Ilmailijat voivat hyvittää hiilidioksidipäästönsä

torstai 10.12.2020
TEKSTI KIRSI SEPPÄLÄ
KUVAT PIXABAY
Ilmailijat voivat kompensoida hiilidioksidipäästöjään Taimiteko-toiminnalla.

 

Suomen Ilmailuliitto on edelläkävijä eurooppalaisten ilmailuliittojen ja suomalaisten urheiluliittojen joukossa tarjotessaan ilmailijoille ja ilmailuyhdistyksille mahdollisuuden kompensoida hiilidioksidipäästöjään Taimiteko-toiminnalla. Yksittäiset ilmailijat ja ilmailuyhdistykset voivat hyvittää jäsentensä lentotoiminnassa aiheuttamansa hiilidioksidipäästöt maksamalla päästöjen kompensointia vastaavan summan 4H-liitolle, joka ostaa taimia ja palkkaa nuoret istuttamaan ne.  Taimiteon suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

 

Valtakunnallisen nuorisojärjestön 4H:n Taimiteko-toiminnassa lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole aktiivisen metsä- tai maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. 4H-liitto on ostanut Vapolta entisiä turvesoita, joille puut istutetaan. 4H palkkaa istutustöihin nuoria, jotka saavat näin arvokasta työkokemusta ja ansaitsevat rahaa. Nuoret pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoitoa. 4H-liitolla on Taimiteko-toimintaa varten rahankeräyslupa Poliisihallitukselta.

 

Taimiteko-toimintaan osallistuminen on helppoa. Ilmailuliiton hiilikompensaatiosivulla on ohje, miten käytetyn polttoaineen tuottaman hiilidioksidimäärän saa laskettua. Käytetty hiilidioksidimäärä siirretään Taimiteko-sivulla laskuriin ja laskurin jälkeen siirrytään maksamaan.

 

Harrasteilmailun päästöt ovat erilaiset eri ilmailulajeilla. Kaikkien harrasteilmailun lajien harrastamisen päästöistä yksi kolmasosa syntyy autoliikenteestä. Ilmailijoiden kannattaa päästöjen kompensoinnin lisäksi myös vähentää päästöjä.

 

Lisätietoja

ilmailuliitto.fi/ymparistoasiat/

ilmailuliitto.fi/ymparistoasiat/paastojen-kompensoiminen/