Ilmailuliiton koulutustarjonta laajenee ja keskittyy

maanantai 11.09.2023
TEKSTI Teksti Hanna Lydén ja Timo Hyvönen
Arkistokuva: Jarkko Orava

 

 

Suomen Urheiluilmailuopisto perustettiin vuonna 1979 Ilmailuliiton 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Tavoitteena oli perustaa ilmailulle oma, lakisääteinen urheiluopistonsa muiden lajien opistojen mallin mukaan (urheiluopistot.fi).

 

 

Tämä ei kuitenkaan onnistunut, vaan rahoitus jouduttiin hankkimaan aluksi valtiolta ja sitten Ilmailuliitolta vuosittain erikseen. Liitto päättikin syksyllä 1993, että liiton ja opiston päällekkäisestä koulutuksesta luovutaan, ja kaikkea harrasteilmailun koulutustoimintaa ruvetaan johtamaan liitosta. Opiston tehtäväksi jäi käytännön edellytysten luominen kurssitoiminnalle.

 

Vuonna 2016 liiton hallitus suunnitteli Opiston toimintaan merkittäviä muutoksia. Ajatus oli, että Opiston yleisjohtaminen tuotetaan Ilmailuliiton puolelta. Silloin todettiin, että yhteistyökumppaneiden verkosto on rakennettava uudelleen lajikohtaisesti, lento- tai koulutuspaikkakohtaisesti sekä kurssityyppikohtaisesti. Henkilöstö piti keskittää samaan paikkaan ja ostaa koulutuspalveluita myös kokonaan muilta organisaatioilta.

 

Ilmailuliitto tarkasteli vuonna 2021 strategiatyön ohessa liiton konsernirakennetta. Koulutustoiminta päätettiin silloin kokonaisuutena sulauttaa osaksi liittoa. Alkuperäinen suunnitelma oli siirtää Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n toiminta sellaisenaan liittoon henkilöstöineen, mutta asia on siirtynyt tähän asti.

 

 

Koulutustoimikunta arvioi asiaa
Koulutuskokonaisuuden ohjaukseen ja valmisteluun perustettiin vuonna 2022 koulutustoimikunta. Koulutustoimikunta päätyi koulutuksessa hyvin samanlaiseen tulokseen, kuin vuoden 2016 hallitus: kustannusmielessä järkevin ratkaisu on keskittää hallinto ja toteuttaa käytännön koulutukset kustannus- ja laatutehokkaasti parhaiden toimijoiden avulla. Kokonaisuuden johtamiseen palkattiin Ilmailuliittoon vuoden 2023 alussa koulutus- ja kehityspäällikkö. Koulutustoimikunta teki konkreettisen etenemissuunnitelman kokouksessaan 5.4.2023.

 

Painopiste koulutusohjelmissa ja verkkoteorioissa
Liitto keskittyy ylläpitämään jatkossakin kattavan valikoiman eri ilmailulajien koulutusohjelmia kerhojen tarpeisiin. Verkkokoulutukset ovat suurimmaksi osaksi jo nyt liiton omaisuutta. Loputkin siirretään liiton hallintaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Liittoon perustetaan teoriakoulutuksia hallinnoiva koulutusorganisaatio ja sitä vaativien lajien teoriakoulutukselle DTO- tai kansallisen koulutuksen kelpoisuus. Tällä tavoin varmistetaan teoriakoulutuksen jatkuvuus harrasteilmailun lajeissa kuten ultrakevytlento, purjelento, liitimet, gyrokopterit, laskuvarjourheilu, miehittämätön ilmailu ja niin edelleen.

 

Käytännön koulutukselle etsitään kustannustehokkaita tuotantotapoja. Koulutuksissa opastetaan ja hyödynnetään opiston lisäksi kerhoja itsenäiseen toimintaan. Myös perinteiset rakentaja-, huolto- ja yhdistyskoulutukset jatkuvat. Liitto tukee opiston nykytarjonnan lisäksi laajemmin myös muiden lajien koulutusta, esimerkiksi miehittämätöntä ilmailua ja laskuvarjohyppyä.

 

 

Lentokoulutus paikallisesti kerhoissa
Nykyisestä mallista poiketen liiton DTO ei tule kattamaan varsinaista lentokoulutusta. Palvelu säilyy toistaiseksi opistossa, kunnes kerhot ovat valmiita aloittamaan itsenäisen lentokoulutuksen. Tällä hetkellä alle kymmenen kerhoa käyttää Opiston DTO:ta eri ilmailulajien koulutuksessaan.

 

Koulutustoimikunta totesi hajautetun mallin olevan turvallisuuden ja jatkuvuuden kannalta kestävämpi ja riskittömämpi vaihtoehto kuin nykyinen keskitetty malli. Vastuu ja tietämys tulevat näin lähemmäksi varsinaista lentokoulutusta, kun kerhojen koulutuspäälliköt, apulaiskoulutuspäälliköt ja päälennonopettajat voivat olla aktiivisemmassa yhteistyössä.

 

Lokakuussa 2023 järjestetään kerhoille koulutus- ja keskustelutilaisuus, jossa kerhoja opastetaan ja kannustetaan perustamaan lentokoulutusta varten paikalliset koulutusorganisaatiot (DTO tai kansallinen) joko yksin tai yhteistyössä lähikerhojen kesken. Yhteistyöllä viranomaiskustannus saadaan jaettua kohtuulliseksi. Hyvä esimerkki tästä on jo nyt toiminnassa oleva Pohjois-Savon–Kainuun yhtymä, jossa Kuopion, Lapinlahden ja Kuhmon koulutuksia tehdään yhteisen organisaation alla. Liitto toimii aloitteellisena niin, että maahan saadaan yhden keskitetyn sijaan riittävä määrä alueellisia koulutusorganisaatioita.

 

Koulutuskirjoa on alettu jo kehittää nykyisistä lentokoulutuksista laajemmin eri lajeihin sekä ilmailuyhdistysten toimintaa tukeviin koulutuksiin – talouteen, viestintään ja yhdistyslain asioihin. Liiton oman koulutusorganisaation kokoonpano määritellään syksyn aikana. Työn alla on vielä linjauksia siitä, ketkä voivat hyödyntää Ilmailuliiton koulutuksia, myös teoriakoulutuksia. Urheiluilmailuopiston asiakkaista suuri osa ei ole kuulunut Ilmailuliittoon.