lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Ilmailuliiton edunvalvonnassa on monta rautaa tulessa

keskiviikko 15.09.2021
TEKSTI KIRSI SEPPÄLÄ

 

Osaa lentokentistä ylläpitää Finavia, osaa kunta tai yhdistys ja joitakin yksityinen henkilö. Osa pienkentistä on kertonut alkavansa periä laskeutumismaksuja vieraili-joilta vastavuoroisuusperiaatteen sijaan. Kun kenttä saa investointeihin LVM:ltä avustusta, sen tulee hankkia rahoitusta myös itse. Laskeutumismaksut on nähty yhdeksi omarahoituskeinoksi.

 

Ilmailuliiton näkemys on, että pienkenttien vaihtelevat käytännöt hankaloittavat harraste- ja yleisilmailua. Näin ollen liitto haluaa edistää yhteneväisen rahoitusmallin löytymistä kenttien ylläpitämiseksi.

 

 

Miehittämättömien ilma-alusten, pääasiassa dronejen, mahdollisesti muulle ilmaliikenteelle aiheuttavat vaaratilanteet ovat puhuttaneet viime vuosina. Muutosta tapahtuu, sillä Traficom vaatii nykyään lennättäjien rekisteröitymistä ja tarjoaa tietoa heille. Miehittämättömien ilma-alusten aiheuttamien riskien vähentäminen on huomioitu myös lausuntokierroksella olevassa, vuosia 2022–2026 koskevassa liikenneturvallisuusstrategiassa. Yhtenä keinona esitetään digitaalisen yhteisön luomista harrastajille. Tätä Ilmailuliiton Lennokkitoimikunta on tehnyt jo parin vuoden ajan. Strategiassa esitetään muun muassa koulutusmateriaalin tarjoamista jo miehittämättömän ilma-aluksen ostotilanteessa. Muutos on tervetullut, sillä näin tuore drone-lennättäjä ymmärtää turvallisuusnäkökulman käyttäessään ilmatilaa.

 

Strategiassa todetaan myös, että miehittämättömän ilmailun tarvitsemien U-space-ilmatilojen määrittelyssä sovitetaan yhteen kaikkien ilmatilan käyttäjien tarpeet. Ilmailuliitto pitää asiaa tärkeänä, sillä harrasteilmailijat ovat merkittävin alailmatilan käyttäjäryhmä.

 

Liikenneturvallisuusstrategiassa esitetään lukuisia toimenpiteitä ja nimetään vastuu-tahoja. Ilmailuliitto saa vastuuta harrasteilmailun turvallisuuden edistäjänä ja esimerkiksi lennonopettajien osaamisen ylläpitämisessä.

 

 

Ilmailuliitto neuvottelee Pohjoismaihin ilmailuvakuutuksia myyvien yhtiöiden kanssa. Vakuutusten saamisen ongelmana on vakuutussopimusten pieni määrä, sillä jo yksikin isompi ilmailuonnettomuus tekee toiminnasta yhtiölle tappiollista. Kerhojen ja ilma-alusten omistajien oma aktiivinen turvallisuustyö on tulevaisuudessa edellytys kaikkiin ilma-alusten vakuutuksiin. Liiton Turvallisuustoimikunta on tehnyt merkittävää työtä laatiessaan ja jalkauttaessaan turvallisuuden hallintajärjestelmä SMS:ää kerhoille.

 

Turvallisuuden kehittäminen tulee tarpeeseen, sillä samat harrasteilmailun poikkeamat toistuvat vuosittain. Esimerkiksi polttoaineen loppuminen kesken lennon ja ilmatilarikkomukset olisivat pitkälti vältettävissä lennon huolellisella suunnittelulla etukäteen.

 

 

Ilmailuliitto tuottaa ja jakaa tarpeellista tietoa suoraan ilmailijoille ja edustaa harrasteilmailijoita heitä koskettavissa asioissa eri päätöksentekoelimissä. Kiitos pitkäjänteisen ja asiantuntevan edunvalvontatyön, liitolla on vahva neuvotteluasema. Mitä useampi harrastaja kuuluu liittoon, sitä vahvemmin ja yhtenäisemmin harrasteilmailijoiden ääni kuuluu jatkossakin.

 

 

Kirsi Seppälä
Päätoimittaja