Ilmailuliitto auttaa sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden haussa

perjantai 15.12.2023
TEKSTI Mikke Hernetkoski

Sallivat UAS-ilmatilavyöhykkeet ovat Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 myötä voimaan tulleita ilmatilan osia, joissa on mahdollista tiettyjä sääntöjä noudattamalla lennättää lennokkia, tai muuta miehittämätöntä ilma-alusta vapaammin kuin muualla ilmatilassa.

 

Ilmailukerhot ovat hakeneet sallivia UAS-ilmatilavyöhykkeitä lähinnä lennokkikenttien ympärille. Suomen Ilmailuliiton miehittämättömän ilmailun toimikunta on avustanut hakuprosessissa ja toimittanut hakemukset ilmailuviranomaiselle, mutta jatkossa nämä tehtävät siirtyvät Ilmailuliiton toimistolle. Ilmailuliiton toimistossa prosessista vastaa edunvalvontapäällikkö.

 

Uusia sallivia UAS-ilmatilavyöhykkeitä on mahdollista hakea vuosittain osana pysyvään ilmatilarakenteeseen tehtäviä muutosesityksiä. Hakuprosessissa on useampi vaihe, joten tarpeista uusille lennokkikentille, eli salliville UAS-ilmatilavyöhykkeille, pyydetään ilmoittamaan Ilmailuliiton toimistoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Käytännössä uusien lennokkikenttien tarvetta pyritään kartoittamaan alkuvuodesta, tammikuun ja helmikuun aikana. Samalla Ilmailuliitto käy läpi myös epäselvien ja epäaktiivisten lennokkikenttien tilannetta. Seuraavaksi ilmatilat, eli sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen rajat on piirrettävä kartalle, ja kulmapisteille on etsittävä koordinaatit. Alueet suunnitellaan aina räätälöidysti ja lennokkikenttäkohtaisesti, tosiasiallisen ilmatilan käytön mukaan.

 

Tämän jälkeen, maaliskuun ja huhtikuun aikana Ilmailuliitto laatii lopullisen sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden haku- ja muutoslomakkeen. Samaan aikaan ilmatilavyöhykettä hakeneen ilmailukerhon tulee alkaa laatimaan lennokkikentälle kenttäsääntöjä. Mikäli alue sijaitsee valvomattomassa ilmatilassa, kenttäsäännöt voivat olla kohtalaisen yksinkertaiset. Alueen sijaitessa lentoaseman lähialueella (CTR), tulee lennokkitoimintaa koordinoida paikallisen ilmaliikennepalveluelimen kanssa, jolloin kenttäsääntöjen on oltava myös kattavammat.

 

Sallivia UAS-ilmatilavyöhykkeitä haetaan pysyvään ilmatilaan liittyvien muutosilmoitusten yhteydessä, ASM-toimintakäsikirjan aikataulun mukaisesti, eli Ilmailuliitto toimittaa valmiit hakemukset Traficomiin viimeistään 15.5. mennessä. Näissä hakemuksissa on oltava kuvaus käytännön toiminnasta, alueen rajat ja koordinaatit, sekä muuta oheistietoa esimerkiksi lennokkikenttää hallinnoivasta kerhosta. Kenttäsääntöjen ei vielä tässä vaiheessa tarvitse olla valmiita, mutta sallivaa UAS-ilmatilavyöhykettä ei voida ottaa käyttöön ennen kenttäsääntöjen valmistumista. Valvomattomassa ilmatilassa olevien kenttien osalta Ilmailuliiton edunvalvontapäällikkö voi hyväksyä kenttäsäännöt, muut vaativat ilmailuviranomaisen käsittelyn.

 

Ilmatilamuutokset menevät lausuntokierrokselle loppuvuodesta, ja tämän jälkeen uudet sallivat UAS-ilmatilavyöhykkeet julkaistaan ilmailumääräyksessä OPS M1-29.

 

Sekä kenttäsääntöjen laadintaan ja hakuprosessiin kokonaisuudessaan saa parhaiten apua Ilmailuliiton miehittämättömän ilmailun toimikunnan verkkosivuilta, osoitteesta www.lennokkimaarays.fi. Ilmailuliiton edunvalvonta on myös tukena kenttäsääntöjen laatimisessa, ja huolehtii hakuprosessista kokonaisuudessaan. Edunvalvontaan voi ottaa yhteyttä osoitteella edunvalvonta@ilmailuliitto.fi.