lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Ilmailua voi harrastaa ympäristöystävällisesti

torstai 10.12.2020
TEKSTI KIRSI SEPPÄLÄ

Suomen Ilmailuliitto on edelläkävijä eurooppalaisten ilmailuliittojen ja suomalaisten urheiluliittojen joukossa tarjotessaan ilmailijoille ja ilmailuyhdistyksille mahdollisuuden kompensoida hiilidioksidipäästöjään Taimiteko-toiminnalla. Taimiteossa ilmailija tai yhdistys laskee ilmailulla aiheuttamansa hiilidioksidipäästöt ja maksaa niistä 4H-liitolle, joka ostaa taimia ja palkkaa nuoret istuttamaan ne. Toiminnassa lisätään metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia. Päästöjen kompensoinnin lisäksi Ilmailuliitto kannustaa ilmailijoita miettimään myös päästöjen vähentämiskeinoja.

 

Ilmailijat ovat antaneet Taimiteosta vapaamuotoisesti pääosin myönteistä palautetta, mutta kritiikkiäkin on kuultu. Tämäntyyppisessä toiminnassa myös muutosvastarinta on ollut odotettavissa, sillä ihmisillä on taipumusta puolustaa vanhoja toimintatapojaan.

 

Harrasteilmailun päästöjen kompensointia on kritisoitu esimerkiksi pitämällä omia ympäristötoimia turhina niin kauan, kun Kiina jatkaa saastuttamista. Totta onkin, että suomalaisen harraste- ja urheiluilmailun hiilidioksidipäästöt ovat pisara meressä verrattuna teollisuuden päästöihin. Kannattaa kuitenkin tiedostaa, että myös Kiina on ryhtynyt ilmastotoimiin. Presidentti Xi Jinping esitti syyskuussa YK:lle Kiinan hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa (12.10.20) on arvioitu, että muiden maiden hiilineutraaliuteen tähtäävät toimenpiteet ovat vaikuttaneet siihen, että Kiinakin on asettanut omat tavoitteensa. Hiilineutraalissa yhteiskunnassa ilmakehään pääsee vain sen verran hiilipäästöjä, kuin yhteiskunta pystyy niitä ilmakehästä sitomaan.

 

Edelleenkin voimme epäillä, toteutuvatko valtioiden tavoitteet hiilineutraaliudesta. On kuitenkin ristiriitaista ylläpitää hyvinvointia talouskasvun avulla samalla, kun sen aiheuttamat päästöt uhkaavat elinmahdollisuuksiamme. Silti omat ympäristötoimet voivat vaikuttaa mitättömiltä isojen valtioiden päästöjen rinnalla.

 

Se, että ilmailijat ryhtyvät kompensoimaan ja vähentämään päästöjä vaikuttaa kuitenkin myös harrastuksemme imagoon ja jatkuvuuteen. Nuorille ilmailuharrastuksen aloittamisen kynnystä madaltaa tieto siitä, että ilmailua voi harrastaa myös ympäristöystävällisesti.

 

Helppoja ratkaisuja ilmaston lämpenemisen estämiseksi ei ole, muutoin asia olisi jo ratkaistu. Myös vaikeiden asioiden ratkaisemista voi yrittää.

 

 

Kirsi Seppälä
PÄÄTOIMITTAJA

Ympäristöystävällisyys vaikuttaa harrastuksen aloittamiseen.