhteita omaavien jäsenten välillä on ollut parin vuoden aikana arvokasta heiltä saatujen tietojen ja vinkkien vuoksi.

 

 

Tulevaisuudessa Pohjoismaiden ilmailuliittojen yhteistyö ja keskittäminen tulee olemaan hyvin tärkeää. Se näyttää olevan ainoa tapa saada riittävän paljon asiakkaita ilma-alusryhmittäin.

 

Esimerkiksi Suomen vesikoneiden, kuumailmapallojen ja autogyrojen määrä on niin pieni, että niistä saa-tavat vakuutusmaksut verrattuna viimeisten vuosien vaurioihin eivät näytä hyvältä. Mutta kun saamme vaikkapa kaikki pohjoisen Euroopan ilma-alusryhmät yhteisiin nippuihin, niin yhtiöistä löytyy halua myydä niihin vakuutuksia.

 

 

Keskittämisen lisäksi kerhojen ja ilma-alusten omistajien oma aktiivinen turvallisuustyö tulee olemaan vuoden parin kuluessa edellytys kaikkiin ilma-alusten vakuutuksiin. Jo nyt toinen vakuutuksia myyvä yhtiö antaa alennuksia kaskovakuutuksen maksuihin Ilmailuliiton jäsenkerhoille. Yhtiössä on havaittu, että järjestäytyneessä ilmailuyhteisössä tapahtuu vähemmän korvattavia vaurioita.

 

Turvallisuus tarkoittaa muun muassa lentotoiminnan, kaluston kunnon ja vaaratilanteiden raportointia, korjaavia toimenpiteitä sekä seurantaa. Yhtiöiden aloitteesta on keskusteltu vakavasti lentäjien lentotaidon seurannasta ja turvallisen lentotavan ”tutkinnosta”, jolla varmistetaan koneita käyttävien pilottien vähimmäistaitotaso. Tällaisen kertauksen jälkeen ei tapahtuisi koneiden käsittelyvaurioita hallissa ja asematasolla, koneet osataan tankata sekä huoltaa oikeilla varaosilla, lentotoiminnassa ei aiheuteta vaurioita väärien tapojen vuoksi ja säätiedot osataan hankkia ja selvittää.

 

 

Kirjoittaja on Suomen Ilmailuliiton edunvalvoja-asiantuntija