Ilmailuliiton strategia: Ilmatila, ilmailupaikat ja turvallisuus

torstai 17.02.2022
TEKSTI TIMO HYVÖNEN JA ILMAILULIITON HALLITUS

 

 

Ilmailuliiton hallitus on vuoden ajan työstänyt liiton strategiaa, eli suunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuloksena on päivitetty, tiivis strategiapaketti, joka sisältää myös toimintamme kannalta tärkeät arvot sekä liiton mission ja vision.

 

Arvojen tunnistaminen osoittautui strategiatyön aikana tärkeäksi osaksi kokonaisuutta. Mitkä asiat johtaisivat ilmailua positiiviseen suuntaan? Ajattelimme asiaa nykytilanteen kautta: Mitkä alueet kaipaavat lisää panosta toiminnassamme yleisesti ja mitkä asiat ovat ilmailukentässä tärkeitä?

 

Ilmailu on riemukasta!

Monipuolisuus nousi arvolistamme kärkeen. Jäsenkuntamme on jossain määrin ukkoutunut, mutta se koostuu edelleen nuorista, vanhoista, miehistä, naisista, pojista, tytöistä – kaikenlaisista ihmisistä! Tätä monipuolisuutta ja moniarvoisuutta haluamme vaalia ja edistää. Joukkomme on avoin kaikenlaisille ihmisille.

 

 

Toisena asiana nousi arvolistalle kannustus. Riippumatta tilanteesta, lentokokemuksesta tai lajista, voi pienikin kannustava ele kantaa kauas. Kannustusta ei ole koskaan liikaa, joten toivottavasti jatkossakin opimme ja autamme, kannustamme toisiamme yhä korkeammalle ja kauemmas.

 

Kolmas tärkeä, joskus unohtuva arvo on riemu. Mikä voi olla riemukkaampaa kuin ilmailu, lentäminen, lennättäminen, hyppääminen, liitäminen! Muistetaan nauttia ja nauraa, iloita ja innostua: ilmailu on riemukasta!

 

 

Koko Suomessa ilmaillaan aktiivisesti

Työssämme virkistimme Ilmailuliiton mission ja vision. Ilmailuliiton missio, tehtävä, on olla Suomen vahva ja luotettu ilmailun vaikuttaja, joka varmistaa jäsentensä edut, palvelut ja mahdollistaa tasapuoliset ilmailumahdollisuudet Suomessa.
Visiomme tähtäin on, että koko Suomessa ilmaillaan aktiivisesti. Ilmailuliitto auttaa jäseniään varmistamaan ja vahvistamaan ilmailuosaamista sekä edistää perinteisen ja uuden ilmailun kehittymistä.

 

 

Strategian pääalueet toteuttavat tavoitteemme

Strategian pääalueissa tukeuduimme aiempaan strategiatyöhön, josta nostimme tärkeät pääaiheet. Päivitimme yleisen toimenpidesuunnitelman näiden strategia-aiheiden mahdollistamiseksi.

 

Ilmatila ja ilmailupaikat ovat jäsentemme toiminnalle välttämättömiä. Liitto varmistaa, että lajeillemme on hyvää tilaa ilmassa ja ilmaan pääsemiselle. Tätä työtä tehdään jatkuvasti valtion ja viranomaisten kanssa etuamme ajaen.

 

Ilmailulajit huomioidaan liiton toiminnassa tasapuolisesti. Olemme lajimäärältämme yksi Suomen suurimpia liittoja ja kansainvälisestikin ainutlaatuinen kaikkien ilmailulajien edunvalvoja. Haluamme, että liitto tunnistetaan sekä jäsentemme keskuudessa että yhteiskunnallisesti: Liitto on ilmailulajit yhdistävä, yhteinen järjestö, joka edistää monipuolisuutta, monimuotoisuutta, keskinäistä arvostusta ja tasa-arvoa lajien keskuudessa.

 

Turvallisuus on kolmas, merkittävä kohteemme. Ilmailuliitto edistää ilmailun lajien kokonaisturvallisuutta yhteisellä turvallisuuden hallintajärjestelmällä, ja kohdistamalla ilmailijoille viestintää ja koulutusta kirjattujen havaintojen perusteella. Yksin liiton voima ei kuitenkaan riitä käytännön toimiin, vaan tähän tarvitaan jäsenistöltä eli yhdistyksiltä ja henkilöiltä keskittymistä ja rakentavaa asennetta. Turvallisuuden edistämiseksi tarvitaan keskustelua, kokemusten jakamista, kouluttautumista ja huolellisuutta!

 

Tutustukaa ja toteuttakaa

Strategia on vain kiva kirja, jos se jää hyllyyn. Toivottavasti jaksatte varata hetken ja paneutua yksin ja yhdistyksissänne liiton arvoihin ja strategia-aiheisiin. Toivomme tällä työllä hyvää koko yhteisöllemme ja toivomme, että te, jäsenemme, saatte tästä hyviä apuvälineitä toimintaan, innostusta kerhotyöhön ja ennen kaikkea riemua ilmailuun!