Ilmailuliiton uusi puheenjohtaja Timo Hyvönen: Lisää yhteistyötä, avoimuutta ja nuoria mukaan

tiistai 18.02.2020
TEKSTI Kirsi Seppälä
KUVAT Kirsi Seppälä

Timo Hyvönen aloittaa Ilmailuliiton puheenjohtajan pestinsä toivomalla, että liitossa tehty hyvä työ tehdään aiempaa näkyvämmäksi. Liittoon kuuluminen koetaan tärkeäksi silloin, kun ilmailijat tietävät, mitä liitosta saavat.  Ilmailun elävänä pysyminen edellyttää nuorten mukaan tuloa.

 

Hyvönen korostaa liittoon kuulumisen tärkeyttä: yksittäisillä kerhoilla ei ole resursseja vaikuttaa yhtä laajasti asioihin kuin liitolla.

 

– Liitto pystyy vaikuttamaan kaikkia ilmailijoita koskeviin asioihin, joihin yksittäisellä kerholla ei ole sananvaltaa, esimerkiksi ilmatila-asioihin. Meillä on toimiva yhteys EASAan ja valtion toimijoihin. Liitossa on asiantuntijat, jotka auttavat ilmailijoita, Hyvönen sanoo ja lupaa, että liitossa tehtävää työtä tuodaan jatkossa yhä paremmin esiin.

 

Nuoret mukaan toimintaan

Hyvönen pitää Suomen Urheiluilmailuopistossa tehtyä teoriakoulutusta hyvänä. Hän kuitenkin kysyy, mistä löydetään opettajat kaikille teoriakoulutuksen käyneille.

 

– Haastan kerhoja kouluttamaan lennonopettajiksi nuoria, mielellään alle 30-vuotiaita lentäjiä, Hyvönen tiivistää.

Hyvönen näkisi mielellään Suomessakin Young Eagles -hankkeen tyyppistä toimintaa.

–Perustimme jo työryhmän tutkimaan, miten vastaavanlainen nuorisotoiminta olisi mahdollista Suomessa. Amerikan mallissahan lentokerhot muun muassa lennättävät alle 18-vuotiaita vastikkeettomasti. Lennokkikerho on helppo toteuttaa pienillä kustannuksilla. Myös purjelento on hyvä ja edullinen laji nuorille. Liitto voi auttaa ilmailuharrastuksen ja kurssien markkinoinnissa laittamalla niitä tapahtumakalenteriinsa, hän kuvailee.

 

Yhteistyötä tarvitaan

Hyvönen näkee Ilmailuliiton tärkeänä tehtävänä yhteistyön valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Liiton puheenjohtajalla on merkittävä rooli suhdetoiminnan ylläpitäjänä niin, että liitolla on jatkuva keskusteluyhteys esimerkiksi Finnavian, Traficomin ja lentokenttäkaupunkien kanssa.

–Yleisilmailu on otettava huomioon kaikessa liikenteen yleisessä suunnittelussa, ja ilmatila-asioissa on otettava kaikki ilmailulajit huomioon, hän toteaa.

 

Yksi ajankohtainen aihe on drone-toiminnan turvallisuus.

–Tässä tarvitaan yhteistyötä liiton ja Traficomin välillä. Drone-harrastajista voidaan saada paljon lisää jäseniä liittoon, ja drone-harrastajat voivat saada liitolta lennättämiseen tarvitsemaansa tietoa. On myös pohdittava, voisiko Traficomista tulla meille harrasteilmailuun liittyviä tehtäviä, Hyvönen sanoo.

 

Malmin kentän puolustamisesta tunnetuksi tullut Hyvönen pitää Malmia yhtenä merkittävänä paikkana koko Suomen ilmailun kannalta.

–Suomen ilmailupiirit ovat niin pienet, että meidän kannattaa tehdä yhdessä ja jakaa tietoa ja kokemuksia. Kannustan ihmisiä ilmailemaan ja käymään eri kentillä. Toivon kerhojen ja liiton välille lisää keskustelua ja avoimuutta. Toivottavasti kerhot tekevät jatkossakin liitolle hyviä aloitteita, Hyvönen kannustaa.